min

Tags in dit artikel

95 jaar nadat het passagiersschip de Titanic op haar eerste reis zonk is de lijst met passagiers openbaar gemaakt. De lijst was tot voorkort alleen onder toezicht in te zien in de National Archives in Londen.

De lijst met passagiers werd door het nationale archief van Engeland beschouwd als zeer belangrijk en daarom kon de lijst alleen onder toezicht ingezien worden bij het nationale archief in Londen. Daar is nu echter verandering in gekomen, want de lijst is vanaf nu te vinden op de website Findmypast.com, een website die veel informatie heeft op het gebied van genealogie, oftwel stamboomonderzoek. Met de lijst van de Titanic zijn dan ook alle passagierslijsten te vinden van de schepen die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten tussen 1910 en 1919.


De, voor zover bekend, laatste foto van de Titanic, nadat het schip
in 1912 de haven van Queenstown had verlaten.

De scans van de originele handgeschreven passagierslijst geeft inzicht in de namen, leeftijden en beroepen van de passagiers. Daaruit is goed op te maken dat veel passagiers met de Titanic naar Amerika vertrokken in de hoop daar een nieuw leven op te kunnen bouwen. Zo was bijvoorbeeld de twintigjarige George Mackay aan boord in de derde klas. De Schot was van beroep Butler maar wilde in Amerika een nieuw leven beginnen. In de eerste klas reisde de Gravin van Rothes mee met haar nicht Gladys Cherry en haar persoonlijke dienstmeid Roberta Maioni. Zij overleefden de ramp en werden opgepikt door het schip de Carpathia. De meeste passagiers kwamen echter om, in totaal lieten 1.523 mensen het leven bij de ramp.

Voorlopig is de lijst gratis in te zien, maar daarna zal er betaald moeten worden. Registratie op Findmypast.com is overigens wel verplicht om toegang te krijgen tot de lijst.