2min

Tags in dit artikel

, , ,

Voornamelijk werken op kantoor is iets wat Nederlandse werknemers als het verleden beschouwen. Thuiswerken en de daarbij horende flexibiliteit en autonomie is de nieuwe norm. Dit concludeert Cisco in zijn pan-Europese Workforce of the Future-onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt de eerste periode lockdownmaatregelen naar aanleiding van de COVID-19-crisis een flinke verandering hebben meegebracht als het gaat om werken op kantoor of in een thuisomgeving.

Slechts een beperkt percentage van de Nederlandse respondenten, 7 procent, geeft aan dat zij nog het overgrote deel van hun werktijd op kantoor willen doorbrengen. Deze cijfers zijn opmerkelijk aangezien voor de huidige pandemie slechts een klein percentage thuiswerkte.

Daarnaast geeft een overgrote meerderheid van de Nederlandse respondenten aan dat zij, wanneer de kantoren weer opengaan, meer keuzevrijheid willen hebben om te bepalen of zij vanuit huis of op kantoor werken. Ook willen zij, dit geleerd hebbende tijdens de huidige crisis, blijvend hun eigen werkuren kunnen indelen.

Ontdekte voordelen van thuiswerken

Veel Nederlandse medewerkers hebben door de recente ervaringen thuis en flexibel werken leren te waarderen. Ook zien zij veel voordelen van deze manier van werken. De meest genoemde voordelen zijn meer autonomie en goede ervaringen met het verspreid werken in teams. Daarnaast geeft iets meer dan de helft van de respondenten aan dat de nieuwe manier van werken ook een goede snellere besluitvorming met zich meebrengt.

Daarnaast hebben managers er meer vertrouwen in dat hun teams het werk goed doen, werknemers een betere balans tussen privé en werk hebben, meer lichaamsbeweging hebben en vooral minder tijd kwijt zijn aan reizen en daardoor hun tijd productiever gebruiken.

Technologie voor betere communicatie

Toch gaat natuurlijk niet alles over rozen. De meest gehoorde klacht die uit het onderzoek naar voren komt is dat effectieve communicatie vanuit de werkgever en daardoor effectief samenwerken nog wel kunnen worden verbeterd. Indien de medewerkers het voor het zeggen hadden, zou aan deze twee punten de voorrang worden gegeven.

Voor het verbeteren van deze communicatie en op die manier ook het samenwerken makkelijker en effectiever te maken, vinden de meeste Nederlandse respondenten dat werkgevers hun personeel van goede technologie moeten voorzien. Medewerkers zouden thuis over dezelfde technologische mogelijkheden moeten beschikken als voorheen op kantoor.

Dit maakt het mogelijk dat voor goed samenwerken medewerkers echt niet op kantoor of in een dezelfde ruimte hoeven te zijn. Dit is juist een van de voordelen die medewerkers hebben geconstateerd tijdens het thuiswerken in de eerste golf van lockdownmaatregelen.

Aandacht voor remote werken in budgetten

De ondervraagde Nederlandse werknemers vinden daarom dat werkgevers bij het vaststellen van hun budgetten voor 2021 prioriteit moeten leggen bij investeringen in technologie voor werken op afstand. Ook moeten zij prioriteit leggen bij technologie die het werken op kantoor vanuit gezondheidsperspectief veiliger maakt.