min

Tags in dit artikel

, ,

De SP pleit, na een gehouden onderzoek over ICT-verspilling bij de overheid, voor één minister die verantwoordelijk is voor ICT-zaken bij de overheid zodat deze aan ICT-projecten leiding kan geven.

SP-Kamerlid Arda Gerkens: "Wat duidelijk wordt is dat veel fouten voorkomen kunnen worden als iemand de regie neemt over ICT-processen. Dit zorgt voor continuïteit, toenemende kennis van zaken, en minder repeterende fouten."

Volgens Gerkens is gebrekkige kennis, slechte communicatie en het herhalen van fouten de voornaamste reden voor het falen van diverse projecten en dus geldverspilling binnen de overheid.

Volgens dagblad Trouw wordt er jaarlijks vier tot vijf miljard euro bij ICT-projecten verspild. Gerkens opende na deze berichtgeving, in juni 2007, een meldpunt ‘ICT en overheid’. "Dat is net zoveel geld als de hele Betuwelijn heeft gekost. Als we de verspilling serieus kunnen terugdringen en de kwaliteit kunnen verbeteren, slaan we twee vliegen in één klap."

In korte tijd ontving dit meldpunt 350 reacties die een goed beeld gaven van de misstanden bij de overheid. Hierna is met een aantal mensen nader gesproken om de problemen boven water te krijgen.

Gerkens: "Dit rapport geeft goed zicht op de gemeenschappelijke delers die in de meldingen terug komen. Gebrek aan kennis bij het management, de inhuur van veel externe adviseurs en ondersteuning, slechte communicatie: ze zijn er allemaal debet aan dat de ICT-projecten uit de hand lopen. Maar ook de wijze van aanbesteding is van groot belang."

In het rapport doet de Socialistische Partij een aantal aanbevelingen: "Belangrijk is dat één minister verantwoordelijk wordt voor de begeleiding van ICT-projecten bij de overheid. Logischerwijs zou minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken leiding moeten geven aan een ICT-team dat de processen bij andere departementen begeleidt. Verder moet de inhuur van externen vermeden worden en de institutionele kennis worden versterkt", aldus Gerkens.