Abonneer je gratis op Techzine!

De Vlaamse minister-president, Kris Peeters, heeft aangegeven dat Vlaanderen interesse heeft in een eigen domeinnaam. Het moet dan gaan om .VLA.

In juli wist Techzine al te melden dat de mogelijkheden onderzocht werden. Inmiddels is duidelijk dat men midden 2009 een aanvraag bij ICANN wil indienen. ICANN is de organisatie die over dit soort aanvragen gaat.

Men heeft een onderzoek ingang gezet om de mogelijkheden te onderzoeken. Dit onderzoek wordt gehouden over de vlakken technologie, financiën en communicatie. Het onderzoek is nog niet gepubliceerd, maar Vlaanderen denkt al wel aan de eigen domeinnaam.

Zo worden er diverse mogelijkheden bekeken. Men heeft .VL al verbannen, aangezien deze voorbehouden zijn door onafhankelijke staten die door de VN erkend zijn. Andere mogelijkheden zijn, .VLA, welke al alom bekend gemaakt is, .vln, .vlaanderen of .fla.

Een gespecialiseerd bureau zal de aanvraag opstellen. "Het aanvraagdossier wordt midden 2009 ingediend. De kostprijs wordt geraamd op 100.000 euro", aldus parlementslid Demesmaeker. De Vlaamse mensen zien het echter niet zo zitten, de meeste vinden het geld verspilling.