Abonneer je gratis op Techzine!

Uit onderzoek van het IVO blijkt dat drie procent van alle kinderen uit de eerste twee klassen van het middelbaar onderwijs verslaafd zijn aan het internet. Het gaat hierbij om ongeveer dertienduizend kinderen.

Het internet wordt voornamelijk gebruikt als communicatiemiddel bij eerste en tweede klassers van het middelbaar onderwijs. Bijna iedereen van deze kinderen heeft toegang tot het internet. De meeste jongeren zijn gemiddeld veertien uur per week online, meestal dagelijks verdeeld. Drie procent van alle jongeren is echter ‘internetverslaafd’, dat zijn ongeveer dertienduizend kinderen.

Het monitoronderzoek Internet en Jongeren van IVO meldt tevens dat steeds meer kinderen een computer op zijn of haar kamer krijgt. Op die manier oefent de ouder steeds minder invloed uit op wat de kinderen op het internet doen. De IVO heeft onderzoek verricht door middel van een vragenlijst, er zijn 4500 vragenlijsten verwerkt. Alle vragenlijsten zijn door jongeren tussen de elf en de zestien jaar ingevuld.