Abonneer je gratis op Techzine!

LeaseWeb heeft besloten om de kinderpornofilter als eerste webhostingprovider in Nederland in te voeren. De filter werkt met behulp van een hash-technologie, die aanwezig is op kinderporno-afbeeldingen, deze worden dan geweerd. De filteringoplossing betreft een pilot in nauw overleg met het Nederlandse Ministerie van Justitie en Meldpunt Kinderporno, in samenwerking met het Zweedse bedrijf NetClean.

Het ministerie van Justitie heeft aangegeven dat LeaseWeb een soort exclusieve partner is in een deze deal. LeaseWeb gaat namelijk de oplossing al gebruiken voordat deze officieel op de website is aangekondigd. Het ministerie heeft een nauwe samenwerkingsband met LeaseWeb aangekondigd.

"Het hostingnetwerk van LeaseWeb is met meer dan 2 miljoen websites in beheer het grootste in zijn soort in Nederland, waar normaal gesproken op basis van meldingen achteraf kinderporno van websites wordt verwijderd," zegt Alex de Joode, Security Officer van LeaseWeb. "Binnen de internationale hostingwereld is dit een algemeen gehanteerde methode om allerlei vormen van cybercrime te bestrijden."

"In het netwerk hebben wij in 2007 echter een toename geconstateerd van het aantal kinderpornomeldingen," zegt De Joode, tevens medeoprichter van de Europese vereniging voor cybercrime meldpunten INHOPE. "Meldingen die met name werden veroorzaakt door zogenoemde ‘upload’-websites. Een soort YouTube’s, maar dan voor plaatjes. Hierbij kunnen de gebruikers dus zelf, zonder tussenkomst van de website beheerder, plaatjes op het internet zetten. In 2008 is het aantal meldingen gelukkig iets gedaald, maar nog steeds substantieel. Voor LeaseWeb is dit een onacceptabele ontwikkeling. Wij hopen dat we met de investering in een nieuwe technologische oplossing proactief in plaats van reactief kunnen werken. Op die manier willen we voorkomen dat deze kinderpornogevoelige websites worden misbruikt voor de verspreiding van kinderporno."

LeaseWeb heeft in samenspraak met een klant besloten om de oplossing daar ook te hosten. Deze klant is eigenaar van een grote image-upload-website, met ongeveer veertig miljoen afbeeldingen momenteel beschikbaar. De Joode: "Wij hebben bewust gekozen voor een pilot met deze klant, omdat zoals gezegd veel meldingen van deze en vergelijkbare sites afkomstig zijn. De klant reageerde direct positief op ons initiatief."

De filter werkt overigens niet zo ingewikkeld. Elke afbeelding heeft zijn eigen unieke MD5-hash, wanneer de afbeelding kinderporno bevat wordt de hash in een database opgeslagen als fout en wordt de afbeelding dus geblokkeerd. Een weinig ingewikkelde technologie, maar de technologie vereist wel enig beheerwerk. LeaseWeb gebruikt als database degene van NetClean, waar de Zweedse overheid ook bij zit.

"Vaak zijn het steeds dezelfde afbeeldingen die telkens weer opduiken," zegt De Joode. "Met deze technologie is het mogelijk om die continue circulatie te stoppen. In de pilot zouden wij uiteindelijk graag naast elkaar meerdere databases willen gebruiken van verschillende betrokken instanties om daarmee de bestrijdingseffecten te kunnen maximaliseren."