Google heeft zich beklaagd over een aangekondigde nieuwe copyright-wet in Nieuw-Zeeland. De zoekmachine is het niet eens over de afsluitingsregeling die in de nieuwe wet is opgenomen.

De nieuwe wet is nog niet doorgevoerd maar in de huidige conceptversie is een afsluitingsregeling opgenomen. De afsluitingsregeling voorziet erin dat internet service providers (ISP) klanten die een vermeende copyright-overtreding zijn begaan moeten afsluiten.

Google is niet tevreden over de afsluitingsregeling. Google baseert zijn mening op zijn ervaring met de DMCA-wetgeving in de Verenigde Staten. Google zegt dat 57 procent van de DMCA takedown-notices, een sommering tot het offline halen van content, die het bedrijf ontvangt gestuurd werden door concurrenten die de desbetreffende bedrijven in het vizier hadden. Volgens Google was 37 procent zelfs geen geldige copyright claim.

Op grond van de ervaring van het bedrijf zegt Google dat de afsluitingsregeling de rechten van de klanten bedreigd doordat afsluiting alleen wordt gedaan puur op grond van beschuldigingen. Volgens Google is het ook een belemmering van de verdachte om zijn onschuld te bewijzen.

Google noemt nog meer klachten tegen de aangekondigde wet: "De afsluitingsregeling ondermijnt de sociale en economische voordelen van een open en universeel toegankelijk internet door in een manier van afsluiting te voorzien die buitenproportioneel is vergeleken met de schade van online copyright-schendingen", aldus Google. Het bedrijf gelooft dat te veel copyright maatregelen creativiteit en innovatie in de cultuur blokkeert alsmede eerlijke concurrentie tegengaat.