Abonneer je gratis op Techzine!

Uit een onderzoek van Britse wetenschappers blijkt dat er geen verband is tussen zendmasten voor mobiele telefoons en kanker bij kinderen. Het onderzoek wees uit dat de kans op kanker bij kinderen niet verhoogd wordt als de moeder tijdens en na de zwangerschap dicht bij een zendmast woont.

De studie is de grootste studie gedaan naar het verband tussen zendmasten voor mobiele telefoons en kanker bij kinderen. Voor het onderzoek werden 7000 kinderen en patronen van kanker bij jonge kinderen onderzocht. "We hebben geen patronen gevonden die er op wijzen dat kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap dichtbij een zendmast wonen een grotere kans hebben op kanker", aldus Paul Elliot, directeur van het centrum voor milieu en gezondheid aan het Imperial College in Londen. "De resultaten zijn geruststellend."

Tijdens het onderzoek hadden de wetenschappers de beschikking over data van de vier nationale telecomproviders, de data had betrekking tot 81.781 telefoonmasten. Eileen Rubery, voormalig hoofd van de Britse public health prevention-afdeling van de overheid zei in reactie op het onderzoek dat de methodes en vindingen robuust waren. "Dit is een zorgvuldig uitgevoerd onderzoek door een gerenommeerde groep van milieu-wetenschappers."