Ondanks al het negatieve nieuws over Sony’s PlayStation 3 blijft het wel de krachtigste console vergeleken met zijn concurrentie. Van deze kracht wil het Folding@Home team gebruik maken voor hun Cure@PS3 project.

In 2000 heeft het Folding@Home team voor een doorbraak gezorgd op het gebied van simuleren van moleculen. Berekeningen die toen onmogelijk waren met de toen beschikbare computerkracht werden door hen mogelijkgemaakt door honderduizenden computers vanuit de hele wereld aan elkaar te koppelen via het internet. Elke computer leverde als het ware een stukje kracht. Dit project heeft voordeel geleverd aan vele wetenschappelijke studies naar ziektes.

Nu in 2006, met de launch van de PS3 in zicht, komt het F@A team met een nieuw idee op de proppen. De PS3 zal altijd met het internet verbonden zijn en wanneer deze in stand-by gezet wordt zal de enorm krachtige Cell processor berekeningen gaan uitvoeren voor het Folding@Home team. Volgens het team kan men met 1.000 van deze consoles al een resultaat bereiken op petaflop schaal (of met andere woorden: 1 000 000 000 000 000 floating point operations per seconde. Ter vergelijking, een relatief goedkope Pentium 4 processor haalt enkele GigaFLOPS.). Naast de krachtige CPU zal de GPU ook benuttigd worden, zo zal er tijdens de berekeningen een visualisatie van de moleculen te zien zijn in 3D en met de tilt sensors in de controller kan je de moleculen vanuit verschillende perspectieven bekijken door de controller te bewegen.

Het F@A team zou onder andere onderzoek willen doen naar geneesmethodes voor de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington en bepaalde vormen van kanker. Filmpjes hoe het er visueel zal uitzien kan je bekijken door hier en hier te klikken.