Abonneer je gratis op Techzine!

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend waarin staat dat het mogelijk moet worden om elektronisch aangifte te doen van een huwelijk, geboorte of overlijden.

Om het wetsvoorstel, opgesteld door Hirsch Ballin en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken, te realiseren zullen de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie (GBA) op elkaar afgestemd moeten worden. De digitale aangifte is een belangrijke stap in de richting naar een moderne en dienstbare overheid, waarin procedures eenvoudiger worden.

Indien het wetsvoorstel aangenomen wordt kunnen mensen via de computer aangeven dat ze willen trouwen, kan een uitvaartondernemer een overlijden via internet melden, en kan er een geboorte gemeld worden.

Elektronische aangifte doen moet de bestaande procedures versimpelen. Om identiteitsfraude, manipulatie of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens te voorkomen zal DigiD een belangrijke rol gaan spelen in het vaststellen van de identiteit van een burger in de elektronische omgeving.