Abonneer je gratis op Techzine!

Het breedbandaanbod van netwerkaanbieders is onvoldoende open en betrouwbaar voor dienstverleners uit andere sectoren. Hierdoor worden zij belemmerd bij de implementatie van nieuwe breedbandige diensten. Dat schrijft TNO in een rapport over de openheid van vaste IP-netwerken.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vroeg TNO om de mogelijke technische, organisatorische en economische belemmeringen te onderzoeken waar dienstverleners uit andere sectoren dan de telecomsector tegen aan kunnen lopen, als zij nieuwe elektronische diensten willen aanbieden. Voornaamste conclusie van het onderzoek is dat deze dienstverleners onvoldoende vertrouwen hebben in de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van de huidige breedbandtoegang. Dit wantrouwen belemmert de ontwikkeling van nieuwe elektronische diensten.

Nieuwe elektronische dienstverleners hebben op dit moment alleen toegang tot hun klanten via het publieke internet. Volgens de ondervraagden en TNO is dit onvoldoende. Netwerkaanbieders zouden daarom vormen van toegang tot de klanten van deze dienstverleners moeten ontwikkelen en aanbieden, bijvoorbeeld door aparte IP-adresreeksen te reserveren voor internet, IP-telefonie en IP-televisie.

Maar dat type verbinding wordt momenteel nog niet te koop aangeboden. "Feitelijk worden nieuwe dienstenaanbieders gedwongen om telecomoperator te worden, om vanuit die rol hun gespecialiseerde diensten te leveren. De bestaande netwerk-toegangsopties sluiten technisch, praktisch en economisch niet aan bij de behoeften van de nieuwe dienstenaanbieders", aldus TNO in het rapport.

Om tot een uniform aanbod te komen, is het noodzakelijk dat de netwerkaanbieders onderling afspraken maken over technische specificaties voor de koppeling tussen de verschillende netwerken en de capaciteit en snelheid van verschillende typen diensten.