2min

Tags in dit artikel

, ,

Ransomware komt enorm veel voor en kan een grote impact hebben op bedrijven. Inmiddels blijkt dat bijna vier op de vijf organisaties in het afgelopen jaar met ransomware te maken hebben gehad. Van die slachtoffers leed bijna driekwart financiële of operationele schade. Cybercriminelen zijn daarmee succesvol, terwijl organisaties moeite hebben om zich te beschermen tegen ransomware.

Om goed voorbereid te zijn op een aanval, is het zaak om te weten op welke manier cybercriminelen in je omgeving binnen proberen te komen. Dat kan bijvoorbeeld via netwerken, endpoints, mails en identiteiten. Voor die onderdelen zijn preventieve securitymechanismes in te bouwen, zodat een cybercrimineel überhaupt de bedrijfsomgeving niet binnenkomt.

Rol van backups

Hoewel de hackers idealiter buiten de deur blijven, is dat in de praktijk lastig. Daarom is er een kritieke rol weggelegd voor backups. Daarmee hebben organisaties meer garanties op de bedrijfscontinuïteit. De reservekopieën zorgen ervoor dat je altijd bij je data kan, zelfs bij een ransomware-aanval. De backups zijn te gebruiken voor het herstel van de operatie.

Cybercriminelen weten overigens ook dat bedrijven data beschermen met backups, waardoor ze zich op deze workloads en processen richten. Het maakt het beschermen van backups populairder, terwijl er ook nagedacht wordt over een andere inrichting van de kopieën. Zo is ‘air-gapping’ een succesvolle methode om het vernietigen van backup-data te voorkomen. Deze best practice zorgt voor een fysieke en logische scheiding van kopieën en de rest van het netwerk. De backups zijn daardoor onbereikbaar voor aanvallen.

Het gaat hier om enkele maatregelen die je kan nemen om voorbereid te zijn op ransomware. Ben je benieuwd wat je het best allemaal kan doen? Vul dan onderstaand formulier in om een document met meer informatie te downloaden.