1 min

Voor IT service management bestaat ‘one size fits all’ eigenlijk niet. Maar vraag jezelf eens af of je oplossing afgestemd is op de bedrijfsgrootte. Voor IT service management is budget nodig, net als voor hardware en software. Maar nu veel mensen thuiswerken, is het lastig in te schatten of die investering ook waarde oplevert.

Door dit scenario heroverwegen CIO’s hun IT service management-strategie vanuit het oogpunt van ROI en terugverdientijd. Daarbij wegen ze de dagelijkse toenemende behoeften voor de korte termijn af tegen cultuurveranderingen op de lange termijn. Veel CIO’s vragen zich af: betaalt mijn investering in een servicedesk zich terug? Levert een servicedesk daadwerkelijk waarde op voor mijn bedrijf? Maken we geen kosten die we niet kunnen beheersen? Kunnen we de servicedesk ook inzetten voor iets anders dan IT?

Met antwoorden op deze vragen is de IT service management-oplossing te optimaliseren en kwalitatieve IT service management te leveren. Via onderstaand formulier download je een document dat je helpt de antwoorden te vinden. Ook worden een aantal scenario’s behandeld die aanleiding geven tot het herzien van de IT service management-strategie.