2min

Tags in dit artikel

, , ,

Data vormt de drijvende kracht achter efficiëntie, innovatie en groei. Onderzoek toont aan dat datagedreven organisaties succesvoller zijn dan concurrenten die niet gericht met hun data aan de slag gaan. Ook jouw organisatie beschikt over waardevolle data. Het is dus hoog tijd om er het meeste uit te halen. Maar hoe doe je dat? Efficiënte data-opslag en -beheer zijn cruciale eerste stappen. Met deze vijf tips breng je je data in balans en ga je er slimmer mee aan de slag.

De afbeelding toont de letters "PQR" in een krachtig, donkerblauw lettertype, waarbij de letter "Q" rechtsonder in het ronde gedeelte een kleine rode ruitvorm bevat.

In een document dat we samen met HPE en PQR aanbieden, worden vijf essentiële tips gepresenteerd om meer waarde uit data te halen. Het begint met het inzetten op flexibele infrastructuur om in te spelen op veranderingen. Hierbij wordt benadrukt dat een flexibele infrastructuur nodig is om naadloos aan te sluiten bij de veranderende opslagbehoeften, om overcapaciteit en onnodige kosten te voorkomen. Daarnaast wordt het belang van databeveiliging benadrukt, met oplossingen zoals een immutable back-up en een gelaagde aanpak voor databeveiliging. Verder wordt het optimaliseren van de dataflow besproken, waarbij een moderne IT-infrastructuur cruciaal wordt genoemd om gebruik te maken van virtualisatie, automatisering en geavanceerde beheertools om databeheer te vereenvoudigen en resources efficiënter toe te wijzen.

Hewlett Packard Enterprise-logo met een groene rechthoekige omtrek boven de bedrijfsnaam, geschreven in zwart lettertype op een witte achtergrond.

Het visiedocument biedt waardevolle inzichten in het optimaliseren van datagebruik en het benutten van de mogelijkheden die data biedt. Het benadrukt het belang van een data-first aanpak en het in kaart brengen van organisatiedoelstellingen met betrekking tot data. Door het formulier in te vullen, kan je het document downloaden en je organisatie voorbereiden op een datagedreven toekomst.