2min Security

De staat van data security in Europa

De staat van data security in Europa

Data groeit exponentieel en verplaatst zich over verschillende soorten omgevingen. In de context van het bedreigingslandschap zijn backups de laatste verdediging om deze data te beschermen, maar veel legacy-oplossingen schieten tekort en kunnen niet efficiënt reageren op een cyberincident.

Vorig jaar gaf in het Data Security Report van Rubrik 92 procent van de respondenten aan dat ze mogelijk niet in staat zijn om de bedrijfscontinuïteit te handhaven als ze te maken zouden krijgen met een cyberaanval. Maar omdat de aanvallen zich in een alarmerend tempo ontwikkelen, zijn cyberweerbaarheid en herstel nog belangrijker geworden voor het voortbestaan van een organisatie. Bovendien blijkt dat 59 procent van de IT- en securityleiders te maken heeft gehad met een datalek.

Dit soort inzichten zijn er ook specifiek voor Europa. Hoe zien de datalek- en ransomware-trends er in onze regio uit en hoe verhouden die zich tot de rest van de wereld? In een webinar die we samen met Rubrik aanbieden, wordt de huidige staat van data security duidelijk. Ook laat het zien hoe organisaties hun gegevens kunnen beschermen, waar ze zich ook bevinden.

Door het onderstaande formulier in te vullen, krijg je toegang tot de webinar met de bevindingen van het Rubrik Zero Labs 2023 State of Data Security Report. Het biedt nieuwe inzichten in het huidige landschap van bedreigingen voor databeveiliging waarmee Europese IT- en beveiligingsleiders worden geconfronteerd.