5min

De huidige positie van Orange Business Services buiten thuismarkt Frankrijk is fors, maar het bedrijf heeft de ambitie om die verder uit te breiden. Om dat te realiseren wil de integrator meer inzetten op de technologieën waar het momenteel veel groei mee realiseert: de cloud, cybersecurity en analytics. Hiermee wijkt Orange Business Services niet af van de markt, we horen regelmatig dat deze onderwerpen bovenaan de agenda staan van bedrijven. Wil het Franse bedrijf daadwerkelijk voldoen aan de vraag naar cloud-, analytics- en security-expertise, dan moet er ook buiten de deur gekeken worden. Overnames zijn hiervoor het middel, maar een gebrek aan goede acquisitiekandidaten maakt dat weer lastig. Orange Business Services vertelde ons meer over dit obstakel toen we het bedrijf in Parijs bezochten.

De ambitie van de Franse integrator wordt toch wel wat duidelijker met de cijfers die het met ons deelt, betreffende de stand van zaken rondom cloud. Er zijn zo’n 2200 cloudexperts werkzaam binnen de organisatie, waarvan de helft buiten Frankrijk. Het aantal moet echter verder oplopen, dit jaar het liefst nog 300 extra werknemers. Dit om het wereldwijde klantenbestand waarvan de teller op 3500 staat te ondersteunen.

In principe zorgt dat personeel er nu al voor dat Orange Business Services de grootste cloudleverancier in Frankrijk is. Door alle cloudomzet, dus ook buiten Frankrijk, te combineren was er in de eerste helft van dit jaar dan ook een groei in dit segment van 18 procent. Orange Business Services wil echter nog iets meer. Tegen 2022 moet meer dan 50 procent van de cloudomzet buiten het thuisland gegenereerd worden, waardoor er een jaarlijkse groei van 25 procent kan zijn.

Markt gaat snel

Wij zullen het streven van Orange Business Services maar opvatten als profiteren van het momentum. Als we het alleen op cloud betrekken, dan zien we dat bijna alle partijen die hiermee bezig zijn het goed doen. Dat kunnen we alleen al zien aan de cijfers van de grote drie – Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud – die bij de bekendmaking van kwartaalcijfers keer op keer weer aantonen in de lift te zitten.

Dan kan je als Orange Business Services gewoon mee op het succes dat van de complete markt. Maar dat gaat niet zonder de extra kosten die daarbij komen kijken, door de extra mankracht. En juist dat is op dit moment moeilijk. Ga maar eens ieder jaar honderden cloud-specialisten strikken die de werkgevers voor het uitkiezen hebben. De oplossing, zou je denken, is het overnemen van andere spelers in de markt. Zoals gezegd is dat echter ook een behoorlijke opgave.

Basefarm als voorbeeld

Recentelijk had Orange Business Services wel prijs, door Basefarm over te nemen voor 350 miljoen euro. De integrator zag drie redenen voor het kopen van deze partij. Zo beschikt Basefarm over een geavanceerder cloud management platform dan Orange Business Services zelf. De integrator weet dat er bepaalde dingen beter kunnen, en probeert dat dus ook te doen.

Anderzijds kan Basefarm ook voor de gewenste geografische expansie zorgen. Het betreft een partij die actief is in verschillende Europese landen. Ook in Nederland en België, voor ons mogelijk het belangrijkst. He totale bereik van Basefarm was in 2017 al goed voor een omzet van 100 miljoen euro. Dat gaat hand in hand met de ambitie van Orange Business Services, om buiten het thuisland te groeien.

Verder was Basefarm nog een interessant doelwit voor de integrator gezien de eerdere overname die Basefarm zelf deed. Ongeveer anderhalf jaar geleden werd The unbelievable Machine Company gekocht. De technologie van deze partij zou je momenteel omschrijven als kunstmatige intelligentie, maar Orange Business Services spreekt liever over inside intelligence gezien de inzichten in beheerde Hadoop-servers die het aan klanten met een wereldwijd bereik levert. De integrator ziet dit als iets dat perfect matcht met hetgeen het probeert te bereiken op dit gebied, namelijk via de cloud kritieke applicaties beheren op een schaalbare en flexibele manier.

Zoektocht

De overname van Basefarm is natuurlijk vooral gericht op de cloud, maar zoals we aanhaalden wil Orange Business Services ook meer halen uit cybersecurity en analytics. Voor overnames op die gebieden hanteert het bedrijf dezelfde voorwaarden als bij Basefarm het geval was. Een overname kan gedaan worden om vaardigheden toe te voegen aan de eigen organisatie of het geografische bereik te vergroten. Dat had Basefarm weliswaar allebei, maar voor Orange Business Services kan één van de twee voorwaarde ook voldoende zijn.

Om doelwitten te vinden die in lijn liggen met de verwachtingen van het bedrijf, worden er dan ook scouts ingezet. Zij houden de markt nauwlettend in de gaten, want er kunnen zich altijd interessante kansen voordoen. De constatering van een gebrek aan goede overnamekandidaten zou waarschijnlijk vooral van hen vandaan komen.

We wilden dit toch wel even wat helderder hebben, aangezien het aantal startups de afgelopen jaren groeit. Natuurlijk staat daar tegenover dat er ook veel bedrijven stoppen, maar waar het ons om gaat is dat het grotere aantal de zoektocht in theorie zou kunnen vereenvoudigen. Zeker in de IT-wereld schieten de starups als paddenstoelen uit de grond, en de wind binnen de sector zit ook best mee.

Orange Business Services zet hier tegenover dat het gebrek vooral voorkomt uit het erg specialistische karakter dat het in overnamekandidaten zoekt. Er zijn inderdaad veel bedrijven die zich bezighouden met cybersecurity, maar dat maakt ze niet per definitie een interessant doelwit. Natuurlijk kan de integrator niets uitsluiten, dus is het voor ons ook lastig om daadwerkelijk een voorbeeld aan te dragen van wat Orange Business Services niet zal kopen. Maar het is duidelijk dat het bij voorkeur iets is waarover de eigen duizenden security-, analytics- en cloud-specialisten niet beschikken.

Waarschuwing is gegeven

Daarmee is de boodschap van Orange Business Services duidelijk: er zullen overnames blijven plaatsvinden. Dat zal met enige regelmaat gebeuren. De afgelopen jaren was er telkens minimaal één acquisitie, en het bestuur staat daadwerkelijk achter meer overnames. Ook vanuit hen is er het besef dat de markt zich erg snel ontwikkelt.

Het bedrijf geeft hiermee in ieder geval een grote waarschuwing af aan de wereldwijde markt, waaronder dus de Benelux. Hoewel het hier al een stevige voetafdruk heeft, wil het duidelijk meer. Overnames zijn daar dus een middel voor. Een uitgesproken ambitie waarvan Basefarm al het levend voorbeeld is. Wij gaan uiteraard met belangstelling volgen hoe dit zich verder ontwikkelt.