4min

Data analytics is al jaren een technologie waar we steeds meer gebruikstoepassingen voor vinden. Je kan immers op allerlei plekken data verzamelen, om er waardevolle inzichten uit te halen voor procesoptimalisaties. Een van de plekken voor dataverzameling en -analyse is het gebit. Oral-B probeert de verzorging daarvan te verbeteren met slimme tandenborstels.

Oral-B zet al enige tijd in op het slimmer laten verlopen van tandenpoetsen. Borstels die dat ondersteunen zijn in de basis dus niet nieuw, maar de mogelijkheden ervan evolueren wel. Dat ervoeren we eerder tijdens Mobile World Congress, toen we de later dit jaar te verschijnen iO10 mochten proberen. Door onze twee poetsbeurten weten we dus ook enigszins hoe de analyse in de praktijk aanvoelt. We zeggen enigszins, aangezien het gebruikte model een prototype was.

Achter een slimme tandenborstel met AI zit meer dan alleen een marketingboodschap, zo was onze gedachte. Daarom gingen we in gesprek met Dr. Phillip Hundeshagen, Europe OC R&D Director. Hij heeft een Life Science achtergrond en doet daarmee primair onderzoek naar het verbeteren van de gezondheid van de mens.

Hoe creëer je AI voor tandenpoetsen?

Voor het mogelijk maken van data-analyse moest Oral-B een model trainen. Daar gaat enorm veel tijd in zitten, legt Hundeshagen uit. Zo lopen de poetsgewoontes van mensen enorm uiteen. Dat begint al in de manier waarop iemand zijn of haar tandenborstel vastpakt. De linker- of rechterhand gebruiken kan al een verschil zijn, maar ook het al dan niet gebruiken van de complete hand of slechts enkele vingers.

Hundeshagen geeft aan dat de poetsgewoontes wereldwijd erg uiteenlopen. In Europa is men bijvoorbeeld gewend om met een vork te eten, waardoor de tandenborstel op een soortgelijke manier vastgehouden wordt. Hierin zijn uiteraard weer verschillende variaties aan te brengen. In Azië zijn mensen daarentegen gewend om met stokjes te eten, waardoor men de tandenborstel meer tussen de vingers vasthoudt.

Nou kun je aannemen dat zulke factoren van minimale invloed zijn op het poetsresultaat, maar Hundeshagen geeft aan dat dergelijke gewoontes weldegelijk bepalend zijn. Poetsmanieren bepalen namelijk vaak hoe hard iemand de borstel op de tanden drukt. Daarnaast bepalen de poetsgewoontes welke plekken veel bereikt worden en welke juist niet.

“Veel mensen realiseren zich niet hoeveel poetsgewoontes er zijn, aangezien ze in hun leven doorgaans weinig verschillende mensen tanden hebben zien poetsen. Wij hebben die gewoontes bestudeerd, om ze voor het algoritme van de slimme tandenborstel te gebruiken”, aldus Hundeshagen. Oral-B heeft een dusdanig groot aantal mensen geobserveerd dat de meeste poetsvariaties in beeld zijn. Al die bijbehorende data zijn gebruikt om een algoritme te creëren.

Data gebruiken om poetsbeurten te optimaliseren

De slimme tandenborstels die het getrainde algoritme gebruiken beschikken over sensoren om data te verzamelen. Datapunten kunnen de voorkant, achterkant of bovenkant van de tanden zijn, maar ook snijtanden, hoektanden of verschillende kiezen. Daarnaast heb je bijvoorbeeld het tandvlees, dat ook onderdeel is van een goede gebitsverzorging.

Als je je ervan bewust bent dat een ideale poetsbeurt twee minuten duurt, zoals vaak wordt aangeraden door tandheelkundigen, dan betekent het dat er gedurende de poetsbeurt uit meer dan tien gebitszones gegevens verzameld kunnen worden. De sensor meet hoe lang je een gebied poets en hoe intensief je op het gebied drukt.

Op basis van die metingen kan Oral-B advies geven over gewenste aanpassingen in het poetsgedrag. Oral-B streeft hierin niet naar het veranderen van de manier waarop de gebruiker zijn tandenborstel vasthoudt, want daar is het model op getraind. In plaats daarvan streeft het naar het zo goed mogelijk uitvoeren van de poetsmethode. Dat komt in de praktijk aan op een aantal zaken: duurt de poetsbeurt daadwerkelijk twee minuten, is de drukking te hard of zacht en wordt iedere zone van het gebit voldoende bereikt?

Sturing kan stap in goede richting zijn

Door dergelijke punten onder de aandacht te brengen bij het tandenpoetsen, hoopt Oral-B extra sturing te bieden voor een beter poetsresultaat. Dit doet het via een app, waarin de analyse van de poetsbeurt beschikbaar is. Hierin zie je onder meer de duur van de poetsbeurt en welke plekken van het gebit wel of niet voldoende zijn bereikt. Ook geeft de app feedback over hoe lang de gebruiker tijdens een poetsbeurt te hard drukt. Tijdens onze tests met de iO10 kregen we vooral de terugkoppeling dat er te veel druk werd uitgeoefend. Dat kan met de poetsgewoonte te maken hebben, al speelt onze switch van een standaard handtandenborstel naar een elektrisch model ook een rol. We waren immers nog niet gewend aan elektrisch poetsen.

De app is vooral geschikt voor na het poetsen. Daardoor zal je niet direct tijdens de poetsbeurt beter voor je gebit zorgen. Bovendien heeft een app het nadeel dat menig gebruiker hem in de eerste dagen van de aanschaf zal gebruiken, maar na gewenning in mindere mate. Daarom maakt de iO-serie ook gebruik van lichtsignalen op de tandenborstel, die aangeven of je de juiste druk uitoefent. Nadeel daarvan is wel weer dat je focust op de lichtsignalen tijdens het poetsen. Daarom gaat de iO10 met een display in het charging station komen. Daarin geeft het direct tijdens het poetsen feedback. We konden het scherm alleen nog niet uitproberen, aangezien onze tests plaatsvonden op een vroeg prototype.

Uiteindelijk is het hele idee van data verzamelen tijdens het poetsen om de mondhygiëne te verbeteren een stap in de goede richting. Het zal niet het wondermiddel zijn om voor altijd van gaatjes af te komen, want dat is grotendeels afhankelijk van voeding. Toch raden veel tandartsen aan om elektrisch te poetsen. Doe je dat ook nog eens op een optimale manier via data-analyse, dan ben je goed op weg naar een witte glimlach. Het is alleen de vraag of je de investering wil maken, want huidige iO-tandenborstels kosten tussen de 200 euro en 300 euro. Daar gaat de iO10 met het extra premium charging station in alle waarschijnlijkheid overheen.