6min

Tags in dit artikel

, , ,

Workday heeft AI in het hart van zijn platform geïntegreerd. Zo denkt het bedrijf zichzelf voorbereid te hebben op de toekomst. In 2023 is dit echter voor een IT-bedrijf geen onderscheidende factor meer. Workday probeert zich daarom verder te onderscheiden door te hameren op bedrijfsveilige AI-integraties. Wat betekent dit?

“We bouwen betrouwbare en transparante AI-tools waarbij de gebruiker altijd zelf de controle blijft behouden”, zegt Jim Stratton, CTO bij Workday in een interview met onze redactie. Dat toonde Workday al tijdens de keynote woensdagochtend op Workday Rising EMEA. Het publiek kreeg een inkijk in verschillende AI-tools, waaronder de tool Workday AI die automatisch de jobomschrijving voor een vacature genereert. Receipt Scanning maakt in de naam minder duidelijk welke achterliggende technologie alles aanstuurt, maar kan met behulp van AI rekeningen inscannen vanaf de mobiele camera. Alle tools zijn momenteel al in meer dan 35 talen beschikbaar.

De laatste stap van deze tools is steeds de handmatige controle door de gebruiker. Op deze manier krijgt de tool nooit de overhand en hoopt het bedrijf het vertrouwen te winnen van klanten. “Klanten overtuigen doen we enerzijds door te demonstreren welke bedrijfsefficiëntie de tools opleveren en anderzijds door transparant te zijn over de technologie”, verklaart Hette Mollema, vicepresident voor de Benelux bij Workday, die eveneens tijd voor ons vrijmaakte in Barcelona.

AI is een optie

Ondanks de grote nadruk op AI gedurende het hele event, zijn lang niet alle bedrijven overtuigd van de technologie. Dat weet Workday zelf ook maar al te goed. In Nederland staat bijvoorbeeld 56 procent van de leiders open voor de kansen die AI en ML te bieden hebben voor hun organisatie. In Amerika is slechts de helft van de leiders bereid de technologie te verwelkomen. Bekijken we de cijfers vanaf de andere kant, dan zijn dus minstens vier op de tien leiders nog helemaal niet overtuigd.

Wie zich tot die groep rekent, kan overigens nog altijd de diensten van Workday gebruiken. Maar dat heeft beperkingen, duidt Stratton:“Workday Talent Optimization en enkele andere tools zijn volledig afhankelijk van AI en zijn daarom niet toegankelijk door bedrijven die AI-tools niet activeren.”

Niemand ontkomt eraan

Aan wie je het ook van het Workday-team vraagt, bedrijven die AI niet omarmen zullen het op de lange termijn niet overleven. Mollema stipte kort het belang aan voor Nederlandse leiders om nu al aan het personeel te kunnen uitleggen wat AI en ML is. Sayan Chakraborty, co-president van Workday, voorspelt reeds een generatiekloof: “Er komt een generatie aan van werknemers die verwachten dat ze meteen met ChatGPT kunnen beginnen. Dat liep hetzelfde met de GSM toen een nieuwe generatie verwachtte dat ze hun GSM mochten gebruiken tijdens het werk. Het gebruik van AI-tools op de werkvloer zal op dezelfde manier genormaliseerd worden.”

Een man die voor een scherm staat met de tekst werkdag ai is er al.

Co-president Sayan Chakraborty. Bron: Workday

Binnen de Benelux kunnen bedrijven die zich tegen AI keren, momenteel al niet meegaan met de trends, horen we van Mollema. Een groot onderwerp in deze regio blijkt de Skills Cloud te zijn. Alleen behoort deze toepassing tot de groep die zonder AI niet te gebruiken is. Het gaat om een applicatie die de vaardigheden van je personeelsbestand opsomt en suggesties geeft welke profielen er nog missen.

Bedrijfsdata blijft privaat

Een andere belangrijke pijler binnen de kernwaardes van Workday is het bouwen van ethische AI. Dit vertaalt de aanbieder van een Human Capital Management (HCM)-oplossing naar het privaat houden van bedrijfsdata. Niet dat voor ieder bedrijf een apart model is uitgebouwd om de AI-applicaties aan te sturen. “We hanteren een principe van data-segregatie. Dat principe geldt ook voor bedrijven die wel akkoord gaan met het delen van data met ons voor de verbetering van tools.”

Bedrijven die met meerdere kantoren zitten, houden hun data overigens ook altijd gescheiden van de andere locaties. Dat geeft de tools ook meer productiviteitsverbetering. In het voorbeeld van de Skills Cloud zou het namelijk onhandig zijn als de tool genereert dat iemand binnen je bedrijf Photoshop-expert is, maar deze persoon in een ander land blijkt te werken. Segregatie is niet op alle niveaus doorgetrokken, zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om Receipt Scanning slechts naar enkele satellietkantoren uit te rollen.

Opslag in de publieke cloud

Om dit alles te beheren is een stevig datacentrum nodig. AI heeft sowieso de behoefte veel data-ruimte op te slurpen en alles van Workday is ook nog eens cloud-native om te verzekeren dat alle klanten van het bedrijf op dezelfde versie van de software zitten. Hoewel Workday eigen datacentra heeft in Europa en Amerika, maakte het bedrijf al vanaf het begin de keuze om alle modellen voor AI-applicaties te zetten op publieke clouds, zo vertelt Stratton ons. Dat is overigens al enkele jaren geleden. Het bedrijf begon in 2020 met het ontwikkelen van language-modellen, maar is al met eerdere versies van AI-modellen bezig sinds 2018.

Voor de data-opslag nam het bedrijf de diensten van Google Cloud en AWS onder de arm. Google Cloud was de bijkomende dienst die nodig was om gebruikers uit de retail gerust te stellen dat hun data niet op de cloud van concurrent Amazon, waar AWS onderdeel van is, terechtkwam. Voor een tekort aan capaciteit om de AI- en machine learning-modellen te draaien, heeft Stratton bijgevolg geen vrees. Toch wil hij wel benadrukken dat het nooit één van de ambities zijn geweest voor Workday om uit te blinken in de hardware-kant.

Het kostenplaatje

Hoewel Workday zich specialiseert in onder andere tools voor de financiële departementen van bedrijven, blijft het opvallend stil rondom de prijs van het AI-aanbod tijdens de keynote. In een Q&A-sessie met journalisten komt de vraag wel al snel bovendrijven. Momenteel hangen er geen extra kosten verbonden aan het aanbod van AI-tools. Een prijsverhoging van de licentiekosten voor het platform met dertig procent, moeten we volgend jaar ook niet verwachten, stelt Carl Eschenbach, co-CEO van Workday, gerust.

Om dergelijke prijsverhogingen die vaak ontevredenheid bij klanten uitlokken, wil Workday niet bekendstaan. “We hanteren een ander prijsmodel dan de concurrentie dat vaak met een prijs per gebruiker werkt. De gebruiker betaalt een prijs om van al onze diensten gebruik te kunnen maken”, zegt Eschenbach. Toch moeten we volgend jaar onze oren goed openhouden, want er wordt meerdere keren herhaald dat er volgend jaar meer duidelijkheid komt rondom de prijsstrategie voor de AI-tools.

Uitbreiding van het aantal use-cases met AI

Ondanks dat het wachten is op meer duidelijkheid over de exacte prijzen, matigt het niet met het uitgeven van nieuwe AI-tools. Tijdens het event maken we nog kennis met Workday Flex, dat geeft managers een tool om eenvoudig een capabel team bij elkaar te rapen voor nieuwe projecten. Workday Extend is er dan weer voor het bouwen van bedrijfsapplicaties zonder programmeerkennis en creëert een app op basis van een omschrijving. In dergelijke functionaliteit blijkt een grotere interesse, want AWS bracht nog maar pas geleden het soortgelijke PartyRock uit. Verder maakt het publiek kennis met Manager Insights Hub. Hier vinden managers de carrièredoelen van iedere werknemer en tips om de werknemer hierin te coachen.

De specialist in HCM-oplossingen is dus overtuigd van een toekomst waarin AI een centrale plaats krijgt binnen ieder bedrijf. In het eigen platform heeft het deze visie al tot uiting gebracht. Toch gelooft nog niet iedereen in de technologie; dat komt volgens Workday door de vaak negatieve berichtgeving over de technologie. De aankomende EU AI Act zal dat beeld volgens het bedrijf kunnen bijsturen en daarom is Workday zelf ook graag een raadgever voor de Europese wetgevers.

Lees ook: AI Act: een wetgeving die altijd moet bijbenen met een nieuwe werkelijkheid