5min

Sinds enige tijd is het mogelijk om een zogenaamde interconnect op te zetten tussen de Microsoft Azure Cloud en de Oracle Cloud. Daarmee heb je een snelle privéverbinding tussen de twee cloudomgevingen en kunnen applicaties in beide omgevingen actief zijn. Een nog niet hele bekende feature, maar wel een die voor veel bedrijven interessant kan zijn. We spraken erover met SOHO Media Solutions, een bedrijf dat hier actief gebruik van maakt.

Hoeveel klanten exact gebruikmaken van deze feature is onduidelijk. Getallen krijgen we niet. Niet van Microsoft, maar ook niet van Oracle. We kunnen ons voorstellen dat het nog niet massaal gebruikt wordt, maar dat het wel een feature is die kansen biedt. Elke cloud heeft zijn eigen specialisaties en features waarmee het zich wil onderscheiden. Hoe fijn is het dan als je de beste producten van twee verschillende cloudomgevingen kan gebruiken?

Wat is SOHO Media Solutions?

Het Luxemburgse bedrijf SOHO Media Solutions maakt actief gebruik van de interconnect-optie. SOHO Media Solutions is een bedrijf dat data verzamelt, analyseert en transformeert zodat het kan worden gebruikt voor andere toepassingen. Zo is het bedrijf bijvoorbeeld groot in de sportindustrie, waar het van allerlei verschillende sportwedstrijden realtime analyses en uitslagen verzamelt. Op die manier kan het bijvoorbeeld op publieke plekken zoals stations en op reclameborden de tussenstand van grote sportwedstrijden tonen. Het is ook mogelijk om de uitslagen voor te bereiden voor publicatie online of in een krant.

Daarnaast heeft SOHO een divisie gericht op startups. Er zijn steeds meet data gedreven startups, die bepaalde data willen samenvoegen zodat er middels algoritmes en analyses meer waarde is te halen uit die data. Data die zo waardevol zijn dat bedrijven daar weer voor willen betalen. Het verwerken, transformeren, samenvoegen en analyseren van data is best complex, evenals het ontwikkelen van algoritmes. SOHO-technologie kan met de startups sneller komen tot hele gave oplossingen.

SOHO leunt op Azure en Oracle Cloud

SOHO maakt er geen geheim van dat het leunt op twee verschillende werelden: Oracle-applicaties en Microsoft-applicaties. Het ontwikkelwerk bij SOHO wordt voornamelijk gedaan in .NET, waardoor Azure een streepje voor heeft in de cloud. De .NET-programmeertaal komt uit de koker van Microsoft. Alle applicaties die worden ontwikkeld, draaien dan ook in Azure. Vaak in containers op een Kubernetes-platform. Ook gebruikt SOHO voor verschillende toepassingen de IoT Hub van de Azure Cloud. SOHO stelt verder dat de flexibiliteit van de Azure Cloud, de portal en de marketplace enorm aantrekkelijk zijn voor het bedrijf.

In de Oracle Cloud bevindt zich eigenlijk het hart van elke SOHO-applicatie, namelijk de database waar alle data wordt opgeslagen. SOHO maakt actief gebruik van de Oracle Autonomous Data Warehouse. Een autonome database met enorm veel mogelijkheden en voordelen in vergelijking tot veel andere databases, doordat het vrijwel alle complexiteit van het beheer van een datawarehouse en het beveiligen van data wegneemt. SOHO heeft ook gekeken om de Oracle-database via partners af te nemen of in een andere cloud, maar dit is vele malen duurder dan de Oracle Cloud te gebruiken.

Een ander groot voordeel voor SOHO is dat de Oracle-database van zichzelf al voldoet aan veel compliance-eisen. Zo is alle data standaard versleuteld en gecomprimeerd. Verder biedt Oracle standaard enorm veel garanties, zoals failovers, dataguards en redundantie. Data kan niet verloren gaan wanneer het is opgeslagen in een Oracle-database.

Naast de database gebruikt SOHO ook nog de Oracle digital assistant, cloud control en de blockchain-oplossing. Verder wordt in beide clouds gebruikgemaakt van monitoringtools. SOHO vertrouwt op de cloud-regio in Amsterdam, die sinds februari van dit jaar actief is, voor de back-up van zijn data in de Oracle Cloud.

Hoe verbindt SOHO de twee werelden in twee verschillende clouds?

De infrastructuur layout die SOHO heeft ontwikkeld was een aantal jaar geleden nog ondenkbaar. De architect zou in elk geval tot gek zijn verklaard. Aan de ene kant heb je alle applicaties en IoT-toepassingen in de Azure Cloud, terwijl de benodigde data in de Oracle Cloud staat opgeslagen. Nu kan je over het internet alles aan elkaar koppelen, maar de kans op een succesvolle implementatie is dan enorm klein. Dat brengt teveel onzekerheden met zich mee. De betrouwbaarheid van de onderlinge connecties laat te wensen over. En dan hebben we het niet eens over de kosten voor het dataverkeer tussen de verschillende clouds.

Microsoft en Oracle zijn in de zomer van 2019 een cloudsamenwerking aangegaan, waarbij in sommige regio’s de Oracle Cloud-regio in een directe verbinding staat met de Azure Cloud-regio. Er zijn dus fysieke directe verbindingen gelegd tussen die twee datacenters. De bedrijven noemen dit een interconnect en klanten van beide bedrijven kunnen hier gebruik van maken door een dergelijke connectie aan te maken in de cloud control panels. Voor ongeveer 250 euro per maand kan je een privéverbinding aanleggen tussen je twee cloudomgevingen met een snelheid van 1 gigabit per seconde. Oracle vraagt hier zo’n 50 euro voor, bij Azure betaal je iets van 200 euro. Het dataverkeer dat over deze privéverbinding loopt hoef je niet apart af te rekenen als egress kosten.

SOHO gebruikt deze interconnect om zijn twee werelden en infrastructuren aan elkaar te knopen en één te maken. We vroegen SOHO of dit ook goed werkt. Bij het bedrijf heeft het tot op heden naadloos gewerkt. De interconnect is zo geprogrammeerd, dat die ook op- en af kan schalen op piekmomenten. Hogere snelheden dan 1 gigabit zijn dus mogelijk, er zijn opties voor 10 of 20 gigabit. Verder stelt SOHO dat de latency tussen de twee clouds ook minimaal is. Over het algemeen is de snelheid 1 tot maximaal 2ms.

“De latency tussen de Azure en de Oracle Cloud is één, maximaal 2ms.”

Op dit moment gebruikt SOHO een interconnect in Amsterdam en Londen, tussen de Oracle- en Azure-regio’s. De bedoeling is dat er binnenkort ook nog een derde interconnect komt, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Verder is het bedrijf een groot project aan het voorbereiden in Hong Kong, wat zou betekenen dat er in 2021 ook nog een interconnect zal worden gemaakt in Japan tussen de Oracle Cloud en Azure Cloud.

Interconnect tussen Azure en Oracle voor elk bedrijf haalbaar

Op basis van de ervaring die nu in Europa is opgedaan met de interconnect heeft SOHO er alle vertrouwen in dat ze dit wereldwijd kunnen gebruiken en kunnen profiteren van deze toch wel unieke samenwerking tussen Microsoft en Oracle.

Op basis van de informatie en prijzen die SOHO met ons heeft gedeeld kunnen we concluderen dat een dergelijke interconnect niet alleen haalbaar is voor de echt grote bedrijven. Ook startups kunnen profiteren van deze technologie. Veel startups kiezen standaard voor één van drie grote cloudspelers. Met deze interconnect maakt Oracle de kracht en meerwaarde van de Oracle Autonomous Data Warehouse beschikbaar in Azure. Dat is erg waardevol en kan voor veel startups een reden zijn om toch voor Oracle Cloud te kiezen en ook andere Oracle Cloud-diensten te overwegen.

Wij zijn benieuwd of er meer bedrijven zich melden voor deze interconnect en of dit echt een veelgebruikte feature in combinatie met de Oracle Cloud wordt.