Bedrijven compleet ontzorgen op het gebied van unified communications (UC), in dit geval voor Skype for Business en Microsoft Teams, om medewerkers beter met elkaar te laten samenwerken. Dat is wat StartReady, een dochterbedrijf van KPN, graag voor zijn zakelijke klanten wil realiseren. Eerder dit jaar spraken we hierover met CEO Constantijn Jansen en Enterprise Sales Manager Rob Dinnissen van deze Nederlandse UC-specialist.

De manier van werken binnen bedrijven en organisaties is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het is flexibeler geworden, binnen of buiten de deur maakt niet zoveel meer uit, er wordt gewerkt in wisselende teams, zowel fysiek als virtueel.

Deze ‘revolutie’ op de werkvloer heeft ervoor gezorgd dat bedrijven naar nieuwe methoden moeten zoeken om medewerkers goed met elkaar te laten communiceren en samenwerken. Zie daar de opkomst van cloudgebaseerde unified communications (UC) tools als Slack, Bluejeans, Zoom of Cisco Webex waar we onlangs nog over schreven. Met deze tools kunnen medewerkers overal en altijd met elkaar bellen, chatten, video vergaderen en bestanden delen.

Universal Communications

Ook Microsoft blaast tegenwoordig op dit terrein een aardig deuntje mee. In plaats van ‘unified communications’ heeft de techgigant het liever over ‘universal communications’. Concreet bedoelt het hiermee eigenlijk communicatie via verschillende kanalen en het kunnen samenwerken vanaf elk device en elke locatie.

Ooit startte de techgigant op UC-gebied met Lync. Na de overname van Skype transformeerde deze zakelijke diensten naar Skype for Business. Tegenwoordig is het Microsoft Teams dat de belangrijkste UC-oplossing voor bedrijven moet worden. Een groot voordeel van deze laatste oplossing is dat wanneer bedrijven een zakelijk Office 365-abonnement hebben, Teams daar standaard bij hoort.

StartReady

In Nederland is StartReady een echte specialist als het gaat om het leveren en implementeren van de UC-diensten van de techgigant uit Redmond, geeft Jansen in gesprek met Techzine aan. Het gaat hierbij dan dus om Skype for Business en tegenwoordig steeds vaker Microsoft Teams, al dan niet inclusief een groot aantal add-on-diensten als contactcenteroplossingen, nummerbeheer en ondersteuning voor specifieke devices.

De UC-specialist, sinds medio vorig jaar een volledige dochter van KPN, verzorgt voor bedrijven deze diensten onder meer op basis van volledige cloudgebaseerde oplossingen. Het doet dit voor het mkb, maar het levert ook on-premise of hosted oplossingen aan grootzakelijke bedrijven. Het bedrijf specialiseert zich in klanten helpen migreren van hun bestaande telefooncentrale of PBX naar een hybride of volledig in de cloud draaiende telefonie-omgeving. In hun geval dus naar een volledig cloudgebaseerde telefonie-omgeving van Microsoft op basis van Microsoft Teams.

Twee mogelijkheden voor overstap

Deze overstap kan op twee manieren. De eerste manier is dat bedrijven en organisaties telefonie direct van Microsoft afnemen. Hierbij worden alle gebruikte telefoonnummers naar de Microsoft-omgeving geporteerd. Een basisvoorwaarde is dat zij hiervoor in ieder geval een Office 365-licentie hebben. Die moet vervolgens worden aangevuld met een bel-abonnement. Vaak is er ook nog een extra licentie, afhankelijk van het Office365-abonnement, nodig voor de cloudgebaseerde PBX van de techgigant.

Direct routing voor behoud bestaande verbindingen

De tweede manier is het verbinden van Teams met de bestaande lijnen van de huidige telecomaanbieder. Deze koppeling vindt plaats via direct routing en maakt het voor klanten mogelijk om de UC-tool met het bestaande nummerabonnement te behouden. Zo worden extra kosten voorkomen.

Voor direct routing is wel zogeheten session border controller (SBC) noodzakelijk. Bedrijven en organisaties kunnen deze natuurlijk zelf aanschaffen en hopen dat deze blijft werken, maar kunnen deze natuurlijk ook binnen een volledig beheerde omgeving afnemen.

Volledig beheerde omgeving met SLA

Deze laatste beheerde omgeving is waar StartReady natuurlijk de echte meerwaarde hoopt te leveren. Voor een overstap naar een volledige telefonie-omgeving op basis van Teams, maar daarbij tegelijkertijd de bestaande verbindingen te willen behouden, levert de UC-specialist een compleet pakket van beheerde SBC’s. Hierbij wordt het hele gebruik, onderhoud en de monitoring door de UC-specialist uit handen genomen.

Bij dit beheer is de ‘service-level agreement’ (SLA) voor het hele Microsoft UC-platform leidend. Het actieve beheer van de benodigde SBC’s is ook hierin opgenomen. Het gaat hierbij dan om diensten als backup & restore, firmware updates, proactieve monitoring en testing, change management, vervanging van hardware, rapportering en een service desk voor vragen. Dit alles inclusief een financiële component, zodat klanten geen verrassingen krijgen over de kosten.

Behoud van add-ons

Volgens Jansen kunnen bedrijven met deze SLA inclusief SBC ook nog een gedeelte van hun medewerkers binnen een Skype for Business-omgeving houden en tegelijkertijd, wanneer deze medewerkers het nodig hebben, al een gedeelte in Teams. En dit alles natuurlijk tegen een vaste prijs per gebruiker.

De belangrijkste reden om beide omgevingen naast elkaar te laten draaien, is om de gebruikersadoptie onder eindgebruikers geleidelijk plaats te laten vinden.  Daarnaast willen gebruikers ook over de functionaliteit van de diverse add-ons die zij nu in Skype for Business gewend zijn, kunnen beschikken wanneer zij volledig in Teams werken. Binnen de SLA regelt StartReady dit ook.

Grondig implementatietraject

StartReady helpt zijn klanten bij het beantwoorden van de specifieke vraag naar communicatiediensten. Het verkoopt geen licenties of functionaliteit voor de UC-oplossingen. Dit ligt allemaal bij Microsoft. De specialist beantwoordt voor zijn klanten -die vanzelfsprekend op Microsoft moeten zijn georiënteerd- de vraag hoe zij datgene wat zij mogelijk willen maken door UC in te zetten. Dit doet StartReady door de architectuur van een dergelijke omgeving en de daarbij behorende platformen te leveren. Daarnaast regelt het bedrijf dan ook de uiteindelijke migratie.

Een implementatie, bijvoorbeeld van een door StartReady beheerde UC-omgeving, kan binnen zes weken gerealiseerd zijn. In een eerste onderzoek wordt bepaald wat de klant graag met een UC-omgeving wil bereiken. Bijvoorbeeld of de stap naar Teams hiervoor wel de juiste is. Daarnaast bekijkt de UC-specialist ook de datacenterinfrastructuur van de klant en wordt tevens gekeken hoe het met de cybersecurity zit. De vervolgvraag die daarna wordt gesteld, is hoe je medewerkers van deze diensten moeten gaan profiteren. Zijn ze onder andere veel onderweg en hoe zit het met thuiswerkers.

De tweede stap in dit proces is dat de architectuur-specialisten van zowel de UC-specialist als de klant bij elkaar gaan zitten om te plannen hoe de implementatie technisch plaats moet vinden. Dit kan onder meer on-premise, in het datacenter van een derde partij of hosted in een KPN-datacenter. Jansen geeft aan dat dit allemaal kan.

Verder moet de vraag worden beantwoord hoe het met de uiteindelijke endpoints moet worden geregeld, of deze van derde partijen afkomstig zijn en dus moeten worden geïntegreerd. Alles wordt dus meegenomen zodat de voorgestelde oplossing goed door StartReady kan worden beheerd.

Optimaal benutten UC-omgeving

Maar daar blijft het niet bij, zo gaat Jansen verder. Ook helpt het bedrijf na de implementatie zijn klanten verder met het optimaal benutten van de gekozen UC-oplossing. Het kijkt naast het vooronderzoek en design-implementatie ook hoe het gaat met de adoptie. Zo kan het zien of het aantal afgenomen gebruikers of seats wel past met het uiteindelijke gebruik. De UC-specialist geeft hierbij expliciet aan dat zij alleen naar het gebruik kijken en dus niet naar de inhoud van de gesprekken.

Per maand wordt vervolgens vastgesteld hoeveel medewerkers daadwerkelijk de geïmplementeerde oplossing gebruiken en worden klanten daarover geadviseerd. Zo kan StartReady met behulp van bots het UC-gebruik binnen een onderneming verhogen of met een real life ‘customer succes manager’. Daarnaast stelt de UC-specialist ook de prijs-per-eindgebruiker op deze manier vast, zodat klanten uiteindelijk een transparant beeld hebben van hun werkelijke kosten.

Samenwerking met KPN

We vroegen ook, nu KPN sinds medio 2018 voor de volle 100 procent eigenaar is, hoe de samenwerking met deze operator en IT-aanbieder verloopt. Volgens Jansen en Dinnissen komen er nu steeds meer mogelijkheden om dingen samen te gaan doen op het gebied van portfolio-ontwikkeling. UC biedt mooie combinaties met bijvoorbeeld werkplekken, voice- of mobility-toepassingen. Ook oplossingen en toepassingen rondom consulting en security zijn natuurlijk mogelijk.

KPN is op dit moment harder bezig om de samenwerking hiervoor op poten te zetten en hiervoor mooie bundels te ontwikkelen. Dit om verder te groeien in de IT-markt, waarvan UC natuurlijk een onderdeel is, aldus Jansen. Inmiddels worden hiervoor de roadmaps opgesteld, maar wat deze precies inhouden, kon hij ons nog niet aangeven. Zo spelen er nog een aantal organisatorische zaken. In ieder geval blijft StartReady ‘gewoon’ zijn eigen nichediensten leveren, maar dat er kruisverbanden komen met andere diensten binnen de telecomoperator en IT-dienstverlener is zeker. Dit alles om eindgebruikers een ‘one-stop-shop’-ervaring te bieden.

Totale ontzorging

StartReady biedt zijn klanten volledige ontzorging op het gebied van UC. Met dien verstande dat het hier natuurlijk wel alleen om de Microsoft-toepassingen Skype for Business en Teams gaat. Bedrijven die van de diensten van de UC-specialist gebruik willen maken, moeten daarom echt een basis hebben met de technologie en oplossingen van de techgigant.

Het hele proces van intake, (design)implementatie tot beheer en de actieve hulp om het beste uit de oplossing te halen, zorgt er hierbij voor dat klanten een echte ‘one-stop-shop’-ervaring voor hun UC-behoeften krijgen. Dan kunnen deze zich weer focussen op het belangrijkste: hun eigen core business.