8min

SAP wil klanten helpen bij het gebruiken van bedrijfsdata uit hun eigen databases en data silo’s, maar ook uit bronnen van derden waarvan de informatiestromen veilig of geanonimiseerd zijn. SAP staat er zelfs voor open om datadiensten te gebruiken die voortkomen uit OpenAI in de vorm van Microsoft 365 Copilot.

Het bedrijf beschrijft veel van zijn toekomstige stappen in rondom data onder een paraplu van thema’s gericht op het in staat stellen van bedrijven om hun data services toekomstbestendig te maken. Aangekondigd werden onder meer ‘responsible AI’ (verantwoordelijke AI, verklaarbare AI die is gecontroleerd op mogelijke schendingen van vrijheid of eenvoudige maar vaak gruwelijke fouten) ingebouwd in bedrijfsoplossingen, op het grootboek gebaseerde boekhouding voor het volgen van co2 uitstoot en industriespecifieke netwerken om de veerkracht van de toeleveringsketen te versterken.

“In een wereld van geopolitieke spanningen, product en skills tekorten, plus nieuwe [commerciële activiteiten, naleving door de overheid en andere] regelgeving, blijven onze klanten zich tot SAP wenden voor de oplossingen die zij nodig hebben om hun meest complexe uitdagingen op te lossen”, aldus Christian Klein, CEO en lid van de raad van bestuur van SAP SE. “De innovaties die we op SAP Sapphire aankondigen, bouwen voort op onze erfenis van verantwoord ontwikkelde technologie en decennia van industrie- en procesexpertise,” voegde Klein eraan toe, in een voorwoord, waarna zijn technisch team een aantal deep dive-sessies over de werking van data fabric gaf.

Lees ook: Sapphire 2023: wat is er nieuw op ERP-vlak?

Toekomstbestendigheid

Tijdens SAP Sapphire 2023 in Orlando dook SAP’s Thomas Saueressig in zijn rol als hoofd product engineering en lid van de raad van bestuur in het hele thema van future-proofing business. Wat betreft de maatregelen die nodig zijn om bedrijfssystemen toekomstbestendig te maken, zegt Saueressig dat het werk al aan de gang is en dat het SAP-platform zelf daarvan het bewijs is.

Hij ging verder met het toelichten van enkele specifieke details in termen van de meer granulaire technologieën die worden ingezet. Een daarvan zijn industriespecifieke containernetwerken, die in het verschiet liggen en waarvoor SAP al projecten heeft opgezet. Maar, zo waarschuwde hij, dit soort vooruitgang is alleen mogelijk als data en applicaties volledig geïntegreerd zijn in het hele bedrijf.

“SAP stelt zich meer dan ooit open om ervoor te zorgen dat we het meest open niveau van data-uitwisseling mogelijk maken – we geloven echt in de democratisering van data – en zo hebben we aangetoond dat het mogelijk is om data uit SAP-systemen en niet-SAP-systemen te integreren. Het lijdt geen twijfel dat SAP een AI-bedrijf is en we hebben al 130 use cases geleverd die in software oplossingen zijn verwerkt.”, aldus Saueressig.

Hij herinnert ons eraan dat AI, wil het toekomstbestendig zijn en gegarandeerd werken op de lange termijn, verantwoord en vrij moet zijn van vooroordelen. Saueressig benadrukt dat SAP nu “overal AI toepast”, zodat veel (zo niet alle) big data-analysetechnologieën die SAP misschien een half decennium geleden in pre-pandemische tijden bepleitte, worden toegepast. Met generatieve AI van SAP geleverd via zijn onlangs uitgebreide partnerschap met Microsoft, zegt het bedrijf dat het gebruikers de mogelijkheid biedt om instructies te typen zoals het onderstaande willekeurige maar specifieke voorbeeld.

“Ontwikkel een app om een ticketingsysteem te creëren waarmee service-desk medewerkers verzoeken kunnen krijgen van gebruikers die productonderhoudsverzoeken aanmelden in retailomgevingen die gericht zijn op de verkoop van kleding,” typte de gebruiker, in dit voorbeeld.

Data, applications (context) & proces

Ook het SAP Business Technology Platform (BTP) maakt nu deel uit van een kernstrategie voor toekomstbestendigheid. In navolging van een thema dat dit jaar herhaaldelijk op de Sapphire plaatsvond, spreekt SAP over toekomstgerichte ondernemingen die hun applicaties, processen en data samenvoegen, zodat ze kunnen innoveren en automatiseren om de productiviteit te verhogen.

“SAP Business Technology Platform geeft klanten directe toegang tot hun volledige end-to-end processen, data en relevante context. We lanceren vandaag een groot aantal innovaties om onze klanten toekomstbestendig te maken, waaronder nieuwe integratiemogelijkheden, functies om sneller kritische procesinzichten te ontdekken en nieuwe low-code mogelijkheden voor bedrijfsautomatisering. We duiken ook in onze uitgebreide partnerschappen om een open data-aanbod te introduceren dat datalandschappen vereenvoudigt en de kracht van bedrijfsgegevens ontketent”, aldus SAP in een toelichting.

SAP is nu S(AI)P

Geen formele hernoeming en zeker geen pittige slogan om op een T-shirt te zetten, maar SAP houdt vol dat het nu door en door AI-gericht is. Nou, wie niet, toch? In een soort van landjepik strategie heeft het bedrijf een groot deel van zijn Machine Learning (ML) mogelijkheden verpakt onder de noemer SAP Business AI.

De vooruitgang in SAP Business AI omvat ontwikkelingen die bedoeld zijn om de betrokkenheid van klanten te personaliseren, inkoop productiever te maken en de mogelijkheden van organisaties uit te breiden om cruciaal talent te vinden en (zoals hierboven vermeld in het nieuws over de samenwerking met Microsoft) te ontwikkelen.

“Onze speciale benadering van AI draait om de ‘procescontext’ die SAP kan inbrengen in de taak van het bouwen van modellen”, zei Julia White, chief marketing and solutions officer bij SAP SE, tijdens een break-out mediasessie op SAP Sapphire. De conclusie die hier wordt getrokken; Machine Learning is de combinatie van a) data b) procescontext uit zakelijke toepassingen en diensten in de SAP-suite, van financiën tot human resources tot klantervaring enzovoort, plus c) het AI-model en de AI-engine zelf. Misschien is dit een soort ‘onstuimige’ mix van technologieën, diensten en middelen, maar het zou een meer solide validatie van AI kunnen zijn dan we momenteel zien bij veel bedrijven die allemaal de boodschap ‘wij doen ook aan generatieve AI’ verkondigen.

Dit hele samenhangende technologievoorstel – ondersteund door SAP’s samenwerking met Microsoft om generatieve AI te integreren in SAP SuccessFactors met Microsoft 365 Copilot en Copilot in Viva Learning, zoals hier op Techzine is beschreven – roept de vraag op: zet SAP het OpenAI-model rechtstreeks op één lijn met SAP-data, zonder enige bescherming ertussen? Aangezien SAP de hele combinatie van technologieën brandmerkt als een Microsoft-integratie en het heeft over Microsoft 365 Copilot in plaats van OpenAI. Is dat wel veilig genoeg?

“We creëren ‘geïsoleerde omgevingen’ om data gescheiden te houden van (bijvoorbeeld) een instantie van ChatGPT – er is helemaal geen sprake van het combineren van klantdata (in een tenant i.e. datadomein) met betrekking tot deze vraag”, bevestigt Bhagat Nainani, SVP van productontwikkeling voor SAP Business Technology Platform.

Sebastian Schroetel, VP en hoofd productbeheer voor SAP BTP applicatieontwikkeling, automatisering en integratie, sluit zich aan bij Nainani’s opmerking en verduidelijkt het volgende. “Het is de beslissing van de klant wat hij besluit via deze dienst aan Microsoft bloot te stellen – en dat geldt voor Microsoft of elke andere AI-bron, SAP hanteert een multi-vendor AI-strategie – we verzenden geen eigen Large Language Models (LLM’s) van Microsoft met SAP-software en we zijn geen eigenaar van deze modellen of nemen geen verantwoordelijkheid of controle over deze modellen, dat is de keuze van de klant,” voegde Schroetel eraan toe.

Daarnaast verklaarde SAP het volgende: “We maken gebruik van de Azure OpenAI Service API met voorgedefinieerde prompts om inclusieve, contextgebaseerde resultaten op maat te garanderen. Bovendien kan het OpenAI-model putten uit de bedrijfsdata van SuccessFactors. Deze combinatie zorgt voor de best mogelijke resultaten voor onze klanten zonder dat SuccessFactors-data worden samengevoegd met het OpenAI-model. De LLM wordt agnostisch getraind voor individuele klanten. Het wordt vervolgens toegepast in een individuele klantomgeving (opt-in), maar het past niet de dataset van de ene klant toe op de andere.”

Over hoe veilig alle data zijn in het nieuwe SAP openheidsmantra, kregen pers en analisten van SAP Sapphire een technische uitleg in een breakout panel sessie met Irfan Khan in zijn rol als president & chief product officer voor SAP HANA database & analytics. Khan sprak naast Umesh Vemuri, VP global strategic customers and industries.

“Het idee achter een business data fabric is dat content en data typisch eigendom zijn van de eigenaar van het domein waarin de data zich bevindt. Je zou dan veronderstellen dat de domeineigenaar een semantische rol heeft in de beveiliging van die data. Wanneer die domeineigenaar zijn data verplaatst, verplaatst hij ook de beveiliging ervan. Je zou door de klant beheerde sleutels kunnen hebben om de encryptie van die data te beheren. Maar wat wij bepleiten zijn echt de kernprincipes van data fabric. Het eigendomsdomein is typisch waar de data zich bevinden en het eigendom, de beveiliging en het bestuur moeten in die omgevingen worden beheerd”, aldus Khan.

Vemuri echoot Khan gelijktijdig na;

“Klanten zijn eigenaar van hun data. Het zijn hun data en zij hebben de sleutels tot die data. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun data te ontsluiten en de richting ervan te bepalen. Dat is waar het echt op neerkomt. Klanten zullen de sleutel hebben tot elke afzonderlijke archiefkast [van data] en beslissen wanneer die sleutels worden gebruikt en controleren het beveiligingsbeleid in de archiefkast zelf,” aldus Vemuri.

Meer open gegevensuitwisseling

In ander gerelateerd nieuws dat afkomstig is van SAP Sapphire zelf, zegt het bedrijf dat het nu de R in ERP opnieuw uitvindt door de definitie van resources uit te breiden met CO2.

“Te midden van snel veranderende wettelijke vereisten en toenemende druk van belanghebbenden om duurzaam te opereren, hebben ondernemingen een boekhoudsysteem voor emissies nodig dat even controleerbaar, transparant en betrouwbaar is als hun boekhouding van financiële gegevens. Met SAP’s nieuwe groene grootboek, dat bedrijven verplaatst van CO2 schattingen naar werkelijke gegevens, kunnen bedrijven hun groene lijn beheren met evenveel zichtbaarheid, nauwkeurigheid en vertrouwen als hun boven- en onderlijn”, merkte het bedrijf op in een persbericht.

SAP kondigde een update aan van de SAP Sustainability Footprint Management-dienst. Dit is een product dat alle emissies op bedrijfs-, waardeketen- en productniveau berekent en beheert. Dit gaat samen met een nieuwe SAP Sustainability Data Exchange-applicatie, software waarmee ondernemingen veilig gestandaardiseerde duurzaamheidsgegevens kunnen uitwisselen met partners en leveranciers, zodat zij hun toeleveringsketens sneller kunnen decarboniseren. Dus meer data-uitwisseling.

Om deze lijn voort te zetten heeft het bedrijf onlangs ook zijn engagement voor open data verder uitgebouwd. Via zijn partnerschap met Google Cloud zegt SAP een uitgebreid open data-aanbod te creëren waarmee gebruikers een end-to-end data cloud kunnen bouwen die gegevens uit de hele onderneming samenbrengt met de SAP Datasphere-oplossing en de data cloud van Google.

“Voortdurende verstoringen van de toeleveringsketen hebben de manier waarop organisaties handel drijven fundamenteel veranderd. SAP Business Network – een B2B-samenwerkingsplatform waar bedrijven verbinding maken, transacties uitvoeren en samenwerken op basis van gedeelde processen en informatie – heeft al geholpen om de veerkracht van de wereldwijde supply chain te vergroten. SAP Business Network for Industry combineert de voordelen van genetwerkte supply chains met [SAP] branche-expertise in kant-en-klare toepassingen en implementatiepraktijken die klanten in diverse sectoren helpen snel waarde te creëren”, aldus SAP in een productvermelding.

De 1, 2, 3 van SAP in 2023

Met de besmetting, inflatie en invasie van de laatste jaren is het een tijdje geleden dat velen van ons het brood braken met SAP op een Sapphire-evenement. Het bedrijf lijkt niets te hebben verloren van zijn Amerikaanse Silicon Valley-geïnspireerde glans, zijn Germaanse exactheid en zijn vermogen om een corporate branding label te plakken op alles wat beweegt binnen zijn steeds groeiende stapel zelfontwikkelde en overgenomen technologieën.

Als er een uitdaging is met SAP, vooral bij een SAP Sapphire, dan is het wel om voorbij die ietwat afgezaagde openingsverklaringen te komen die bedoeld zijn om klanten een goed gevoel te geven over ‘het ontsluiten van inzichten’ en ‘het creëren van waarde’ in de niet aflatende zoektocht naar ‘innovatie’. Hé, het is in de eerste plaats een klantenevenement, je zou verwachten dat die laag in elke technologische bedrijfsorganisatie aanwezig is. Als er meer gevraagd wordt, zal SAP bijna altijd leveren en de eindeloze lijst van woordvoerders van het bedrijf is altijd bereid om vragen te beantwoorden.

Heeft SAP genoeg gedaan om ons tot 2024 te brengen? Nou, de toekomstbestendigheid zou op zijn minst zo ver moeten gaan.