5min

Tags in dit artikel

, , , ,

Tijdens de jaarlijkse Sapphire-conferentie komt SAP met een reeks innovaties om ERP te moderniseren. AI speelt hierin een belangrijke rol, zoals we in een ander artikel schreven, maar wat zit er nog meer in het vat? SAP belooft in ieder geval dat de innovaties enterprise organisaties “de tools geven die ze nodig hebben om de toekomst met vertrouwen aan te pakken”.

Als we kijken welke ERP-zaak er momenteel erg belangrijk is voor SAP-gebruikers, dan is het of ze wel of niet over zijn op het modernere pakket S/4HANA. Officiële recente cijfers zijn er niet, maar uit de markt komen geluiden dat een groot aantal gebruikers zich nog op het oudere ERP-systeem ECC bevinden. Dit systeem is echter gebouwd op oude marktstandaarden en zal binnen enkele jaren (ondersteuning vervalt in 2027) geen ondersteuning meer krijgen. Daarom is een overstap op het nieuwere S/4HANA gewenst.

Toch is een migratie naar nieuwe ERP iets waar tijd en geld in gaat zitten. Dat kan het zeker waard zijn, maar je moet er wel goed over nadenken en over sparren met consultants. Een grote vraag is wat ons betreft dan ook iedere Sapphire-editie: wat doet SAP om ERP aantrekkelijker en moderner te maken?

RISE with SAP en GROW with SAP

Globaal heeft SAP de afgelopen periode twee grote introducties gedaan om het moderniseren aantrekkelijker te maken. Ten eerste RISE with SAP, een totaalpakket dat bedrijven helpt om bedrijfsprocessen te moderniseren. Hierin bevinden zich de middelen om bedrijfsprocessen opnieuw te ontwerpen en migreren naar een modulair softwarelandschap. Het wil zeggen dat je bedrijf de processen zo inricht dat ze voldoen aan de marktstandaarden die SAP gedefinieerd en gebouwd heeft voor jouw specifieke sector. Daarnaast zit er een reeks diensten in het pakket om SAP-workloads te hosten in de cloud en process mining toe te passen voor het optimaliseren van de processen.

Na RISE with SAP is de ERP-reus ook gekomen met het pakket GROW with SAP. Het verschil zit hem in de doelgroep en de diensten die daarop zijn afgesteld; RISE with SAP richt zich op enterprise organisaties, terwijl GROW with SAP zich op het middelgrote bedrijven richt. Als we kijken naar het SAPPHIRE-nieuws, dan kan van deze pakketten vooral RISE with SAP innovaties tegemoet zien. Dit vanwege het feit dat de ERP-aankondigingen zich met name op hele grote organisaties richten.

Tip: SAP komt met GROW with SAP, ERP voor middelgrote bedrijven

Extra componenten voor overstap van ECC naar S/4HANA

Wat ons betreft springt de nieuwe component Business Transformation Center heel erg in het oog als het gaat om het versimpelen van een ERP-migratie. SAP omschrijft deze als een digitale blauwdruk voor solution architects. Wat het in feite doet is het ECC-bronsysteem analyseren, om de omvang van een datatransitie naar S/4HANA Cloud te bepalen. Naast deze functie komt Tricentis Test Auromation for SAP te bestaan. Deze component automatiseert het testen van een getransformeerd bedrijfsproces, om meer waarborgen te bieden bij het transitieproces.

Het bedrijf geeft aan dat deze twee oplossingen ook samenwerken met Signavio Process Transformation Suite en Cloud ALM. “SAP Signavio Process Transformation Suite analyseert huidige bedrijfsprocessen, zodat de klant potentiële verbeteringen kan detecteren en nieuwe geoptimaliseerde end-to-end processen kan ontwerpen. SAP Business Transformation Center bepaalt welke data overgezet moet worden. SAP Cloud ALM orkestreert de transitie om individuele projectentaken te tracken en de procesuitvoering te monitoren terwijl die zich in operaties bevindt. Tricentis Test Automation for SAP controleert de kwaliteit van de getransformeerde bedrijfsprocessen.”

Een andere manier om de overstap aantrekkelijker te maken, is terug te zien met nieuwe partnersoftwarecertificeringsscenario’s via de Integration and Certification Center (ICC). Dit om het clean core-paradigma te ondersteunen. Een clean core wil zeggen dat de kern van het systeem niet aangepast wordt tijdens het ontwikkelproces van het systeem. Dit heeft als voordeel dat het systeem eenvoudig is te upgraden in de cloud. De nieuwe certificeringsscenario’s moeten ervoor zorgen dat extensies van klanten en partners gescheiden blijven van de S/4HANA, private edition applicatiekern. Alle extensies zijn gebouwd met het Business Technology Platform en add-ons zijn verpakt volgens richtlijnen van SAP.

End-to-end portfolio voor service management

Iets wat ook opvalt is dat SAP bij de aankondigingen rondom ERP spreekt over een gecombineerde oplossingsstrategie. De strategie moet bedrijven in staat stellen “producten as a service te leveren, resources te mobiliseren voor efficiënte levering en de levensduur van apparatuur te verlengen met proactieve service management solutions die end-to-ed processen ondersteunen. Dit aanbod, dat klanten kan helpen bedrijfsprestaties te verbeteren, verlengt de levensduur van apparatuur, vermindert de impact op het milieu en verstrekt return.”

Het gaat hier om nieuwe integraties tussen de SAP-oplossingen Service Cloud, S/4HANA Service, Field Service Management, Crowd Service, Service and Asset Manager en Asset Performance Management. Daarnaast komen er nieuwe field service management-functies in de vorm van augmented reality. Deze hebben als doeleinden diagnoses op afstand te stellen en het voorspellen van een verkeersroute door middel van AI.

Sleutelrol voor Business Technology Platform

Bij het behandelen van de vernieuwingen op ERP-vlak kunnen we het BTP eigenlijk niet negeren. Dit platform is namelijk erg belangrijk bij ontwikkelwerk rond de overstap van ECC naar S/4HANA en kan dienen als basis voor integraties en dataoverdracht. In een los artikel zullen we ook ingaan op wat meer vernieuwingen voor BTP, maar dat weerhoudt ons er niet van om het ook nog even in dit verhaal over het platform te hebben.

In BTP zullen gebruikers nu nieuwe begeleidingsopties vinden voor het migreren van on-premise platformen naar de cloud. Ook kunnen ze ondersteuning krijgen bij het omarmen van de nieuwe features in de cloud ERP-systemen, zodat het allemaal wat soepeler loopt. Ook krijgen zij advies bij het ontwerpen en activeren van platformmogelijkheden en het ontwerpen van proof-of-concepts. Daarnaast kunnen klanten rekenen op “quality reviews voor oplossingsstabilisatie en versterkte service level agreements voor het mitigeren van risico’s tijdens het live gaan”.

Met deze BTP-extensies en de andere vernieuwingen laat SAP zien weer stappen te zetten om de migratie naar cloud ERP aantrekkelijker te maken. Het zal met het oog op de upgrade-deadline van ECC naar S/4HANA in 2027 dergelijke stappen zetten om meer bedrijven enthousiast te maken voor een overstap en gemigreerde bedrijven te ondersteunen.

Techzine is deze week aanwezig op Sapphire 2023. Mochten we van SAP nog meer interessante informatie ontvangen over ERP, dan updaten we dit artikel.