OpenTelemetry belooft een open standaard voor observability

OpenTelemetry belooft een open standaard voor observability

OpenTelemetry is een observability-framework dat data over logs, traces en metrics combineert. Het framework vormt een open standaard waardoor het mogelijk is de programmeertalen en infrastructuren die je bedrijf gebruikt onmiddellijk aan elkaar te koppelen.

Bedrijfsapplicaties constant up-to-date houden kan een enorme uitdaging vormen. Dat komt enerzijds doordat applicaties steeds meer problemen willen aanpakken en zo in omvang groeien. Anderzijds neemt de afhankelijkheid van IT toe in ondernemingen en is het moeilijker het overzicht te bewaren van de vele updates. Die updates volgen elkaar bovendien doorgaans snel op, zodat softwareontwikkelaars hun applicaties veilig en modern kunnen houden.

OpenTelemetry kan als open-source observability-framework helpen bij het monitoren van de gezondheid van deze applicaties. Gebruikers kunnen het framework aanspreken voor het verzamelen, meten en analyseren van prestatiegegevens van applicaties en systemen.

Het framework kwam tot stand door de samenvoeging van de projecten OpenTracing en OpenCensus. Beide projecten proberen allebei een duidelijke omgeving te scheppen voor het monitoren van ‘distributed tracing’, dat zijn verzoeken die applicaties versturen naar achterliggende systemen van deze applicatie.  

Logs, traces en metrics combineren

Een observability-framework is nuttig om diepgaand inzicht te krijgen in de werking van softwaretoepassingen. Dit wordt verkregen door data over logs, traces en metrics te combineren. Logs houden hierbij de afgelopen evenementen bij, metrics geven informatie over verschillende onderdelen van het systeem en traces bekijken ten slotte hoe een verzoek van een applicatie zich gedraagt en ontwikkelt.

Informatie is bovendien al toegankelijk vanaf de ontwikkelingsfase en blijft dat ook later in de productie. Op basis van deze informatie kunnen prestatieproblemen en fouten al in een vroeg stadium geïdentificeerd worden. Dat maakt het mogelijk problemen snel aan te pakken, wat de algemene gebruikerservaring van de applicatie ten goede komt.

OpenTelemetry is een dergelijk framework dat met verschillende programmeertalen en infrastructuren samenwerkt. Ondersteuning voor bepaalde programmeertalen wordt over tijd wel nog verder uitgebreid. Zo kan momenteel alleen nog maar Java stabiel worden gebruikt voor alle componenten van het framework, wat traces, metrics en logs zijn. De status van andere programmeertalen kan je raadplegen via de website van OpenTelemetry.

Eenvoudiger van start met het juiste profiel

Ondertussen is OpenTelemetry een onmisbaar onderdeel geworden voor een kleine groep IT-teams. De Cloud Native Computing Foundation (CNCF) heeft het project in handen en zegt zelf dat OpenTelemetry een project is dat door een klein aantal organisaties al succesvol geïmplementeerd werd en een gezonde groep van ontwikkelaars achter zich heeft weten te scharen.

De interne werking van een bedrijf moet zich ook lenen om het observability-framework in te zetten. Het is voornamelijk belangrijk te bekijken welke profielen in je IT-team aanwezig zijn. De verzamelde gegevens genereren zelf namelijk geen inzichten en zullen dus het toeziend oog van een data-expert nodig hebben. Een data-expert kan boeiende inzichten halen uit OpenTelemetry en zo besluiten nemen op basis van data. Het is ook mogelijk de data in te zetten om kansen te ontdekken die nog niet benut werden, zoals optimalisatiekansen.  

Zonder data-expert kan OpenTelemetry op de lange termijn deze zaken bieden aan je bedrijf. Er zal alleen een langere leercurve aan voorafgaan. Bovendien moeten ontwikkelaars er rekening mee houden dat de privacy van gebruikers gerespecteerd wordt bij het verzamelen van gegevens. Dat kan het implementatieproces ingewikkeld maken, voornamelijk bij uitgebreide applicaties.

Uiteindelijk heeft OpenTelemetry heel wat te bieden voor bedrijven. De weg naar het volle potentieel halen uit het framework zal voor het ene bedrijf alleen wat langer zijn dan voor het andere. Eens de weg is afgelegd kan OpenTelemetry een handig middel zijn om diepgaand inzicht te krijgen in applicatieprestaties en problemen.

Lees ook: OpenTelemetry zorgt voor inzicht in cloud-native applicaties en omgevingen