De hitte heeft niet alleen effect op mensen, maar ook op dieren. Hoe zou dit met bomen en planten zijn? De populier van Universiteit Wageningen twittert het antwoord. Universiteit Wageningen heeft bij wijze van experiment een zelfstandig twitterende boom. Hoewel de eerste gedachte aan een zonnesteek van een verstrooide professor met deze temperaturen niet vreemd is blijkt er meer aan de hand.

Hoe werkt de twitterende boom?

Allereerst is op de boom een aantal sensoren bevestigd. Deze sensoren meten allerlei gegevens en melden dit door gebruikmaking van IoT-technologie terug naar een centrale computer.

De computer is geprogrammeerd om deze gegevens door middel van big data te analyseren en interpreteren. Vervolgens zet kunstmatige intelligentie deze gegevens om in leesbare twitterberichten. Inmiddels heeft de boom tweetalig (Nederlands en Engels) 85 tweets gestuurd met allerlei wetenswaardigheden en gegevens. Deze zijn gelezen door 4037 volgers. De boom zelf volgt zes andere twitteraars, waarvan tenminste 3 andere bomen. Wanneer we alle grappen gemaakt hebben en we wat serieuzer naar de tweets kijken merken we plotseling dat er iets interessants valt waar te nemen.

Wat kunnen we leren van de twitterende boom?

Zo geeft de boom per dag aan hoeveel water hij transporteert, hoe laat hij begint met transporteren, hoe laat hij stopt en hoeveel liter sap er per uur stroomt. Door deze gegevens te vergelijken valt veel over de ontwikkeling van de boom te leren. Zeker wanneer je deze gegevens koppelt aan klimatologische gegevens of ontwikkelingen in de buurt. Zo valt veel nadrukkelijker vast te stellen welke factoren van invloed zijn op de groei en ontwikkeling van de boom of hoeveel en wanneer je het meest efficiënt kunt bewateren. Op deze manier valt de groei van de boom goed te sturen of, als u een hekel aan snoeien heeft, te remmen.

In de landbouw zou, om in het seizoen te blijven, de aardbei aan kunnen geven hoeveel water hij nodig heeft. Ook kunnen we analyseren wat de invloed van het klimaat is op groei en beregening. We zijn benieuwd welke efficiëntieslagen deze combinatie van moderne IT gaat brengen.

De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie gecombineerd met big data biedt in de agrarische wereld ongekende mogelijkheden.