7min Devops

Progress heeft de ingrediënten voor soepele applicatieontwikkeling in huis

Progress heeft de ingrediënten voor soepele applicatieontwikkeling in huis

Progress is al geruime tijd bezig om zijn platform uit te bouwen tot de plek waar ontwikkelaars hun development-taken op uitvoeren. Dit om organisaties te ondersteunen in één van hun topprioriteiten: het bouwen van simpele applicaties. Door simpele applicaties te ontwikkelen worden hun bestaande processen namelijk versneld. Een webshop waar een klant bijvoorbeeld een mobiele app kan gebruiken is vaak gebruikersvriendelijker dan een webshop met weinig mobiele functionaliteit. Voor het ontwikkelen van alle losstaande applicaties heeft Progress een breed kernportfolio. Het Kinvey-platform en het NativeScript-framework trekken binnen dit portfolio vanwege hun cloud-native en innovatieve karakter wat extra aandacht.

Het veranderende IT-landschap heeft ervoor gezorgd dat ontwikkelwerkzaamheden behoorlijk veranderden. Weinig bedrijven dachten iets meer dan tien jaar geleden na over het uitbrengen van een iOS- én Android-app en serverless development was nog niet zo’n populaire technologie. Inmiddels zijn zowel iOS- als Android-apps bijna een moetje en is serverless voor veel ontwikkelaars uitgegroeid tot een onmisbaar component. Serverless heeft het immers mogelijk gemaakt om meer op de app te focussen, in plaats van het bezig zijn met allerlei infrastructuurtaken als onderhoud en monitoring.

Dit soort ontwikkelingen heeft Progress in de gaten gehouden. Daarbij heeft het gekeken hoe het zijn portfolio het best kan afstemmen op de ontwikkelwerkzaamheden van developers. Bekende Progress-technologieën maken uiteraard deel uit van dit portfolio. OpenEdge is bijvoorbeeld Progress’ platform die nog altijd veel gebruikt wordt voor  het ontwikkelen van applicaties. Dit soort vertrouwde oplossingen zullen ook updates blijven krijgen. Veel nieuwer binnen het portfolio zijn echter Kinvey en NativeScript.

Kinvey in korte tijd uitgegroeid tot kernelement

Kinvey is de relatieve nieuwe naam in het Progress-portfolio, aangezien deze technologie medio 2017 in huis gehaald werd door middel van een overname. De startup Kinvey kon vanuit de cloud, het biedt een mobile Backend as a Service, verschillende mogelijkheden rond softwareontwikkeling bieden. Progress was op zoek naar een aantal technologieën die het zelf niet direct in huis had, waarbij het ook de potentie zag om Kinvey een prominente rol te laten vervullen binnen het portfolio. Het platform ontwikkelde zich door en er werden wat componenten toegevoegd. Inmiddels wordt over een platform gesproken waarop ontwikkelaars de ‘legoblokken’ vinden om web-, chat-, iOS- en Android-apps te bouwen. Progress vindt het daarbij belangrijk dat het ontwikkelproces op een eenvoudige en snelle wijze gebeurt.

Enkele voorbeelden van Kinvey-onderdelen:

  • js microservices – Microservices maken een applicatie modulair door de applicatie op te spitsen in kleine diensten. Door gerichte taken uit te voeren zijn de kleine diensten heel goed in wat ze moeten doen en kunnen zo aan de basis staan van een goede applicatie. In dit geval worden de microservices in JavaScript geschreven, de ontwikkeltaal waarop Kinvey gebaseerd is. JavaScript is populair voor het ontwikkelen van webapplicaties, maar ook mobiele apps kunnen hiermee gemaakt worden. NativeScript kan daar een rol inspelen, waarover later meer.
  • Datavraagstukken – Bij het bouwen van applicaties kunnen allerlei vraagstukken omtrent data opspelen. Hierbij kun je denken aan het vergaren van data uit andere bronnen. Kinvey biedt hiervoor connectoren aan. Enkele connectoren die het standaard biedt zijn bijvoorbeeld voor Microsoft SQL Server, Salesforce, SAP en het eigen Progress OpenEdge-platform. Stel dat er een app gemaakt moet worden voor de buitendienstafdeling. Het is dan heel normaal dat dan data uit twee bronnen gehaald wordt. In Salesforce is de accountdata te vinden, terwijl de orderinformatie zich in SQL Server bevindt. Vanuit een ontwikkelperspectief worden er dan twee backend diensten aangemaakt met de eerder genoemde connectoren. Kinvey biedt de managementfeatures waarmee ontwikkelaars ervoor zorgen dat de data van beide diensten soepel met elkaar werken en dat er ook wat security ingebouwd is.
  • Security – Kinvey draait op AWS, een cloudplatform dat wat betreft security aangetoond heeft zijn mannetje te staan. AWS heeft standaard security-features ingebouwd, bijvoorbeeld voor automatische security-assesments, waar gebruikers eigenlijk zo goed als al hun data mee kunnen beschermen. Ze moeten alleen wel zelf firewalls instellen en security-componenten als een CASB regelen. Progress heeft door de samenwerking met AWS ook weer wat extra security-standaarden ingebouwd. Deze richten zich onder andere op dataencryptie en gebruiksauthenticatie.
  • Kunstmatige intelligentie en analytics – Wanneer softwareontwikkelaars samenwerken met data scientists kan er een krachtigere applicatie ontstaan. Bedrijven bedenken bijvoorbeeld een applicatie die een complex zakelijk vraagstuk moet oplossen, maar daar heeft een ontwikkelaarsteam wel bepaalde inzichten voor nodig. Door de hulp van data scientists in te schakelen kan er grote hoeveelheden data geanalyseerd worden, om tot waardevolle inzichten te komen. Deze kunnen door middel van connectoren doorgegeven worden aan de ontwikkelaars op het Kinvey-platform.

Eenvoud zit hem in lowcode voor professionals

Het platform beschikt over nog meer onderdelen die rekening houden met bepaalde ontwikkelwerkzaamheden. Voor Progress is het uiteindelijk de wens dat Kinvey de werkzaamheden van professionele developers zo eenvoudig mogelijk maakt. Dit gebeurt door middel van ‘lowcode voor professionals’, zoals men het ook wel omschrijft. Het biedt bijvoorbeeld lowcode-functionaliteit voor het bouwen van de user interface.

Kinvey-platform

Wat lowcode eigenlijk teweeg brengt is dat applicaties gebouwd worden met behulp van een drag-and-drop editor. Door met zo’n visuele interface te werken, kan de productiviteit toenemen. Programmeren is eenvoudiger en code kan sneller hergebruikt worden. Er is bij lowcode dan ook minder kennis rond programmeren nodig. Het voordeel van lowcode voor professionals is dat ze met hun kennis de basis en logica van development snappen, waardoor ze sneller een goede applicatie kunnen ontwikkelen. Kinvey draagt zo dus bij aan het ontwikkelvraagstuk waar veel organisaties tegenaan lopen. Ze willen vaak meer applicaties ontwikkelen, maar kunnen de mankracht vaak niet vinden om de applicaties te bouwen.

NativeScript zet de verdere versimpeling in gang

Naast deze focus op Kinvey speelt NativeScript een belangrijke rol binnen de vereenvoudigingsstrategie van Progress. Het framework is door het bedrijf zelf ontwikkeld en uiteindelijk ook open source gemaakt. Het idee van Nativescript is dat er één omgeving geboden wordt waarmee ontwikkelaars crossplatform native iOS- of Android-apps bouwen. NativeScript-apps worden ontwikkeld met behulp van JavaScript. Ook gemodificeerde JavaScript-versies, zoals Microsoft TypeScript, Vue.js en Angular kunnen gebruikt worden.

Het crossplatform-karakter van NativeScript is dus hetgeen dat het framework eenvoudig maakt. Dankzij crossplatform-development kunnen applicaties ontwikkeld worden die werken op zowel iOS als Android. Het trucje dat NativeScript op JavaScript toepast is dat het de programmeertaal zo interpreteert dat het deze om kan zetten in native Android- of iOS-apps. Ontwikkelaars hebben binnen NativeScript toegang tot native platform Application Programming Interfaces (API’s). Ze kunnen bepalen welke gegevens aangeleverd moeten worden en wat de uitkomst van de functie is. Applicaties, diensten en IT-systemen zijn aan elkaar te knopen en ook is code van webapps herbruikbaar voor de mobiele versies.

Crossplatform-development is overigens iets waar verschillende bedrijven en frameworks zich in specialiseren, iets waar Progress zich van bewust is. Hoewel de frameworks onderling van elkaar verschillen, is er vaak wel ondersteuning voor elkaars plugins en API’s. Door aan compatibiliteit te werken kunnen developers zoveel mogelijk crossplatform-apps ontwikkelen. In de praktijk komt het immers voor dat zij NativeScript gebruiken in combinatie met Apache Cordova en Google Flutter.

Combinatie voor brede ondersteuning, duidelijke toekomstpilaren

Wat ons betreft laat Progress dan ook zien dat het met NativeScript en Kinvey innoveert om bij te blijven in het veranderende development-landschap. Het zijn de cloud-native development-troeven van het bedrijf die naar eigen zeggen de ingrediënten bieden om multichannel-apps te bouwen vanuit één JavaScript-omgeving. Deze versimpelslag werpt zijn vruchten af en zal in de toekomst een nog grotere rol spelen binnen het portfolio van Progress. We zijn dan ook benieuwd welke ontwikkelingen we verder nog kunnen verwachten.