Tijdens Mobile World Congress in Barcelona hadden we een afspraak met Dr. Adel Rouz, Executive Vice President van Fujitsu Laboratories of Europe. Samen met zijn team probeert hij technologische oplossingen op de markt te brengen waar de mens iets aan heeft. Het merk is namelijk een nieuwe weg ingeslagen. Voortaan moeten we Fujitsu niet meer zien als een software- of computerbedrijf, maar als een bedrijf dat sociale problemen oplost. Dat klinkt behoorlijk esoterisch voor een dergelijk bedrijf. Het komt dan ook met human centric-innovaties op de proppen. Onze interesse was in ieder geval gewekt.

Om het nieuwe doel te realiseren doet het lab onder andere onderzoek naar het Internet of Things (IoT) en de technologieën die daarbij komen kijken, zoals security. Fujitsu ziet dat IoT uit verschillende onderdelen bestaat: diensten, intelligentie, networking en apparaten. Het onderzoek naar die verschillende onderdelen verdeelt Fujitsu over zijn verschillende laboratoria. Het Europese lab houdt zich met name bezig met intelligentie, diensten en networking – momenteel ligt de focus erg op het brengen van kunstmatige intelligentie naar IoT. Dan is er ook nog het onderzoek naar apparaten, dat in het Aziatische lab plaatsvindt.

Rouz legt uit dat het onderzoek leidt tot een breed scala aan technologieën. Toch is het een misvatting dat Fujitsu zich met van alles bezighoudt, zonder echt ergens de beste in te zijn. Hoofdzakelijk ligt de toepassing namelijk in de financiële sector, trasport, fabricage en retail. Ook de gezondheidszorg en de energiesector kunnen gebruikmaken van oplossingen van het bedrijf. Vanuit de gezondheidszorg kan je dan al gauw het verband leggen met de mens centraal zetten. Zo is geestelijke gezondheid geen zakelijk probleem, maar iets wat de gehele maatschappij aan gaat. Fujitsu heeft technologie om de dokters te ondersteunen.

De aanpak die voor Fujitsu werkt

Dit doet het bedrijf niet alleen. Soms gebeurt dat samen met partners, afhankelijk van hoe ver de eigen technologie op dat moment is. In sommige gevallen zal bijvoorbeeld IBM verder zijn, terwijl Fujitsu zichzelf op andere gebieden weer als de beste ziet. Transport en fabricage zijn twee gebieden die Rouz concreet benoemt. In een interview met VMware zagen we hoe dit in de praktijk uitpakt, aangezien deze partij voor Fujitsu kiest vanwege de goede IoT-gateway voor de automotive industrie.

Fujitsu probeert zijn oplossingen ook anders te laten zijn dan andere producten op de markt. Zo wordt er niet een zogeheten one size fits all suite geboden, zoals vaker het geval is. Door één product te bieden dat iedere klant toe kan passen, is er voor de leverancier de mogelijkheid om meer partijen te bereiken. Rouz ziet dit echter niet als een model dat Fujitsu toe moet gaan passen. De kracht van Fujitsu is juist het leveren van een op maat gemaakte oplossing.

Bepaalde onderdelen levert het bedrijf overigens wel aan iedereen hetzelfde. Dit betekent onder meer de security en de communicatie, onderdelen die niet op maat te maken zijn voor specifieke einddoelen. De intelligentie wordt wel specifiek op de klantbehoefte samengesteld, terwijl er ook rekening gehouden kan worden met onderscheidende onderdelen. Hierbij komt een belangrijk aspect van Fujitsu’s visie kijken: het samenwerken met de klant. Of het nou om een middelgrote of grote partij gaat, de samenwerking is cruciaal.

Samenwerking in de praktijk

Daardoor kan Fujitsu nog iets extra’s bieden dan andere partijen op de markt volgens Rouz. Als je bij een concurrent aanklopt met een probleem dan zetten ze er een team op om het op te lossen. Bij Fujitsu kan je echter aankomen met een werkend product, waar je graag een onderscheidend onderdeel aan wilt toevoegen. Je kunt dit volgens hem vergelijken met het laten maken van een kapotte televisie of een werkende televisie beter maken door er onderscheidende technologieën aan toe te voegen. Dit kan in de praktijk betekenen dat er een partij met een zakelijk probleem aankomt, maar dat een IoT-oplossing de uitkomst biedt.

Met een concreter voorbeeld maakt Rouz duidelijk waar die samenwerking nou precies toe leidt. In Japan dreigde lokale kennis over rijst verloren te gaan, omdat de medewerkers bijna allemaal 70 jaar of ouder zijn. Jongeren waren niet geïnteresseerd om het werk over te nemen. Door met de 70+’ers samen te werken ontwikkelde men IoT-sensoren die onder andere de temperatuur en de bodem meten. Er wordt bepaald welke informatie noodzakelijk is om de kwaliteit van de rijst te waarborgen. Dit is het type intelligentie waarover Fujitsu zelf niet beschikt, maar die voor een gemeenschap van belang is.

Ook de smart city-oplossing van Fujitsu schept duidelijkheid over waar Fujitsu zich nou precies mee bezighoudt. Zo biedt het bedrijf in Peking een analysedienst voor het verkeer. Door gebruik te maken van beeldverwerking en machine learning bieden camera’s ondersteuning bij het beheren van de wagens die op een bepaalde dag niet mogen rijden in de stad. Nummerborden worden hier gecreëerd op basis van de dag, zodat ze te groeperen zijn. In dat geval kan men bepalen dat groep A niet op dinsdag mag rijden, een stukje verkeersmanagement. Daarnaast biedt de detectietechnologie belastingbeheer, door rekening te houden met de CO2-emissie van de auto’s. Het gaat dus iets verder dan alleen verkeersmanagement.

De boodschap

Het uitgangspunt is dus altijd het oplossen van een probleem waar een mens of gemeenschap tegenaan loopt. Het oplossen van een bedrijfsproblemen staat lager op de prioriteitenlijst. Dat er een interessante oplossing uit voortkomt, dat vindt Fujitsu uiteraard mooi meegenomen. Daaruit kunnen zelfs oplossingen zonder technologie voortkomen, al treedt Rouz daarover niet al te veel in detail. Zijn lab maakt namelijk het liefst een technologisch product.

Na ons gesprek met Rouz weten we nog steeds niet helemaal wat we moeten vinden van de esoterische insteek van dit deel van het bedrijf. We hebben echter wel iets duidelijker waar men zich bij zijn divisie van Fujitsu nu echt mee bezighoudt. Hoewel de nieuwe weg is ingeslagen, wordt het bedrijf nog vaak gezien als een software partij. Rouz had zelf ook meer dan een half uur nodig om de boodschap van Fujitsu aan ons over te brengen. Voorlopig is het scheppen van duidelijkheid over de activiteiten van het bedrijf wat ons betreft dan ook de uitdaging. In dat geval zien meer eindgebruikers daadwerkelijk dat de op maat gemaakte oplossingen die iets voor de maatschappij moeten betekenen een meerwaarde bieden.