5min

Tags in dit artikel

,

Goede IT-specialisten zijn moeilijk te vinden. Daarom moeten IT-bedrijven vaak alles uit de kast trekken om de juiste personen te kunnen aantrekken. Vooral als het gaat om netwerk- en cloudspecialisten. Ook de autonome specialist in slimme en veilige IT-platforms Telindus is in ons land naarstig op zoek naar specialisten die kunnen omgaan met de meest moderne cloudtechnologie en -toepassingen. Hiervoor kijkt het speciaal naar studenten uit het hoger beroepsonderwijs, zo geeft de IT-specialist in een gesprek met Techzine aan. Het IT-bedrijf werkt samen met de Stichting Cloud IT Academy en de Hogeschool Utrecht om al in een vroeg stadium dit jonge talent aan zich te kunnen binden.

Net als iedere andere ICT-dienstverlener kampt ook de Nederlandse vestiging van Telindus met het probleem om voldoende en vooral ook goed gekwalificeerd personeel te vinden. Het bedrijf merkt dat de concurrentie moordend is en er dus schaarste is.

Het bedrijf ziet vooral een gebrek aan kandidaten op het gebied van connectivity, automation en orchestration. De laatste twee technologieën zijn vrij nieuw en daar hebben nog weinig mensen kennis van, zo geeft Corporate Recruiter Manon Krijger aan. De IT-specialist doet er dan ook alles aan om deze mensen binnen te krijgen.

Volgens de corporate recruiter heeft Telindus het geluk dat het in de markt bekendstaat als een goede werkgever, dus dat wil nog wel helpen om voldoende medewerkers aan zich te binden. Daarnaast komen veel kandidaten binnen via de collega’s. Hierdoor wordt het makkelijker de juiste mensen aan te trekken.

Weinig verloop

Er zijn ook andere manieren waarmee Telindus huidige en toekomstige medewerkers wil (blijven) boeien en binden. Zo heeft het een eigen Academy waarmee medewerkers hun kennis op het gebied van zogeheten soft- en hard skills -al dan niet via gamification- kunnen blijven uitbreiden, en zijn er veel sociale activiteiten om met elkaar een band op te bouwen. Dit leidt er volgens Krijger toe dat medewerkers gemiddeld 9 jaar bij het bedrijf in dienst blijven en er weinig verloop is.

Op jacht naar cloudtalent

Het IT-bedrijf kijkt ook naar de langere termijn en ziet daarbij dat de vraag naar meer gespecialiseerde medewerkers blijft toenemen. Dit komt door de verandering die op dit moment in het IT-landschap en bij de uiteindelijke eindklanten plaatsvindt.

Hierbij worden cloud computing en de op basis daarvan geleverde as-a-servicediensten steeds belangrijker. Dit betekent dat, zoals al eerder aangegeven, ook system network- en cloudspecialisten steeds meer in trek zijn en de vraag naar dit zeer gespecialiseerde personeel bij de diverse IT-bedrijven dan ook steeds meer toeneemt.

Samenwerking met Stichting Cloud IT Academy

Telindus investeert daarom graag in jong talent dat over deze kennis eigenlijk ‘native’ beschikt. De specialist wil er hiermee voor zorgen dat dit talent al in een vroeg stadium kennis over cloud computing op kan doen en hen in staat stellen deze kennis door zowel theorie als praktijk uit te breiden.

Om hiervoor voldoende kandidaten te kunnen vinden, is Telindus een jaar geleden een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Cloud IT Academy. Deze stichting heeft als doel om jong IT-talent als system network & cloud engineer in de praktijk op te leiden in een leer-werktraject en hen daarbij tegelijkertijd in staat stellen een HBO-diploma te halen. Samen met Hogeschool Utrecht heeft de Stichting Cloud IT Academy hiervoor, als uitbreiding op de bestaande opleiding System Network & Cloud Engineering, nu een duale opleiding opgezet.

Fulltime werken en naar school

De ‘student-medewerkers’ werken gedurende de vierjarige opleiding een aantal dagen fulltime bij hun werkgever en volgen daarnaast nog onderwijs aan de hogeschool. Ze zijn in dienst bij het deelnemende bedrijf en ontvangen salaris. Wanneer zij genoeg studiepunten behalen per jaar, dan vergoedt het bedrijf al het collegegeld voor dat jaar achteraf. Dit gebeurt al vanaf het eerste jaar. Na afloop van de vierjarige opleiding kunnen de student-medewerkers ervoor kiezen om bij Telindus te blijven en daar verder hun talenten in te zetten.

Telindus heeft op dit moment twee student-medewerkers die dit jaar zijn begonnen met het volgen van de opleiding. Zij zijn echte medewerkers en worden intensief begeleid op het gebied van soft- en hard skills, maar krijgen ook een stukje ‘werkmentaliteit’ mee om zo goed mogelijk binnen het bedrijf te kunnen functioneren. In feite zijn zij gewone medewerkers, maar Telindus houdt ook rekening met de diverse school- en sociale verplichtingen, zo geeft Krijger aan.

Goede combinatie praktijk en studie

Voor de student-medewerkers zelf is deze combinatie van studie en echt werken in de praktijk een goede manier om zich verder in IT -en dan natuurlijk speciaal voor cloud engineering- te verdiepen, zo geeft deelnemer Michael de Vries aan. Inmiddels werkt hij drie dagen standaard bij Telindus en gaat de overige twee naar de hogeschool.

Dit is vanzelfsprekend een pittig ritme, maar bij Telindus heeft De Vries rustig de tijd gekregen om zich in te werken en zich aan het werk-schoolritme aan te passen. Wel eist men van hem eigen initiatief, maar de werkgever laat hem niet kopje onder gaan. Hij krijgt voldoende training en kennis mee van zijn begeleidende Telindus-medewerkers, zodat hij steeds meer zelfstandig opdrachten kan uitvoeren.

Diverse opdrachten

Als het gaat om opdrachten bij Telindus, zijn deze volgens De Vries heel divers. Dit kan het ondersteunen van collega’s zijn bij de fysieke uitrol en implementatie van een nieuwe storage-omgeving bij klanten, maar ook onderzoeken van welke cloudtechnologie het beste voor klanten kan worden ingezet om volledige security en kostenbesparingen te realiseren. Ook komen daarbij vooronderzoek en het uitzoeken van welke tools hiervoor het beste kunnen worden gebruikt om de hoek kijken. Op al deze manieren krijgt hij, nu alles ook langzamerhand naar cloudomgevingen gaat, veel meer inzicht in hoe alles ‘werkt’.

Voordat de student-medewerkers een opdracht samen met de andere Telindus-medewerkers gaat uitvoeren, worden zij compleet meegenomen in het voorbereidingstraject. Zo weten zij bij de start echt helemaal van de hoed en de rand en zijn dus goed voorbereid op hun taak. Daarnaast krijgen ze natuurlijk de theorie op de hogeschool, om die in de praktijk toe te passen.

Mooi voorbeeld voor talent binden

Volgens Telindus is dit leer-werktraject een mooi voorbeeld hoe IT-bedrijven nieuw talent aan zich kunnen binden en vooral kunnen houden. Inmiddels zijn alweer twee nieuwe student-medewerkers aangenomen die komend najaar van start zullen gaan. Zo hopen zij uiteindelijk over vier jaar in iedere jaargang twee student-medewerkers te hebben, die vervolgens van elkaar leren en ervaringen delen.

Maar, zo geeft Krijger aan, IT-bedrijven moeten niet alleen zelf aan meer talentontwikkeling doen of werken in de IT stimuleren. Zij hoopt ook dat de overheid meer met IT-bedrijven gaat samenwerken om bijvoorbeeld scholieren te overtuigen om een carrière in de IT te gaan volgen. En dan vooral onder meisjes, zo voegt de corporate recruiter van Telindus met een glimlach toe.

Als ervaringsdeskundige sluit De Vries zich hierbij aan. Ook hij constateert dat het nu op middelbare scholen vaak nog ontbreekt dat de IT als een carrièreperspectief wordt aangeboden. Meer initiatieven zoals de Cloud IT Academy zijn daarom volgens beiden zeer welkom.