4min

Red Hat wil met Event-Driven Ansible een nieuwe golf automatisering ontketenen. Infrastructure as Code (IaC) vormt de basis, terwijl Operations as Code de afronding verzorgt. Dit met het oog op end-to-end automatisering.

Eerder dit jaar kondigde Red Hat Event-Driven Ansible aan, en nu zijn er ook previews en features van beschikbaar. Het idee achter de update is dat de manier waarop het automatiseringsplatform met playbooks omgaat, verandert. Voortaan kan Red Hat Ansible Automation Platform automatisch een playbook starten op basis van waargenomen gebeurtenissen (events). Voorheen moest een andere software-oplossing gebruikt worden voor de waarneming en het starten van het juiste playbook.

Enkele maanden na de aankondiging waren we nieuwsgierig naar meer informatie over de achtergrond, visie en koers. We spraken daarover met Craig Brandt, Principal Technical Manager Ansible bij Red Hat.

De rol van Event-Driven Ansible

Event-Driven Ansible heeft tot doel automatisering te integreren in dagelijkse bedrijfsvoering. Dit door gebruik te maken van observability – het platform luistert naar events. Vervolgens vindt de evaluatie plaats, waarbij aanvullende voorwaardelijke regels worden toegepast. Event-Driven Ansible biedt features voor de creatiefase, de operationele fase en de schalingsfase van automation en playbooks. Voor het beheer beschikt het over een web-UI, auditmogelijkheden, log-tracking en role-based access control, om te voldoen aan de behoeften van grote enterprise organisaties.

Lees ook ons verhaal waarin we de onthulling van Event-Driven analyseerden en de basis ervan verder uitlegden.

Uitdagingen aanpakken

Brandt legt uit dat de koers die Red Hat met Event-Driven Ansible inslaat, is gebaseerd op uitdagingen waar bedrijven momenteel tegenaanlopen. Professionals die zich bezighouden met automatisering zien de noodzaak om meer te bereiken met automatisering, vaak met dezelfde middelen of zelfs met minder. De druk ligt op IT’ers om de efficiëntie van automatisering te maximaliseren, terwijl ze tegelijkertijd ideeën van het management moeten implementeren. De ideeën leiden niet altijd tot productie.

Budgettaire beperkingen spelen ook een rol op het gebied van automatisering. Bij het opstellen en beoordelen van een automatiseringsstrategie merken bedrijven vaak overlap tussen verschillende tools en functionaliteiten, wat niet in het voordeel werkt van automatiseringsexperts bij de strijd om budget. Ze worden soms gevraagd om de waarde van de tools te rechtvaardigen en het maximale uit de diverse tools te halen.

Een andere uitdaging is het aantrekken en behouden van automatiseringsexperts. Hoe vindt een organisatie de juiste mensen en hoe houdt ze hen betrokken? Brandt ziet ook een groeiende vraag om de expertise en vaardigheden met betrekking tot automatisering toegankelijker te maken voor andere experts binnen de organisatie, zoals security-, netwerk- en infrastructuurprofessionals.

De drie fases van automation

Volgens Brandt leiden deze uitdagingen en behoeften tot drie automatiseringsfasen. Hij noemt ze ‘crawl’, ‘walk’ en ‘run’. In die volgorde, want het geeft aan hoe een bedrijf zich kan ontwikkelen richting Operations as Code. Onderstaande afbeelding geeft een grove indruk van deze fases.

Een man staat op het podium tijdens een redhi-evenement.

In de eerste fase, crawl, wordt IaC zoals we dat kennen toegepast. Een automatiseringsexpert richt zich volledig op het automatiseren van een specifieke infrastructuurtaak. In een enterprise-omgeving betekent het bijvoorbeeld dat IT’ers 20.000 Windows-servers automatiseren. IT’ers passen IaC dus puur voor zichzelf toe, niet noodzakelijkerwijs voor de rest van de organisatie.

In de volgende fase, walk, wordt automatisering verder uitgebreid. Hier verandert de perceptie van automatisering. Er wordt nagedacht over hoe automatisering meer als een software asset kan worden behandeld. Hoe kan het succes uit één deel van de IT-organisatie worden vertaald naar andere teams? Hoe kunnen deze teams experts worden in automatisering, zodat er meer waarde wordt gehaald uit automatisering in de teams? Dit verwijst naar de eerder genoemde wens om bijvoorbeeld securityexperts en netwerkprofessionals meer te laten doen met het Red Hat Ansible Automation Platform.

Brandt ziet echter dat er behoefte is om veel verder te gaan met automatisering. Dit is waar de “run”-fase, Operations as Code en Event-Driven Ansible in beeld komen. In deze fase wordt automatisering veel meer geïntegreerd in de organisatie. De strategie van de organisatie wordt aangedreven en ondersteund door een automatiseringsplatform. Automatiseringswerkzaamheden worden in lijn gebracht met de strategische doelen van de organisatie en zijn idealiter meetbaar. Dit maakt investeringen en nieuwe doelen makkelijker verantwoordbaar aan het management.

Dit raakt de essentie van Operations as Code. IaC blijft de basis, maar automatisering verschuift van de focus op het efficiënter inrichten van individuele taken naar het creëren van complete workflows. Hiermee groeit Red Hat Ansible Automation Platform uit tot een platform dat automatisering verbindt met grootschalige bedrijfsprocessen en daar zakelijke resultaten aan koppelt.

Een nieuwe automatiseringsgolf

Volgens Brandt is het verstandig voor bedrijven om te bepalen in welke fase ze zich bevinden. Op basis daarvan kunnen ze een plan maken om, als ze zich nog niet in de meest geavanceerde fase bevinden, te werken richting de run-fase. Brandt deelt tijdens een presentatie voor ons gesprek ook onderstaande vragen die kunnen helpen bij het bepalen van de fase van de automatiseringsreis van een organisatie.

Een man die een presentatie geeft op het podium van een conferentie.

Brandt stelt ook dat de verschuiving naar Operations as Code automatisering brengt naar de plek waar zich het meeste werk bevindt. Bedrijven die de afgelopen jaren Red Hat Ansible Automation Platform hebben gebruikt, hebben met het platform allerlei mooie automatiseringen ontwikkeld. Ze hebben playbooks geschreven voor configuratie en provisioning, waarmee de infrastructuur zich heeft ontwikkeld tot een bepaald niveau. In dit nieuwe tijdperk van automatisering verschuift het werk meer naar het standaardiseren van operationele processen.

Route naar end-to-end automation

Event-Driven Ansible markeert een nieuw tijdperk voor automatisering. Het is de weg naar end-to-end automation, met IaC als basis en Operations as Code als volgende stap. Organisaties kunnen zo automatisering integreren in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Op die manier verloopt alles efficiënter en neemt de productiviteit toe.

Zeker in een tijd waarin automation is uitgegroeid tot een onderscheidend middel voor organisaties, is een weg naar een bredere adoptie van automatisering welkom. Red Hat ziet wat dat betreft een gouden toekomst voor het Red Hat Ansible Automation Platform, nu het platform ook Even-Driven functionaliteiten bevat.