min

Tags in dit artikel

,

Beste leden en bezoekers van Techzine,

Na intern overleg met de teamleiders hebben we vandaag besloten om per direct de rechten in te nemen van nieuwsposter mfb.

De reden hiervoor is dat er de laatste tijd een verschil van inzicht is ontstaan over de manier waarop het reilen en zeilen van Techzine binnen de crew besproken wordt.

Mfb heeft meerdere malen zijn twijfels uitgesproken over het beleid van Techzine en de manier waarop we als crewleden aan Techzine werken. Hierover zijn diverse gesprekken met mfb gevoerd, maar ook in diverse topics samen met crewleden. Hierin kwam meerdere malen naar voren dat er weinig ruimte was om een constructieve discussie met mfb te voeren over de zaken die hij aandroeg.

Wij hebben helaas moeten constateren dat deze negatieve manier van discussieren ook zijn invloed had op het functioneren van de rest van de crew. Het moge duidelijk zijn dat wij een ieders mening respecteren en je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar in een discussie is er respect van beide kanten nodig voor elkaars mening. Het is voor niemand leuk om dit soort beslissingen te moeten nemen, dus ook voor ons niet, maar we zagen in deze kwestie geen andere mogelijkheid meer.

Desondanks willen we mfb bedanken voor zijn inzet voor de redactie, maar met name voor het feit dat hij opensource en Linux op de kaart heeft gezet voor Techzine. Zijn kennis over deze zaken zal dan ook gemist worden binnen de crew. Verder willen we mfb succes wensen met zijn studie en verder privézaken.

We vertrouwen erop iedereen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Wouter Koning & Peter Sieders.