Techzine met de feestdagen & oudejaarspeiling 2009

Beste leden en bezoekers van Techzine,

Iedereen zal het met me eens zijn dat we met 2009 weer een bewogen jaar achter de rug hebben. Een vliegtuig van Turkish Airlines stortte neer, de DSB-bank stortte ineen, Karst T. stortte zich met zijn auto in het publiek op Koninginnedag en de economie stortte in een diepe afgrond. Ook mondde een strandfeest in Hoek van Holland uit in drama, werd de 14-jarige Dirk Post uit Urk vermoord, ontsnapten er en passant nog een paar TBS-patiënten, en werden we overspoeld met berichten over de Mexicaanse griep. En op het moment van schrijven ligt half Nederland plat vanwege het winterweer.

Techzine met de feestdagen & oudejaarspeiling 2009
Afgezien van al het persoonlijk leed dat ongetwijfeld ook veel van onze leden en bezoekers heeft getroffen, waren er in 2009 gelukkig ook een hoop positieve dingen te melden en aangezien het geluk vaak in kleine dingen zit, vermoed ik dat de leukste dingen voor de meesten van ons in de privésfeer liggen.

Op ICT-gebied waren er dit jaar ook genoeg zaken te melden. De opkomst van Twitter, de doorbraak van Android en het blijvende succes van Apple. De lancering van Windows 7 en het einde aan de strijd tussen de Europese Commissie en Microsoft. De strijd tussen Brein en diverse internetsites, de aankondiging van motioncontrollers van Microsoft en Sony en natuurlijk de releases van grote games als Modern Warfare 2 en Assassin’s Creed II. Ongetwijfeld zal ik nog veel belangrijke momenten gemist hebben, maar de volledigheid van dat soort lijstjes laat ik liever over aan nieuwssites, zoals bijvoorbeeld The Times.

Techzine in 2009 & 2010

Voor wat betreft Techzine is het denk ik wel duidelijk wat het belangrijkste moment van 2009 was, namelijk de lancering van de nieuwe Frontpage. Niet alleen een volledig nieuw uiterlijk, maar ook een fors aantal nieuwe functionaliteiten. "Kleren maken de man", aldus het gezegde, maar daar denken wij iets anders over. We zijn erg blij met alle verbeteringen die de nieuwe site met zich mee heeft gebracht, maar zonder inhoud hebben we er niets aan. Afgelopen jaar hebben we weer flink ingezet op met name de nieuws- en reviewssectie en we krijgen daar vanuit verschillende kanten positieve geluiden over te horen.

Belangrijkste speerpunt is nog altijd de continuïteit en de kwaliteit van de contentvoorziening, ook in 2009 waren deze zaken nog niet altijd op orde. Ik denk echter dat we met alle vrijwilligers een fantastisch stukje werk hebben neergezet en we hopen dat jullie dat als lezers hebben kunnen waarderen. Voor 2010 zijn er echter nog genoeg zaken te doen, we blijven hard werken aan verbetering van de kwaliteit en diversiteit van de aangeboden content.

Belangrijkste item op de developmentagenda is ongetwijfeld het nieuwe forum. Techzine is en blijft een site voor en door echte ICT-liefhebbers en -professionals en het forum is de plaats waar de kracht van de community echt naar voren komt. Belangrijk is dus dat we een platform aanbieden waar de community zich ook echt verder kan ontwikkelen. Het doel is in ieder geval om de grenzen tussen de Frontpage en het Forum verder af te breken en leden en bezoekers meer inspraak te geven in ontwikkelingen van de website. We zullen jullie in 2010 dus regelmatig vragen om je mening!

De grote oudejaarspeiling 2009

Voor wat betreft je mening: sinds 2007 houden we op Techzine elk jaar een oudejaarspeiling, waarin we onze leden naar hun mening vragen over de belangrijkste gebeurtenissen op ICT-gebied dit jaar. De peiling is opgedeeld in een aantal categorieën en in elke categorie zijn er een aantal vragen te vinden. De komende week kun je op het forum terecht om nominaties te doen in de verschillende topics, daarna zullen we op de Frontpage een peiling openen. Begin 2010 zullen we dan de uitslag van de peiling publiceren.

Om je op weg te helpen hebben we een centraal topic geopend waar je uitleg over de peiling kunt vinden en de links naar de verschillende nominatietopics. Ga dus allemaal je nominatie en stem uitbrengen, want jouw stem telt! Klik hier voor de oudejaarspeiling 2009..

Techzine & de feestdagen

Voor wat betreft de contentvoorziening kunnen we nog melden dat er deze en volgende week waarschijnlijk minder content is dan normaal, ook crewleden houden wel eens vakantie. In ieder geval is er op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag helemaal geen content.

Ik wil iedereen die aan deze community gewerkt heeft in 2009 hartelijk bedanken voor alle ingezette energie en tijd, met name de crewleden hebben behoorlijk wat werk verzet en ook in de ontwikkeling van de FP hebben diverse mensen behoorlijk wat uurtjes gestoken. Ook jullie als lid en bezoeker van deze site bedankt voor de interesse in onze artikelen, de hulpvaardigheid op het forum en alle input die geleid heeft tot verbetering van Techzine.

Namens Dolphin-IS, Techzine en alle crewleden wil ik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2010 toewensen.

Met vriendelijke groet,

Wouter Koning
Hoofdredacteur Techzine.nl