1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Mij is altijd geleerd dat je niet mag spelen met eten, maar daar denken de makers van deze gadget duidelijk anders over. Voorzien van een springplank en een basketbalnet is deze kom uitermate geschikt voor een partijtje popcornbasketbal of m&m’s-basketbal. Zeker tijdens de reclame zou deze gadget zijn nut wel eens kunnen bewijzen. Hopelijk is het niet zodanig leuk dat je tijdens de reclame-onderbreking vergeet waarvoor die ook alweer dient. Juist ja, ook de natuur heeft haar behoeften. Te koop voor 23 dollar.