Applicatie Portfolio Management – Geld voor het oprapen

Abonneer je gratis op Techzine!

Doorgaans hebben organisaties veel meer applicaties dan strikt noodzakelijk, omdat er onvoldoende zicht is welke applicaties welke functionaliteit hebben en hoe dit de bedrijfsprocessen ondersteunt. Vaak zijn applicatielandschappen organisch gegroeid, bijvoorbeeld door fusies in het verleden, waardoor er voor vergelijkbare functionaliteit verschillende applicaties aanwezig zijn. Maar ook wanneer geen fusies of samenvoegingen hebben plaatsgevonden is vaak veel redundante functionaliteit binnengekomen, simpelweg omdat het onduidelijk was dat die al in het bestaande applicatielandschap beschikbaar was.

Denk aan de afdeling HR en de afdeling financién die verschillende applicaties gebruiken voor dezelfde werkzaamheden. Enterprise architectuur en dan specifiek Applicatie Portfolio Management helpt organisaties om inzicht te krijgen in redundante en overlappende functionaliteit in het applicatielandschap.

Te veel applicaties maken het IT-landschap extra complex en brengen hoge onnodige kosten met zich mee. Overbodige en dubbele applicaties zorgen voor hoge licentiekosten en , maar ook beheerkosten zijn hoog wanneer sprake is van een complex applicatielandschap. Daarnaast worden de kwaliteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen en de samenwerking tussen medewerkers negatief beïnvloed zodra met verschillende applicaties wordt gewerkt die dezelfde functionaliteit hebben. Het is hierdoor moeilijker om informatie uit te wisselen, zowel tussen de applicaties als tussen de medewerkers die de applicaties gebruiken.

Zonder inzicht in de samenhang tussen applicaties, databases en onderliggende infrastructuur kan de impact van wijzigingen lastig worden bepaald, waardoor het doorvoeren van wijzigingen complexer en duurder is dan nodig. Vervolgens treden meer verstoringen op die merkbaar zijn voor de business. Onderzoeksbureau Gartner stelt dat 80 procent van de verstoringen het gevolg zijn van een wijziging.

Applicatie Rationalisatie en Consolidatie met BlueDolphin

BlueDolphin maakt inzichtelijk welke applicaties overlappen in functionaliteit. Door geautomatiseerd in kaart te brengen welke infrastructuur de organisatie heeft, welke applicaties hier op draaien en hoe dit de bedrijfsvoering ondersteunt wordt binnen enkele dagen  inzichtelijk hoe het applicatie portfolio in elkaar steekt. Op basis hiervan kan enterprise architectuur bedreven worden. Denk hierbij aan ‘ist’ en ‘soll’ situaties maar ook aan visualisaties over welke applicaties niet meer actief worden gebruikt. Zo kan het aantal applicaties worden gereduceerd.

In de afbeelding ziet u  dat applicaties worden afgezet tegen applicatiefuncties, waarbij het in één oogopslag duidelijk is of er sprake is van overlap. Zo kan de organisatie niet alleen het huidige aantal applicaties reduceren, maar ook zorgen dat de groei van applicaties afneemt door bij het aanvragen van nieuwe software eenvoudig te checken of de organisatie al beschikt over applicaties die de betreffende functionaliteit hebben.

Al met al is inzicht in het applicatielandschap en de manier waarop het de bedrijfsvoering ondersteunt onlosmakelijk verbonden met een correcte formulering van informatievoorziening. Applicatie portfolio management vormt de sleutel naar besparing en het waarborgen van bedrijfssucces.

Dit is een ingezonden bijdrage van ValueBlue over Applicatie Portfolio Management. Via deze link vind je meer informatie over BlueDolphin, de SaaS-oplossing van ValueBlue die bedrijfsprocessen met het onderliggende applicatieportfolio integreert.