min

Tags in dit artikel

, ,

Met de huidige, continu veranderende technologie is het werk van het IT-team nooit gedaan. Als DevOps een ‘state of mind’  is, hoe kunnen organisaties dan vanuit dit principe werken aan hun zakelijk succes? Nicole Forsgren, medeoprichter, CEO en hoofdwetenschapper van DevOps Research and Assessment (DORA), deelt enkele ervaringen van haar team.

Dankzij de enorme toename in mobiele-telefoongebruik de afgelopen jaren zijn we andere eisen gaan stellen aan de software die we gebruiken. Toepassingen en software die tien jaar geleden nog een verre toekomstdroom leken, zijn nu alledaags. En voorlopig neemt de snelheid van technologische verandering niet af. Integendeel. Volgens Dr. Forsgren neemt het aantal applicaties en diensten de komende vier jaar vier keer zo snel toe als de afgelopen veertig jaar.

Disruptieve bedrijven zijn beter in het snel oplossen van problemen. Dat komt doordat zij voorbereid zijn op de nieuwste technologische innovatie en implementatie-eisen. Het gezaghebbende online platform Consumer Reports verklaarde in een publicatie van mei 2018 dat het geen positief oordeel kon geven over de (toen) nieuwe Tesla Model 3, omdat de auto een te lange remweg had. Negen dagen later had Tesla dit probleem opgelost met een software-update via het internet.

Leiders als Tesla verleggen grenzen doordat ze technologie gebruiken om snel en op schaal te leveren. Binnen de meeste organisaties is het echter zo dat de ontwikkelaars en operationele teams in gescheiden silo’s werken. In een Watch-enquête onder IT-professionals uit 2018 antwoordde 78,2 procent van de respondenten ‘Ja’ op de vraag of zaken als infrastructuur en applicatieontwikkeling binnen hun organisaties worden beheerd door afzonderlijke teams.

Door hun teams in silo’s op te delen, vertragen bedrijven hun evolutie tot een, zoals IDC dit noemt, Data Thriver. Een Data Thriver is een bedrijf dat nieuwe klanten trekt en sneller dan concurrenten nieuwe inkomstenstromen weet te genereren. Daartegenover staat de Data Survivor, een bedrijf dat wel het belang van data-gedreven werken onderkent, maar niet goed weet hoe daar te komen. Volgens het rapport ‘Become a Data Thriver: Realize Data-Driven Digital Transformation (DX)’ van NetApp en IDC blijkt dat de meeste bedrijven nog een lange weg te gaan hebben naar data-driven DX. Slechts 11 procent van de bedrijven kwalificeert volgens het rapport als Data Thrivers. 34 procent bestaat uit Data Survivors.

Er is geen eenduidige DevOps-oplossing. Er bestaat geen specifieke tool, persoon of set instrumenten om het beoogde doel te bereiken. “Er bestaat niet zoiets als DevOps in een doosje”, aldus Dr. Forsgren. Dat is waarom DevOps blijft ontwikkelen naarmate behoeften veranderen.

Bouwen aan een succesvolle DevOps-ervaring

De basis voor een succesvolle DevOps-ervaring is volgens Forsgren de architectuur. Mits goed uitgevoerd, vormt de cloudinfrastructuur de fundering. De ervaringen bij DORA leren dat teams die op juiste wijze en echt in de cloud werken aanzienlijk meer kans maken om de leiding te nemen. 

Ook merkte Dr. Forsgren op dat succesvolle DevOps-teams zich onderscheiden doordat ze snel inspelen op business-eisen. De best presterende teams implementeren tot 46 keer nieuwe codes, met een 2.500 keer zo snelle doorlooptijd van begin tot eind. Dankzij die snelheid zijn organisaties flexibeler, is de klanttevredenheid groter en blijven organisaties beter up-to-date met veranderende wet- en regelgeving.

Bedrevenheid in DevOps is een kritische voorwaarde voor businesssucces. Volgens onderzoek van DORA behalen de best presterende organisaties 1,5 keer vaker commerciële doelen (productiviteit, winstgevendheid, marktaandeel) en niet-commerciële doelen (operationele efficiëntie, klanttevredenheid, product- of servicekwaliteit).

Technologie is in toenemende mate doorslaggevend voor het behalen van dit soort successen. Elke organisatie kan nieuwe technologie aanschaffen, maar als ze zich echt willen onderscheiden, moeten ze de technologie verbeteren en er iets nieuws van maken. Forsgren vergelijkt het met de aanschaf van nieuwe schoenen voor een hardloopwedstrijd: “Ik kan nieuwe schoenen kopen, maar dat kunnen de andere lopers ook. Die schoenen geven mij dus geen voorsprong. Wil ik de race winnen, dan moet ik veel trainen en zelf beter worden.”

Groeien met DevOps

In een omgeving die zich kenmerkt door continue verandering is digitale transformatie geen doel op zich; het is een traject van voortdurende verbetering. Om DevOps succesvol in te zetten, is binnen organisaties de aanwezigheid nodig van prestatiebepalende factoren, zoals technische procedures, eenvoudige processen en een vooruitdenkende werkcultuur. En misschien wel het belangrijkst: organisaties moeten hun data en metrics op strategische wijze inzetten.

Dr. Forsgren is kritisch over de maturity-modellen die veel organisaties gebruiken om aan te geven in welk stadium van digitale transformatie zij zich bevinden. Dit zijn volgens haar niet meer dan ‘schaamlappen’. Het wegnemen ervan, laat bedrijven naakt achter – zonder een weg naar succes. “We zijn wat we meten”, aldus Dr. Forsgren. “Als een bedrijf één metric gebruikt, leidt dat tot een eenzijdig beeld. Om dat te voorkomen, heb je expliciete doelen nodig. En omdat Development en Operations afzonderlijke doelen hebben, moet je ook rekening houden met intentie.”

Lukt het om een DevOps-cultuur te implementeren? Dan is een bedrijf in staat om de verwachtingen te overtreffen. Dr. Forsgren illustreerde dit met het voorbeeld van Amazon, waar een van de engineers, Greg Linden, vroeg of hij data mocht gebruiken voor het personaliseren van productaanbevelingen. Een senior vicepresident (SVP) zag hier echter niets in en zei nee. Linden accepteerde dit antwoord niet en ging desondanks aan de slag met zijn idee. Met de data van zijn test ging hij terug naar de SVP. Dankzij Lindens doorzettingsvermogen zetten Amazon miljoenen extra dollars om.

“Zou dit binnen elk bedrijf mogelijk zijn geweest?”, vraagt Dr. Forsgren zich af. “Wat gebeurt er als de senior vicepresident een voorstel afwijst? Zou de infrastructuur het desondanks toestaan om een idee toch in productie te nemen? En zo ja, wat doe je als de resultaten negatief zijn? Kun je dat idee dan ook weer supersnel terugdraaien? Als het een half jaar duurt om nieuwe code te pushen, kost het ook een half jaar om een gemaakte fout weer ongedaan te maken.”

Met de juiste technologie in combinatie met DevOps beschikt een organisatie over alle ingrediënten om verandering te bewerkstelligen. De sleutel is volgens Dr. Frosgren het bouwen aan deze cultuur. Creativiteit stroomt binnen alle geledingen. “Iedereen moet kunnen experimenteren,”. “Iedereen moet lerenflexibel reageren, dit geldt ook voor het operationele team, dat de nieuwe toepassingen moet uitrollen en monitoren. Wil een bedrijf ruimte geven aan innovatie, dan kan het niet zonder te meten. ”

Geen enkele organisatie is immuun voor disruptie. Het is een gegeven waar je beter op kunt zijn voorbereid.

Dit is een ingezonden bijdrage van NetApp. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.