3min Devops

De verschuiving van data driven architecture naar event driven architecture 

Insight: Low-Code

Een zwart-witfoto van een man in pak.
De verschuiving van data driven architecture naar event driven architecture 

Wij zien de ontwikkeling dat low-code steeds vaker het fundament vormt voor bedrijfskritische processen. Waar voorheen de nadruk lag op toepassing van low-code voor het automatiseren van meer eenvoudige workflows zien we nu dat klanten met low-code uitgebreide, state-of-the-art microservices infrastructuren creëren waarmee de belangrijkste processen van de organisatie worden aangestuurd.

Om deze microservices goed te laten functioneren, ook in het geval van uitbreiding of onderhoud zie je ook een duidelijke verschuiving van data driven architectures naar event driven architectures (EDA). Een logische ontwikkeling aangezien EDA’s veel flexibeler zijn en de mogelijkheid bieden om makkelijker uit te breiden en sneller op te schalen. 

Dit laatste is deels te danken aan de asynchrone verwerking van events. Zo kan één component een event activeren en verder gaan met andere taken, terwijl andere componenten het event op een later tijdstip kunnen afhandelen. Hiermee wordt de performance van het systeem aanzienlijk verbeterd. Amazon CTO Werner Vogels benadrukte in zijn laatste keynote op AWS re:Invent nog dat synchroon werken een illusie is en niet past bij de asynchrone wereld waarin we leven. Ook speelt het volgens de topman niet in op de eisen  die voortdurend veranderen en om continue innovatie vragen. Wat ons direct brengt naar het volgende essentiële kenmerk van een EDA.

Geen directe koppeling tussen componenten

De verschillende onderdelen binnen een EDA zijn niet direct aan elkaar gekoppeld wat betekent dat ze ook minder afhankelijk zijn van elkaar. Dit maakt het niet alleen eenvoudiger om systemen te onderhouden, maar ook om ze zonder risico uit te breiden met nieuwe componenten – Gartner noemt dit ook wel Packaged Business Capabilities – zonder dat de rest van het systeem wordt beïnvloed. Hiermee kan sneller worden ingespeeld op vragen vanuit de markt en wordt innovatie niet beperkt, maar juist gestimuleerd. 

Wat de toenemende populariteit van event driven architectures ten slotte ook verklaart, is dat je veel duidelijker aan de business kunt uitleggen wat het proces inhoudt. Mensen denken ook in termen van business events; als je die melding krijgt, wat is dan de volgende stap? Door te werken met een EDA kun je dit stap voor stap doorlopen en waar nodig events met elkaar verbinden zodat orchestratie over de hele software-keten plaatsvindt. Dit is dan ook wat ons betreft de manier waarop vooruitstrevende, moderne organisaties hun systemen zouden moeten opbouwen en inrichten.

Dit is een ingezonden bijdrage van Mendix. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.