De impact die een beperking of handicap op iemands leven heeft is groot. Deze mensen zijn in hun dagelijks leven afhankelijk van de mensen om hen heen, terwijl ze vaak liever veel meer zelf zouden willen doen. Werken, leren, wonen of ontspannen, er zijn elke dag wel kleine of grote obstakels die overwonnen moeten worden. Zorgorganisatie Siza uit Arnhem wil er met technologische innovaties voor zorgen dat mensen met een beperking zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. De behoeften van de cliënten staan centraal. Het nadenken over en zoeken naar technologische toepassingen gebeurt niet achter de schermen, maar juist samen met mensen met een beperking en met zorgprofessionals, studenten, bedrijven en organisaties. In de projectteams zitten daarom ook cliënten, zodat het perspectief van de eindgebruiker altijd meegenomen wordt.

Siza heeft tientallen scenario’s voorgelegd aan technologiebedrijven met de vraag of zij iets konden betekenen in een van deze scenario’s. Elf bedrijven werden geselecteerd die, samen met Siza en haar cliënten, slimme oplossingen en innovaties bedenken, testen en ontwikkelen. Siza koos hierbij o.a. voor VMware Pulse IoT. Dit is een veilige oplossing voor IoT-apparaatbeheer en -bewaking waarmee alle apparaten beheerd kunnen worden en het leggen van verbindingen, beheer en upgraden veel eenvoudig wordt. Om goede zorg te kunnen leveren zijn er per client vaak zo’n 15 devices nodig, wat complex kan zijn bij aansturing van deze devices. Om dit eenvoudiger en veiliger te maken werkt Siza samen met VMware, zodat aansturing via een centraal platform gebeurt.

Siza en VMware maken o.a. gebruik van Internet of Things (IoT). Data die apparaten genereren wordt opgeslagen en geanalyseerd om slimme oplossingen te creëren. De meerwaarde van IoT is dat de gegevens vanuit verschillende apparaten met elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat nieuwe inzichten ontstaan en de samenwerking optimaal verloopt. De eerste resultaten uit deze samenwerking zijn de oplevering van twee slimme woningen. In deze woningen bevindt zich bijvoorbeeld een tablet waarmee mensen met enkel hun oog hun hele huis kunnen besturen: van wc, voordeur, de ramen en het licht tot de keuken. Dankzij een roterende keuken hoeven mensen die in een rolstoel zitten niet van de ene naar de andere kant te rijden: de keuken komt gewoon naar hen toe. Door zulke slimme oplossingen en door digitalisering zijn er allerlei nieuwe mogelijkheden voor mensen met een beperking, zodat zij zelfstandiger kunnen leven.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met VMware.