5min

Tags in dit artikel

,

Sinds de opkomst van het internet zijn al veel verschillende netwerkbeheertechnieken ontwikkeld om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare bandbreedte en voor een efficiënte afhandeling van het dataverkeer. Echt dynamische benaderingen bleken tot op heden niet voorhanden. De nieuwste generatie op software gebaseerde wide area networking technologie, SD-WAN, zorgt nu voor een revolutie. SD-WAN is de ideale oplossing om te voorzien in de behoefte aan digitale transformatie, de enorme groei van het applicatieverkeer in de cloud en de vraag naar identieke netwerkprestaties binnen alle vestigingen van een onderneming.

SD-WAN is al een aantal jaar in gebruik bij de early adopters. Inmiddels wordt de techniek steeds vaker toegepast en lijkt SD-WAN over niet al te lange tijd een mainstream-oplossing te worden. In een recente studie van Frost & Sullivan zegt 61% van de ondervraagde ondernemingen dat ze hun routers binnen één tot twee jaar willen vervangen door SD-WAN oplossingen met routerfunctionaliteit. IDC schat de jaarlijkse groei van de SD-WAN-markt op 40%. En hoewel SD-WAN zich nog in een doorontwikkelfase bevindt, is de techniek voldoende geëvolueerd om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe marktverwachtingen.

Meer dan alleen kostenverlaging

De explosieve groei van SD-WAN is gedeeltelijk te danken aan het feit dat het mogelijk is om op één site verschillende toegangstypen te gebruiken, om zo een hogere uptime te realiseren én meer beschikbare bandbreedte voor minder geld te bieden dan bij oudere netwerkservices zoals MPLS. Daarbij heeft SD-WAN een snelle terugverdientijd door kostenbesparingen in de vorm van verminderde uitval van het netwerk, geoptimaliseerde netwerktoegangskosten en een besparing op middelen door managed services. Naast kostenbesparingen levert de inzet van SD-WAN technologie bovendien voordelen op voor applicaties die gevoelig zijn voor snelheid, latency en responsiveness.

SD-WAN is revolutionair doordat de technologie in staat is de aard van de datastromen te identificeren, deze te prioriteren en op elke vestiging van de onderneming met hetzelfde prestatieniveau af te leveren – allemaal georkestreerd vanuit één unieke beheerinterface. SD-WAN maakt het voor de IT-afdeling eenvoudiger om keuzes te maken tussen de decentralisatie of mondialisering van de organisatie en de wens om het dataverkeer centraal te beheren en te monitoren.

Oude WAN’s hadden het voordeel dat ze eenvoudig konden worden beheerd en georkestreerd. SD-WAN biedt weliswaar flexibiliteit, efficiëntie en betere prestaties, maar is wel complexer in het beheer, wat nieuwe vaardigheden vereist van de teams die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van het netwerk. Voor bijvoorbeeld de beveiliging van datastromen en de directe toegang tot services in de cloud vanaf externe sites, zijn wijzigingen nodig in de netwerkarchitectuur, mesh en routekeuze. Bij de keuze voor SD-WAN moet uiteraard ook worden nagedacht over de beveiliging; deze moet worden geïntegreerd in implementaties, cloudtoegang, container services, virtualisaties et cetera.

Met de komst van het virtuele netwerk is het beheer ervan steeds moeilijker geworden. IT-teams moeten niet alleen meer kijken naar apparatuur en verbindingen, maar ook naar de toepassingen en de netwerktopologieën in verschillende lagen. Dit is waar exploitanten van wereldwijde netwerken voordeel hebben ten opzichte van concurrenten die geen operator zijn; zij kunnen eenvoudig end-to-end-monitoring bieden vanuit hun eigen portal.

Benaderingswijzen

Deze verandering dwingt IT-teams te vertrouwen op het uitbesteden van SD-WAN services, in plaats van ze in eigen beheer te houden. Volgens Frost & Sullivan kiest 80% van de bedrijven voor managed SD-WAN services, terwijl 20% dit zelf doet.

Er zijn meerdere serviceproviders die SD-WAN services aanbieden. Ze hanteren elk een andere aanpak voor hetzelfde probleem. Grofweg zijn er vier benaderingswijzen voor SD-WAN services te onderscheiden:

  • Pure Players: de SD-WAN oplossing en de cloudgebaseerde beheerinfrastructuur worden geleverd door de SD-WAN leverancier; de netwerksourcing en andere servicevereisten vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
  • Netwerkoperators: de netwerkserviceprovider levert de SD-WAN service als totaalpakket, het beheer, de netwerkinfrastructuur en eventuele aanvullende services.
  • Integrators: dit zijn serviceproviders die de oplossingen van Pure Players implementeren, meestal in combinatie met netwerk- en beveiligingsdiensten die zij inkopen bij netwerkoperators.
  • In-House solutions: een IT-team van een onderneming verzorgt zelf alle componenten, inclusief de uitrol van SD-WAN, netwerksourcing en de implementatie van de beveiliging.

Elk van deze vier benaderingswijzen sluit aan op verschillende behoeften van de organisatie, afhankelijk van het expertiseniveau van het IT-team.

In het Gartner Magic Quadrant voor WAN Edge Infrastructure van oktober 2018 staan twintig SD-WAN leveranciers. Aan deze lijst kunnen minstens zoveel andere typen organisaties worden toegevoegd die SD-WAN aanbieden, in combinatie met andere services, bijvoorbeeld Unified Communications-as-a-Service. Als we kijken naar de opkomst van nieuwe soorten IT-outsourcing- en beveiligingsbedrijven, kunnen we stellen dat de SD-WAN markt momenteel sterk versplinterd is.

Om de beste service te kiezen, moet een beslisser aandacht besteden aan de vereisten voor cloudconnectiviteit, path performance, geografisch bereik en de ervaring van de serviceprovider. Heeft de SD-WAN oplossing directe verbindingen met de cloudapplicaties die het bedrijf gebruikt? Hoe verloopt het dataverkeer? Komt het bereik van de aanbieder overeen met de spreiding van het bedrijf? Heeft de serviceprovider ervaring met het beheer van complexe hybride netwerken?

Evolutie van de strategie

Vanuit macroperspectief bekeken heeft SD-WAN goede kansen om een strategische enabler voor bedrijven te worden.

Ten eerste maken, als gevolg van de digitale transformatie, CIO’s tegenwoordig deel uit van de belangrijkste besluitvormingshiërarchie van organisaties. Volgens Deloitte rapporteert 46% van de CIO’s van grote bedrijven rechtstreeks aan hun CEO’s.

Ten tweede moeten bedrijven, door de explosieve groei van het aantal mobiele tools en applicaties, ervoor zorgen dat alle medewerkers overal en altijd toegang hebben tot hun applicaties, en realtime en naadloos met elkaar kunnen samenwerken. SD-WAN biedt hiervoor een flexibele oplossing. Dankzij de gecentraliseerde orkestratie van de SD-WAN prestaties op alle locaties, is het mogelijk het prestatieniveau van de connectiviteit aan te passen aan de werkdruk en de verschillende toegangstypes (glasvezel, koper, wifi, 4G en meer) per site samen te voegen.

Deze nieuwe technologie heeft dus niet alleen invloed op IT zelf, maar ook op de bedrijfsstrategie op het niveau van de boardroom. SD-WAN maakt bijvoorbeeld een nieuwe organisatiestructuur en/of geografische verspreiding van het team mogelijk, wat resulteert in besparingen op onroerend goed. Maar SD-WAN kan ook fusies en overnames vereenvoudigen, een snellere uitrol van nieuwe kantoren en filialen faciliteren, betrouwbaardere breedband internettoegang in winkels realiseren om zo een meer digitale en intense winkelervaring mogelijk te maken, enzovoort.

Terwijl bedrijfsnetwerken een complex ecosysteem zijn, opgebouwd uit ongelijksoortige verbindingen (internet, ethernet, enzovoort), beschikken operators over de nodige kennis om bedrijven bij hun digitale transformatie te ondersteunen met SD-WAN oplossingen. Expertise van randapplicaties zoals 5G en IoT biedt hen bovendien technische- en concurrentievoordelen.

Vooruitkijken

De opkomende virtuele netwerktechnologie waar SD-WAN voor staat, belooft meer grote veranderingen. Fabrikanten van routerapparatuur kwamen ooit met eigen oplossingen, maar de telecommunicatie-industrie is – in de jacht naar steeds fijnmaziger netwerken, lagere kosten en een grotere capaciteit – in de loop van de tijd geëvolueerd naar interoperabiliteit van apparatuur.

Tot nu toe heeft SD-WAN veel succes geboekt doordat het geleverd werd met eigen hardware van leveranciers. De volgende stap is dat de koppeling tussen hard- en software wordt verbroken en SD-WAN wordt aangeboden als Universal Customer Premises Equipment. Naarmate deze oplossingen breder geïmplementeerd en beter worden, zullen bedrijven profiteren van hogere waarde en extra kostenbesparingen, dankzij de toegenomen flexibiliteit voor het toevoegen van WAN-optimalisatie, firewalls en routeringsmogelijkheden op één hardwareapparaat.

We staan ​​nog maar aan de vooravond van de SD-WAN revolutie. Het is de drijvende kracht achter de netwerktransformatie die het cloud-IT-model van de onderneming van de toekomst ondersteunt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Todd Kiehn, VP Product Management bij GTT. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.