Veel organisaties hebben voor de coronapandemie al eerder grote rampen overleefd. Denk bijvoorbeeld maar aan de tyfoon in Japan, de bosbranden in Australië of de overstromingen op de Filipijnen. Dit soort tragische gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen. Toch kunnen organisaties zich wel zo goed mogelijk voorbereiden op eventuele toekomstige rampen. Dat wil zeggen dat ze de kwetsbare onderdelen in hun organisatie aanpakken en dat ze beginnen met het beoordelen en verbeteren van de interne processen.

Voor COVID-19 waren organisaties al begonnen met het investeren in betere prognoges en zichtbaarheid voor hun bestaande supply chain, wat ervoor heeft gezorgd dat het over het algemeen goed gaat met de supply chain. Het koopgedrag van de consument in aanzienlijk vergroot en is niet meer seizoensgebonden. Door deze verandering zijn organisaties gedwongen om zich bezig te houden met de vraag hoe zij hun supply chain capactiteit kunnen aanpassen om in te spelen op de pieken maar ook de rustige periodes.

Zichtbaarheid van tools

Tegenwoordig zijn er veel verschillende technologieën en gegevens beschikbaar. De uitdaging voor bedrijven is dan dus ook om de juiste gegevens te gebruiken. Maar sommige toepassingen, die tijdens de pandemie veel gebruikt zijn, zijn niet per se nieuw of baanbrekend. Vooral de zichtbaarheid van de tools die organisaties inzetten is belangrijk. Deze stellen bedrijven in staat om controle te krijgen over hun productieketen, maar ook om grondstoffen te traceren tot de uiteindelijke levering van de eindproducten.

Steeds meer bedrijven nemen alle aspecten van hun toeleveringsketen onder de loep om te bepalen welke strategieën nodig zijn om weloverwogen beslissingen te nemen om eventuele vertragingen of storingen te beperken. Het steeds maar blijven verbeteren van eigen strategieën is onderdeel van de werkcultuur. Zelfreflectie is een belangrijk punt geworden.

Daarnaast wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van Blockchain, voor zowel volledige zichtbaarheid als verantwoording voor ethische en duurzame inkoop. Blockchain is een database, waarin transacties in worden opgeslagen. Dit kunnen verschillende verrichtingen zijn, van betalingen met een digitale munt tot belangrijke gegevens die twee partijen uitwisselen, zoals diploma’s, contracten of eigendomsbewijzen. De toename in het gebruik van blockchain is eenvoudig te verklaren. In de huidige (onzekere) wereld neemt de verschuiving van historische gegevens naar het voorspellen van toekomstige trends alleen maar toe. De focus van supply chain verschuift van reactief naar preventief. Hierdoor zijn risico’s beter te beheren en uiteindelijk ook te beperken.

Toekomst van de supply chain 

Uit onderzoek van BluJay Solutions is gebleken dat 75 procent van logistieke professionals wereldwijd aangeven dat hun bedrijven veranderingen gaan aanbrengen in de supply chain op basis van de lessen die ze uit de pandemie hebben getrokken. De crisis dwong organisaties om opnieuw na te denken over de manier waarop ze intern en extern samenwerkten. Beslissingen over de supply chain werden voorheen op individuele afdelingen genomen. In de toekomst komt er betere afstemming tussen afdelingen en de rol die IT hierin speelt als het aankomt op het verbinden van een organisatie.

Prognose

Volgend jaar rond deze tijd worden de voordelen van de investeringen in technologie zichtbaar. Daarnaast is transparantie en zichtbaarheid in de supply chain de norm en is de supply chain flexibeler en wendbaarder, maar ook voorbereid op verstoringen. Organisaties gaat intern en extern meer samenwerken en juist met die openheid werken bedrijven samen aan gemeenschappelijke uitdagingen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Katie Kinraid, General Manager bij BluJay Solutions. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.