5min

Tags in dit artikel

, ,

Kubernetes zit als technologie nog in een vroege educatiefase. Volgens Gartner’s Hype Cycle bevindt containerbeheer zich momenteel aan de top van de ‘Inflated Expectations’. Als Kubernetes en andere technologieën binnen deze categorie het verwachte traject verder volgen, zullen ze de komende twaalf maanden de ‘Trough of Disillusionment’-fase binnengaan – voordat ze de ‘Slope of Enlightenment’ beklimmen.

Dit komt redelijk goed overeen met waar Kubernetes nu staat op het gebied van business-implementatie. Organisaties worden zich bewust van het potentieel van Kubernetes en ontwikkelen inzicht in waar het daadwerkelijk concurrentievoordeel kan opleveren. IT-teams moeten echter nog veel leren voordat ze volledig onder de knie hebben hoe Kubernetes het beste kan worden ingezet.

In de komende twaalf maanden zullen we twee dingen zien gebeuren die de perceptie rond Kubernetes zullen veranderen. Het eerste is dat degenen die de technologie inzetten deze beter gaan begrijpen, vertrouwen krijgen in het bouwen van de business case en echte ROI gaan aantonen. Het tweede is dat cloud providers eenvoudigere manieren zullen vinden om Kubernetes aan organisaties te leveren, waardoor er minder behoefte zal zijn aan diepgaand technisch inzicht hoe men het effectief inzet.

Educatie en begrip

Een groot deel van de interesse om te leren hoe Kubernetes succesvol kan worden ingezet, en de voordelen hiervan, komt vanuit de Cloud Native Computing Foundation (CNCF)-community. De technische barrières om toe te treden, zijn nog steeds relatief hoog. Daarom is een van de grootste uitdagingen van organisaties die Kubernetes willen implementeren, dat ze niet over de nodige interne vaardigheden beschikken.

Het is vaak zo dat relatief nieuwe technologieën die een ongekend snelle groei in adoptie doormaken, sneller gaan dan de markt qua benodigde vaardigheden en infrastructuur kan bijbenen. Als het echter om Kubernetes gaat, hebben we het over een van de snelstgroeiende open source-technologieën aller tijden, zeker op het gebied van vroege adoptie. Het is daarom belangrijk dat het proces van opleiden van de technische community op gang komt.

Komend jaar zullen er meer leermogelijkheden komen naarmate de industrie probeert de vaardigheidskloof aan te pakken. Een voorbeeld van zo’n initiatief is Learning.kasten.io, een Kubernetes leerplatform van Kasten by Veeam. Het programma is bedoeld om technische professionals die op zoek zijn naar bijscholing, alsook de nieuwe generatie technisch talent, uit te rusten met ten minste de basiskennis van Kubernetes. Dit zal de leercurve verkorten voor zowel ervaren als beginnende techneuten en organisaties uitrusten met een pool van talent: mensen die Kubernetes begrijpen en weten hoe ze er het beste uit kunnen halen.

Kubernetes gemakkelijk maken

Naast het opbouwen van een solide pool van mensen die Kubernetes begrijpen en die organisaties kunnen adviseren, werken cloud providers aan manieren om het voor IT-teams gemakkelijker te maken om ze te gebruiken en te implementeren zonder interne technische vaardigheden. Dit zal uiteindelijk een van de belangrijkste drijvende krachten zijn die Kubernetes van een opkomende technologie verandert in een gevestigde bedrijfstechnologie. Het succes van Anything-as-a-Service (XaaS) bewijst dat organisaties eenvoudigere manieren willen om IT via de cloud te consumeren en in te zetten. Kubernetes zal geen uitzondering zijn op deze regel.

Momenteel fungeert Kubernetes als beheerplatform voor containers, en gevestigde en gereguleerde sectoren zoals banken en financiële dienstverleners behoren tot de vroegste gebruikers. Bedrijven uit andere sectoren evalueren momenteel de voor- en nadelen van Kubernetes en bekijken of ze het in hun netwerken kunnen opnemen. Om die interesse van de bredere markt te versnellen, beginnen grote cloud service providers Kubernetes-as-a-Service (KaaS) aan te bieden, waardoor het mogelijk wordt om Kubernetes als een managed service te gebruiken. KaaS wordt gewoonlijk geleverd via de public cloud, maar naarmate de penetratie ervan groeit, kunnen organisaties vergelijkbare services gebruiken via lokale managed service providers (MSP’s) of deze on-premises implementeren.

De overstap naar KaaS zal de adoptie van Kubernetes aanzienlijk stimuleren. Hierdoor wordt een deel van de initiële pijn en investeringen die nodig zijn om Kubernetes te implementeren en te profiteren van de voordelen van het sneller, op grotere schaal en met grotere nauwkeurigheid leveren van applicaties, weggenomen. Ongeacht hoe Kubernetes wordt geconsumeerd, organisaties die gebruik willen maken van de kansen die het biedt, moeten zich bewust zijn van de vereisten voor gegevensbescherming die ermee gepaard gaan. Kubernetes verandert niets significant aan het dreigingslandschap en dicht geen gaten in de cyberbeveiliging. Het vereist dezelfde moderne mogelijkheden voor dataprotectie als alle andere typen gegevens op elk ander type platform.

Fundamenteel staat de infrastructuur nu met behulp van containers dichterbij de applicaties en de gegevensback-up moet anders worden uitgevoerd om hierop aan te sluiten. Het aantal workloads dat gebruikmaakt van stateful data in containeromgevingen neemt toe, terwijl dataservices worden ingezet binnen het Kubernetes-cluster. Andere public cloud-tools kunnen worden verbonden met applicaties die binnen Kubernetes worden uitgevoerd, wat de manier verandert waarop gegevens worden beschermd. Simpel gezegd, back-up werkt voor Kubernetes anders dan bij gevirtualiseerde omgevingen. Dit is waar gespecialiseerde dataprotectie-oplossingen voor back-up en recovery van Kubernetes-omgevingen, zoals Kasten by Veeam, om de hoek komen.

In de komende twaalf maanden zullen meer bedrijven grip krijgen op de vele voordelen van Kubernetes, terwijl cloud providers meer manieren vinden om Kubernetes aan te bieden, waaronder KaaS. Bedrijven moeten niet alleen investeren in de vaardigheden die nodig zijn om de ROI te maximaliseren, maar ook advies inwinnen op het gebied van dataprotectie wanneer ze Kubernetes inzetten om ervoor te zorgen dat ze niet worden blootgesteld aan nieuwe risico’s. Organisaties moeten worden uitgerust met moderne dataprotectie-oplossingen om ervoor te zorgen dat hun gegevens te allen tijde worden beschermd in fysieke, virtuele, cloud-, SaaS- en Kubernetes-omgevingen.

Dit is en ingezonden bijdrage van Veeam. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.