4min

Extreem weer is altijd al een onderdeel van onze wereld geweest en zal dat ook altijd blijven, of het nu gaat om sneeuwstormen, orkanen die harde windstoten veroorzaken, overstromingen door hevige regenval of bosbranden die zich door hoge temperaturen door bossen verspreiden. De laatste tijd lijkt de hevigheid van deze natuurverschijnselen toe te nemen als gevolg van de klimaatverandering, die een serieuze bedreiging vormt voor mensen, dieren en eigendommen. We zagen dit vorig jaar bijvoorbeeld ook tijdens de overstromingen in Limburg. Tegelijkertijd lijkt de menselijke bevolking zich steeds meer in steden te vestigen. Meer dan de helft (56%) van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden, wat betekent dat de potentiële impact van extreme weersomstandigheden in deze gebieden verwoestend kan zijn.

Hoewel dergelijke gebeurtenissen niet kunnen worden voorkomen, kan de schade wel worden beperkt en kunnen de overlevingskansen worden verbeterd door vroegtijdige waarschuwingssignalen op te sporen en vervolgens snel veiligheidsmaatregelen te nemen. Hoe dat precies kan leg ik je graag uit in deze blog aan de hand van een aantal voorbeelden.

Overstromingsgevoelige gebieden monitoren

Eén van de meest ernstige dreigingen die zich in een stedelijke omgeving kan voordoen, is een overstroming. Na periodes van hevige regenval kunnen afwateringssystemen snel overbelast raken, waardoor belangrijke wegen ontoegankelijk worden, schade aan de infrastructuur ontstaat en mensenlevens in gevaar komen.

Camera- en IoT-sensoren kunnen helpen om overstromingsgevoelige gebieden te bewaken en de autoriteiten te waarschuwen, zodra een vooraf bepaalde grens wordt overschreden. Zo kunnen snel maatregelen worden genomen; van het regelen van evacuaties tot het communiceren van de crisis met de getroffen gemeenschappen via luidsprekers of tekstberichten. Door snel te handelen kunnen mensen aan het onmiddellijke gevaar ontsnappen en kunnen noodhulpteams het verkeer omleiden, de toegang tot gevaarlijke gebieden beperken en de situatie beheren.

Bosbranden bewaken en indammen

Een andere natuurramp die snel kan ontstaan en zich snel kan verspreiden, is een natuurbrand. Na perioden van hoge temperaturen vormen natuurbranden een groot risico in bepaalde delen van de wereld, zoals in Australië en het westen van de Verenigde Staten. De potentiële impact van deze ongecontroleerde branden moet niet worden onderschat.

Bosbranden bedreigen zowel bewoners als wilde dieren. Ze zijn voor brandweerlieden vaak moeilijk en gevaarlijk in te dammen door de omvang van het getroffen gebied. De branden kunnen lange tijd aanhouden, wat het lastig maakt om de verspreiding onder controle te krijgen. Daarnaast blijven de gevolgen niet beperkt tot de omgeving. Branden rond steden kunnen bijvoorbeeld een ernstig effect hebben op de luchtkwaliteit. Inzicht in en lokalisering van de brandhaarden en monitoring van de branden en de luchtkwaliteit kunnen noodhulpteams voorzien van cruciale informatie, zodat zij snel belangrijke beslissingen kunnen nemen.

Dit kan door netwerkcamera’s te gebruiken als sensoren om te controleren of er in afgelegen gebieden brandhaarden ontstaan en om locatie-informatie te verstrekken. Zo kunnen brandweerlieden tekenen van brand vroegtijdig aanpakken. De camera’s stellen de hulpdiensten ook in staat de situatie te volgen, wat helpt bij het nemen van verdere beslissingen en het verstrekken van updates aan de getroffen gemeenschappen en het bredere publiek.

Schade zoveel mogelijk beperken

Zoals we hebben gezien bij zowel overstromingen als bosbranden, zijn de gevaarlijkste kenmerken van extreem weer onder andere hoe snel het kan ontstaan, veranderen en verergeren. Dit geldt met name voor stormen en tornado’s die nietsvermoedende bewoners in stedelijke risicogebieden kunnen treffen en grote structurele schade en verlies van mensenlevens kunnen veroorzaken. De beste manier om dit soort schade te beperken is door precies te begrijpen hoe gebouwen worden aangetast en veranderingen door te voeren om de effecten te helpen voorkomen.

Bewakingssystemen in getroffen gebieden, kunnen real-time beelden van de gebeurtenissen leveren en zo belangrijke inzichten verschaffen in waar structuren zwak zijn of extra ondersteuning nodig hebben. Met behulp van deze gegevens kunnen veiligheidsambtenaren van steden en gemeenten beter begrijpen welke maatregelen nodig zijn en de juiste veranderingen doorvoeren om beter voorbereid te zijn op toekomstige incidenten.

Tegelijkertijd kunnen camera’s ook helpen toezicht te houden na een incident, bijvoorbeeld op de aanwezigheid van nieuwsgierige toeschouwers, de naleving van veiligheidsbeperkingen en in bepaalde gevallen zelfs door potentiële plunderaars af te schrikken. Bovendien ondersteunt hetzelfde systeem de voortgang en afronding van herstelwerkzaamheden.

Voorbereiden op de toekomst

Helaas zal extreem weer een vast gegeven blijven, dat met de tijd kan verergeren. Daarom is het van cruciaal belang dat de autoriteiten voorbereid zijn om snel te reageren en plannen te maken voor toekomstige gebeurtenissen in risicogebieden. Het doel is om deze incidenten in een vroeg stadium in te dammen of te beperken, zodat de gevolgen voor mensenlevens en eigendommen worden beperkt en een veiligere leefomgeving wordt gecreëerd.

Dit is een ingezonden bijdrage van Axis. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.