6 technologietrends die de beveiligingssector in 2021 gaan beïnvloeden

6 technologietrends die de beveiligingssector in 2021 gaan beïnvloeden

Wanneer je vooruitkijkt, is het nuttig om eerst terug te blikken, want dat levert vaak uitstekende inzichten op voor wat er wellicht komen gaat. Toen voor eind 2019 de COVID-19-pandemie Azië in haar greep kreeg, voorspelden weinigen de enorme impact die dit op heel de wereld ging hebben in 2020. In een korte tijd werd alles compleet anders; onze manier van leven, werken en zakendoen. Reisbeperkingen, social distancing, strengere hygiënemaatregelen en de druk op de gezondheidszorg hebben allemaal hun invloed gehad. Zo ook op de beveiligingssector.

Terwijl we leerden omgaan met de impact van COVID-19, zagen we naast nieuwe manieren van werken, ook nieuwe toepassingen voor onze technologieën en oplossingen ontstaan. En die zullen blijven bestaan in 2021 en nog ver daarna. Technologische vooruitgang gaat namelijk altijd door. En net als de afgelopen jaren verwachten we niet zozeer de opkomst van compleet nieuwe technologieën, maar zullen het hoe en waarom technologieën worden gebruikt en welke implicaties ze hebben de trends voor 2021 bepalen.

Vertrouwen blijft bovenaan de agenda

We hebben vertrouwen al vaker benoemd als trend en dit is alleen maar belangrijker geworden. Veel factoren dragen bij aan het behouden van vertrouwen en de technologiesector ligt meer dan ooit onder een vergrootglas. Klanten en eindgebruikers eisen transparantie over hoe technologie wordt gebruikt en hoe gegevens worden beheerd, mede door het verscherpte toezicht erop. Dit wordt, samen met de noodzaak om de privacy te waarborgen, één van de grote uitdagingen.

Hernieuwde discussies over vertrouwen hebben een directe impact op organisaties in alle sectoren en de manier waarop zij actief aantonen waarom ze betrouwbaar zijn. De beveiligingssector zal gezien zijn aard onder nog grotere druk komen te staan ​​om zijn inspanningen op dit gebied op te schroeven.

De wereld wordt horizontaal

De afgelopen jaren zijn een groot aantal toepassingen en services ontworpen voor specifieke omgevingen: voor op de server, in de cloud of aan de rand of edge. Gedreven door de wens naar optimale prestaties, schaalbaarheid en flexibiliteit – samen met de voordelen van toegang tot en gebruik van gegevens op elk moment en vanaf elke locatie – zien we volgend jaar een beweging naar horizontale integratie tussen deze verschillende omgevingen.

Er worden steeds slimmere toepassingen en services geïmplementeerd in alle drie de omgevingen – server, cloud en edge – waarbij de beste mogelijkheden van elk worden gebruikt om de prestaties en efficiëntie van de oplossing te verbeteren. Zo kunnen bijvoorbeeld edge-analytics in een bewakingscamera een waarschuwing sturen naar een meldkamer, waarna de operator via een cloudtoepassing toegang krijgt tot de live videostream om de situatie te controleren en erop te reageren.

Deze verschuiving naar een ‘horizontale’ benadering maakt beveiligings- en bewakingssystemen sneller en nauwkeuriger, van reactief naar proactief en van handmatig naar automatisch. Daarnaast vermindert dit de bandbreedte- en energiebehoeften en brengt het de kosten omlaag.

Cybersecurity is een blijvende trend

Horizontale integratie vergroot de focus op robuuste cybersecurity alleen maar verder en de constante evolutie van het dreigingslandschap versterkt de relevantie ervan, jaar na jaar. Gezien het hoge potentiële financiële rendement en de ernstige verstoring van kritieke infrastructuur waartoe ze kunnen leiden, zullen steeds nieuwe mogelijkheden, tactieken en dreigingen opduiken en is constante waakzaamheid geboden.

De vooruitgang op het gebied van cybercriminaliteit heeft ook haar weerslag op beproefde methoden zoals phishing, die moeilijker te herkennen worden. Dit betekent dat werknemers nog vatbaarder zijn voor dit soort aanvallen en dat constante voorlichting en het regelmatig opfrissen van best practices op het gebied van cybersecurity hoog op de agenda moeten staan.

Het gevolg is dat we een snellere evolutie naar zero-trust-netwerken gaan zien, waarbij het beveiligingsprofiel voor elk apparaat en elke toepassing afzonderlijk wordt beoordeeld. Vertrouwen leveren, gebeurt door communicatie van apparaat-tot-apparaat en/of applicatie-tot-applicatie en dit door middel van ondertekende firmware, software-updates, beveiligd opstarten, versleutelde data/video en beveiligde identiteiten. Het lijkt misschien een aanklacht tegen het tijdperk waarin we leven, maar de enige manier om de veiligheid van iets te vertrouwen, is door niets te vertrouwen!

De realiteit van AI: het goede ontwikkelen, het slechte aanpakken en het kwade verwachten

We praten al zo lang over AI dat sommigen misschien beginnen te twijfelen of het wel een echte trend is. Maar nu machine learning en deep learning breed worden toegepast in de bewakingstechnologie, moeten we in 2021 rekening houden met de gevolgen van het gebruik ervan.

We hebben inmiddels concrete voorbeelden van diverse use cases voor AI in de bewakingssector, maar net als in andere sectoren blijven de positieve aspecten van AI soms onderbelicht door de aandacht voor specifieke gebreken (denk aan ongevallen met zelfrijdende voertuigen). De verhalen richten zich veelal op de fouten van automatisering, en dit zal ongetwijfeld ook het geval zijn in de bewakingssector.

We moeten ons hierdoor niet laten afschrikken en mogen de positieve potentiële use-cases van machine learning en deep learning in de bewakingssector niet uit het oog verliezen. Het gebruik van deze mogelijkheden in edge-apparaten kan bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van objecten en het aantal foutpositieven verminderen. Hierdoor kunnen beveiligingsexperts overgaan op een proactieve, door gebeurtenissen gedreven manier van werken in plaats van handmatige monitoring.

Opkomst van contactarme en contactloze technologieën

Voorschriften, regels en consumentengewoonten die het afgelopen jaar zijn opgesteld, worden in 2021 gemeengoed. Technologie speelt een rol in de manier waarop ze worden gecontroleerd en gehandhaafd, gedreven door bezorgdheid om hygiëne en social distancing.

Hierdoor neemt de implementatie van contactarme of contactloze technologieën toe, vooral in gebieden zoals toegangscontrole. Verder worden bewakingsoplossingen waarbij personen kunnen worden geteld de norm, om beter toe te kunnen zien op naleving van de maatregelen.

Duurzaamheid opnieuw uitvinden

Eén van de zorgen tijdens de pandemie was de verminderde aandacht voor milieu en duurzaamheid. Verschillende ernstige milieu-incidenten hebben deze discussies weer doen oplaaien en de verwachting is dat in 2021 duurzaamheid weer bovenaan de agenda staat.

De materialen die in producten worden gebruikt en hun levensduur, blijven twee van de belangrijkste factoren die milieuvoordelen kunnen opleveren voor de bewakingssector. Hoewel er belangrijke stappen zijn gezet om het gebruik van kunststoffen en PVC in producten te verminderen en om het gebruik van gerecycleerde en recycleerbare materialen te verhogen, kan het nog beter.

Naast de materialen die in producten worden gebruikt, blijft ook de levensduur voor klanten een cruciale factor in hun besluitvorming. Het is beter voor het milieu – en voor de economie – om een hoogwaardig product met een lange levensduur te maken, dan één dat na een paar jaar moet worden vervangen.

De enige constante is verandering

“Voorspellingen moeten soms met een korreltje zout worden genomen, want de gebeurtenissen in 2020 hebben aangetoond hoe lastig het is om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen”, aldus Philippe Kubbinga, Regional Director Middle Europe bij Axis. “Toch ben ik ervan overtuigd dat de hierboven geschetste trends een belangrijke rol zullen spelen in 2021 en daarna. Het is duidelijk dat er in periodes van onzekerheid behoefte is aan flexibiliteit en een open benadering in het oplossen van problemen. We zijn dan ook blij dat we in deze lastige tijd goed gepositioneerd zijn om de uitdagingen van de toekomst samen en duurzaam aan te pakken.”

Dit is een ingezonden bijdrage van Axis. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.