3min

Wees beter voorbereid op het onverwachte: omzeil fouten, beperk risico’s, minimaliseer gegevensverlies

Verzekeringen zijn in de wereld van vandaag de norm geworden. Van gezondheid tot eigendom: we proberen preventief te handelen door de zaken waaraan we de meeste waarde hechten te verzekeren. Aangezien gegevens worden beschouwd als het meest waardevolle bezit voor een organisatie, is het verstandig om deze te verzekeren met een zo groot mogelijke dekking. Laten we eens kijken hoe de technologie van software-defined opslag – een op beleid gebaseerde provisioning en beheer van gegevensopslag die onafhankelijk is van de onderliggende hardware – de verzekering kan bieden die jouw gegevens nodig hebben.

Zoals alles in het leven is ook de IT-infrastructuur gevoelig voor onzekerheid. Van hardwarefouten, storingen, menselijke fouten, beveiligingsrisico’s tot uitval: er zijn veel variabelen die de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens voor je bedrijfskritische toepassingen in de weg kunnen staan. Verzekering, in de context van gegevens, bepaalt hoe snel je in staat bent gegevens en activiteiten te herstellen in het geval van een calamiteit. Het verlies van gegevens moet daarbij tot een minimum worden beperkt. Het liefst gaat dit nog een stapje verder door de calamiteit helemaal te omzeilen en bedrijfsonderbrekingen en gegevensverlies te voorkomen.

Geen enkele organisatie is immuun voor storingen of uitval: wanneer zich een storing voordoet, staan IT-teams onder enorme druk om de activiteiten snel te herstellen.

Met software-defined opslag, die zowel proactieve preventie als reactieve oplossingen bevat, kan je gegevens met het volste vertrouwen opslaan en beheren door je strategie voor bedrijfscontinuïteit en noodherstel op de volgende manieren te versterken:

  • Voortdurende replicatie van gegevens naar een nabijgelegen locatie, of externe of een disaster recovery-locatie voor het uitvoeren van een failover tijdens een storing die invloed heeft op de primaire gegevensopslag. Recovery point objective (RPO) en recovery time objective (RTO) zijn afhankelijk van het soort replicatietechniek en de opslaglocatie van de redundante gegevens. Terwijl lokale synchronous mirroring een RPO en RTO van nul garandeert, leidt asynchronous replication over lange afstanden doorgaans tot een langere RPO en RTO.
  • Het maken van point-in-time kopieën van kritieke datasets via periodieke backups, snapshots, en recente updates via continuous data protection (CDP), voor het herstellen van de laatst gemaakte, betrouwbare backup. RPO en RTO zijn afhankelijk van het tijdsverschil tussen het moment waarop de backup of snapshot werd gemaakt en het moment van het incident.

Of je nu gegevens beheert op bare metal servers, gevirtualiseerde infrastructuur of gecontaineriseerde IT-omgevingen: wat je nodig hebt is een holistische aanpak met verschillende technieken om uitval te voorkomen, de beschikbaarheid en herstelbaarheid van gegevens te garanderen en te voldoen aan compliance-doelstellingen. En dat is wat een goede software-defined opslag biedt.

Software-defined opslag moet niet worden verward met een verzekering tegen datalekken en cyber-aansprakelijkheid, wat nuttige regelingen zijn van bedrijfsverzekeraars om verliezen te vergoeden die voortvloeien uit cyberaanvallen en datalekken. Software-defined opslag vormt een goede aanvulling op je bestaande noodherstel-strategieën en biedt de technologische middelen om gegevensverlies te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Nu is altijd het beste moment om een levens- of ziektekostenverzekering af te sluiten. Hetzelfde geldt voor een verzekering van jouw gegevens. Ga meteen aan de slag en bereid je voor op de onverwachte uitdagingen van morgen zodat je die met vertrouwen het hoofd kunt bieden.

Dit is een ingezonden bijdrage van DataCore. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.