Een hybride economie betekent dynamisch werken “at the edge”

Een hybride economie betekent dynamisch werken “at the edge”

Al vóór de pandemie begonnen slimme bedrijven hun medewerkers flexibelere, ‘always on’-toegang te geven tot bedrijf kritische gegevens met behulp van clouddiensten, mobiele apps en IoT-apps. Door cloud data zo dicht mogelijk bij de eindgebruikers te brengen, werd de toegang tot informatie en snelheid bevorderd. Deze beschikbaarheid van data zorgde voor flexibelere innovatie en concurrentievoordelen, maar dat was nog maar het begin.

Anno 2023 is deze “data at the edge”-trend een wereldwijde transformatie geworden. Het Nederlandse personeelsbestand wordt steeds meer een ‘eenmanskantoor op afstand’ op meerdere locaties en thuis. Dit heeft onze manier van werken flink veranderd: data van Statista uit 2022 stellen dat 60% van de Nederlandse bevolking ooit thuis heeft gewerkt.

Deze verschuiving naar meer hybride en extern werken heeft de netwerkinfrastructuren en datacenters onder druk gezet en veel digitale transformatieprogramma’s en cloud-migraties verstoord. Naarmate samenwerkingsverbanden groter en zelfs wereldwijd worden, hangt het voortbestaan van bedrijven steeds meer af van de vraag of hun mensen en partners snelle en soepele toegang hebben tot toepassingen en middelen – ongeacht waar die teams zich bevinden ‘Access Anywhere’.

Prestatieproblemen

Ondanks dat bedrijven overgaan op hybride of cloud werkmodellen, hebben CIO’s en netwerk- en datacenterprofessionals nog steeds constant te maken met uitdagingen op het gebied van prestaties, latency en compliance.

Ten eerste komen de prestaties van applicaties in het gedrang omdat data nu op ongekende schaal van publieke cloudplatforms moet worden gehaald. Uit onderzoek blijkt dat meer dan vier op de tien bedrijven in de EU gebruik maken van cloudapplicaties, en analist IDC meent dat de helft van alle data ter wereld zich in 2025 in de publieke cloud zal bevinden.

Ten tweede wordt de productiviteit van bedrijven ondermijnd door aanhoudende latency en problemen met versiebeheer, omdat men op steeds grotere schaal aan grotere datasets werkt.

Ten derde hebben organisaties in een hybride wereld te maken met nieuwe beveiligings- en complianceproblemen. Het aantal ransomware-aanvallen is misschien wat gestagneerd, maar veel criminelen richten zich op geavanceerdere aanvallen op slecht beschermde organisaties in de bouw, de overheid en de gezondheidszorg. Het is bekend dat de infrastructuur van deze organisaties kwetsbaar is voor ransomware omdat zij meerdere kopieën en back-up files gebruiken voor verschillende functies en locaties.

Verbeterde prestaties en sharing

IT-teams met hybride en on-preminfrastructuren lossen deze problemen op: ze gebruiken nieuwe platforms en storage tools waarmee medewerkers en partners dynamischer en productiever “at the edge” werken. Deze significante verandering wordt doorgaans op verschillende manieren bereikt.

Toegang standaardiseren

Nieuwe cloud-based tools standaardiseren de toegang tot kritieke informatie en file systemen, waardoor teams effectiever kunnen werken aan bedrijfstoepassingen en steeds grotere datasets op een steeds grotere schaal. Cloud-based storage biedt veilige en flexibele toegang tot bestanden zonder VPN’s vanaf elke locatie, waarbij connectiviteit zelfs bij hogere latency gewaarborgd is.

Waar de USP van bedrijven bestaat uit kenniswerkers die snel internationaal kunnen werken, leveren dergelijke platforms tot tien keer snellere file sharing dankzij innovatieve streaming-technologieën. Door deze vooruitgang worden de lokale bestanden van eindgebruikers bijgewerkt met data uit de cloud en wordt effectieve synchronisatie van de desktop mogelijk voor offline werk. Dergelijke SaaS-tools zijn compatibel met samenwerkingsplatforms zoals Microsoft Teams, waardoor de productiviteit van remote teams wordt verhoogd en er meer data kan worden verplaatst via eenvoudige ‘drag and drop’.

Nieuwe kijk op kosten voor storage

IT-teams kunnen steeds meer gebruik maken van cloud-based storage om hun kosten te heroverwegen. Traditionele data-infrastructuren vereisen duplicatie van datacenters en essentiële assets voor redundantie – oplossingen die complex, onderhoudsgevoelig en duur werden met de pre-pandemische populariteit van Bring Your Own Device (BYOD) en IoT-toepassingen. Cloud storage biedt daarentegen de ‘always on’ flexibiliteit van een SaaS-applicatie met op abonnementen gebaseerde opties, waarbij men betaalt naar gebruik. Met schaalbare cloud storage omzeilen bedrijven niet alleen het onderhoud van de infrastructuur en de capaciteitsplanning, maar kunnen ze ook de kostenmodellen voor storage volledig omgooien.

Beveiligingsrisico’s

Cloud-based platforms beschermen organisaties beter tegen cyberaanvallen en systeemuitval en vereenvoudigen de ooit complexe taken rondom softwarelicenties. De nieuwste cloudplatforms kunnen bijvoorbeeld aanvallen ”at the edge” van het netwerk identificeren. Wanneer een ransomware-aanval of uitval wordt vastgesteld, kunnen IT-teams hun file systems ’terugdraaien’ naar het tijdstip onmiddellijk vóór het incident om een snelle file recovery in te zetten. Met behulp van duizenden herstelpunten “at the edge” duurt zo’n recovery slechts uren of minuten. Als gevolg daarvan hoeven CIO’s geen losgeld aan criminelen te betalen en verliezen ze maar weinig productiviteit, zaken die wel vaak het geval zijn bij traditionele data-infrastructuren. Bovendien zitten bedrijven die overstappen op geïntegreerde cloudplatforms niet meer met complexe licentie-eisen en kostenberekeningen die horen bij on-premise datacenter- en storage-infrastructuren.

Life at the edge

Onze snel veranderende hybride economie stelt hoge eisen aan de datacenters en technologiestacks van bedrijven. Toekomstgerichte IT-professionals kunnen er echter voor zorgen dat teams overal toegang hebben tot files, eerdere kostenmodellen voor storage volledig omgooien en zorgen voor snelle recovery na cyberaanvallen en storingen. Dankzij de kracht van toepassingen en data “at the edge” kunnen organisaties veiliger, effectiever en dynamischer werken.

Dit is een ingezonden bijdrage van Nasuni. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.