5min

De behoefte aan een wendbare, schaalbare en efficiënte IT-infrastructuur is nog nooit zo cruciaal geweest als vandaag. Jarenlang hebben organisaties geworsteld met starre, complexe systemen die het tempo van de veranderende eisen en de technologische vooruitgang niet konden bijhouden. Het beheer van deze traditionele infrastructuren was erg uitdagend en leidde vaak tot over- of onderbenutting van resources, kostbare inefficiëntie en het onvermogen om in te spelen op de veranderende behoeften van het bedrijf.

Composable Infrastructure is een moderne benadering van IT-systeemontwerp en -beheer die deze uitdagingen aanpakt. Composable Infrastructure (CI), dat de afgelopen jaren zijn intrede heeft gedaan, luidt een fundamentele verschuiving in ons concept van IT in. Het breekt traditionele silo’s af en behandelt computing, storage en networking als flexibel inzetbare resources die dynamisch beheerd en beschikbaar gesteld kunnen worden op basis van de eisen van applicaties.

 • Beheerders kunnen naar behoefte fysieke en virtuele resources voor computing, netwerken en storage uit een gedeelde pool samenstellen.
 • Deze geselecteerde resources worden vervolgens toegewezen aan applicaties via een enkele beheerinterface.
 • Nadat de resources zijn gebruikt, kunnen ze worden teruggebracht naar de pools en opnieuw worden samengesteld voor andere applicaties, waardoor het gebruik wordt gemaximaliseerd.

Een configureerbare infrastructuur brengt de beste aspecten van zowel traditionele als cloud-omgevingen samen, waardoor resources optimaal worden beheerd en toegewezen op basis van specifieke workload-behoeften.

Architectuur van composable infrastructure

De architectuur van composable infrastructure is ontworpen om flexibiliteit, wendbaarheid en efficiëntie te leveren. Het bestaat over het algemeen uit de volgende elementen:

Disaggregated resources

De samengestelde architectuur splitst bronnen op in afzonderlijke eenheden. Deze omvatten:

 • Compute: verwerkingscapaciteit wordt afzonderlijk gescheiden en beheerd.
 • Storage: verschillende opslagmedia en capaciteit worden behandeld als afzonderlijke entiteiten.
 • Networking: netwerkfunctionaliteit wordt ook opgesplitst om flexibel beheer mogelijk te maken.

Logical resource pools

De logical pools bieden de disaggregated resources aan als on-demand diensten, vergelijkbaar met de self-service-functionaliteit van een cloud-platform. Met deze opzet kunnen beheerders de disaggregated resources samenstellen op basis van de specifieke behoeften van elke applicatie.

Controller software

Controller software is de spil van een composable infrastructuur en overbrugt de kloof tussen hardware resources en de applicaties die deze nodig hebben. Door deze resources dynamisch samen te stellen, real-time adaptability te garanderen en een uniforme beheerinterface te bieden, transformeert de controller software de traditionele infrastructuur in een flexibel en aanpasbaar ecosysteem.

Het begint met het identificeren en inventariseren van alle beschikbare resources, zoals computer-, storage- en netwerkcomponenten. Dit wordt meestal bereikt door communicatie met onderliggende firmware en hardware-platformen. Eenmaal bekend, worden resources geclassificeerd op basis van type, capaciteit, prestatie en andere eigenschappen. Ze kunnen dan worden samengevoegd op basis van deze classificaties.

Beheerders kunnen sjablonen of profielen definiëren voor verschillende workloads. Een database workload kan bijvoorbeeld een bepaalde combinatie van compute-, geheugen-, storage- en netwerkinstellingen vereisen. Als een bepaald resource-profiel wordt aangevraagd (handmatig of via een applicatie), stelt de controller software de benodigde resources on-the-fly samen met behulp van de beschikbare inventaris. De controller software is API-driven en maakt meestal gebruik van RESTful API’s waarmee andere systemen, applicaties en diensten bronnen kunnen aanvragen of wijzigingen kunnen aanbrengen.

De controller-software controleert voortdurend de gezondheid, prestaties en status van alle resources. Geavanceerde versies kunnen de behoefte aan resources voorspellen op basis van trends en preventieve provisioning of de-allocatie voorstellen om de belasting te balanceren.

Belangrijke voordelen van een configureerbare infrastructuur

Door infrastructuur dynamisch samen te stellen, biedt een composable infrastructure bedrijven ongekende controle en efficiëntie, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor responsievere, veerkrachtigere en innovatievere IT-operaties. De belangrijkste voordelen daarbij zijn:

 • Wendbaarheid: maakt snelle inzet, schaling en allocatie van resources mogelijk, zodat bedrijven zich snel kunnen aanpassen aan veranderende behoeften en marktomstandigheden.
 • Kosteneffectiviteit: verlaagt zowel de kapitaaluitgaven (CAPEX) als de operationele uitgaven (OPEX) door de toewijzing van resources flexibel te beheren.
 • Efficiëntie: vermindert overbevoorrading en onderbezetting door precieze toewijzing van middelen mogelijk te maken en activiteiten te stroomlijnen.
 • Snellere time-to-market: versnelt ontwikkelingscycli, waardoor bedrijven producten en diensten sneller op de markt kunnen brengen.
 • Eenvoud: biedt een uniforme beheerinterface voor het beheer van alle resources, waardoor het beheer eenvoudiger en minder complex wordt.
 • Flexibiliteit: ondersteunt verschillende workloads en kan worden aangepast aan specifieke applicatie-eisen, waardoor de reactiesnelheid van het systeem verbetert.
 • Schaalbaarheid: maakt eenvoudige uitbreiding of vermindering van resources mogelijk zonder bestaande applicaties te verstoren, zodat bedrijven naar behoefte kunnen groeien of inkrimpen.
 • Programmeerbaarheid: maakt beheer met behulp van code mogelijk, waardoor versiebeheer, herhaling en naadloze integratie met continuous integration and continuous deployment (CI/CD) mogelijk worden.

Een composable infrastructure is een populaire trend in IT omdat bedrijven proberen voorop te blijven lopen in een steeds competitievere omgeving. Als de infrastructuur eenmaal geïmplementeerd en volledig functioneel is, maken de dynamische aard en de flexibiliteit om te reageren op veranderende eisen het een essentieel onderdeel van het IT-arsenaal van elke organisatie. Of het nu om start-ups of wereldwijd opererende ondernemingen gaat: deze innovatieve benadering van IT-beheer biedt mogelijkheden om de efficiëntie, wendbaarheid en strategische afstemming op uw bedrijfsdoelstellingen te verbeteren.

De relatie tussen composable en softwaregedefinieerde infrastructuur

Bij het bespreken van een composable infrastructure is het belangrijk om de relatie met de software-defined infrastructure (SDI) te begrijpen. SDI dient als de ruggengraat van het idee dat aan de basis ligt van CI, waarbij de nadruk ligt op de rol van software in het abstraheren, samenvoegen en automatiseren van IT-resources. Het idee achter SDI is de ontkoppeling van hardware en software, en dat maakt flexibel en efficiënt infrastructuurbeheer mogelijk.

Aan de andere kant kan de composable infrastructure worden gezien als een ontwikkeling van dit principe. Terwijl SDI het kader biedt voor het beheren van bronnen via software, introduceert de composable infrastructure een dynamische en on-demand toewijzing van deze bronnen op basis van specifieke workload-eisen.

Software-defined storage (SDS) virtualiseert storage resources, die worden losgekoppeld van de onderliggende fysieke hardware. Dit verandert ze in flexibele pools die via software kunnen worden toegewezen en beheerd. Als toepassingen storage nodig hebben, kan SDS deze bronnen in real-time toewijzen, waardoor een optimaal gebruik en prestaties zijn gegarandeerd. Dit is verwant aan de beloften van een composable infrastructure. De overeenkomsten tussen composable infrastructure en SDS wijzen op de toekomst van datacenters: ze zullen aanpasbaar, efficiënt en nauw geïntegreerd zijn via software.

Dit is een ingezonden bijdrage van DataCore. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.