4min

Technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van AI, zorgen voor een explosieve groei in datavolumes. Naar verwachting zal internetverkeer tussen 2021-2026 jaarlijks met gemiddeld 26 procent groeien. Om de groeiende datavolumes te kunnen verwerken, moeten operators hun netwerk moderniseren. Dit brengt voor operators echter verschillende uitdagingen met zich mee. Door modernisering van het netwerk groeit ook de complexiteit rond het beheer van netwerkinfrastructuren en worden automatiseringsoplossing die zowel netwerkprocessen stroomlijnt als het aantal menselijke fouten reduceert steeds belangrijker. Automatiseringsoplossingen vergroten echter het energieverbruik, waardoor de kosten en CO2-uitstoot kunnen oplopen. Prestatievermogen, automatisering en duurzaamheid zijn dan ook crucialer dan ooit en 800GE-technologie is hierin de redder in nood. Wat houdt 800GE precies in, en hoe kunnen organisaties haar volledige potentieel ontsluiten?

Oplossingen voor 800GE (800 Gigabit Ethernet) – routering maken hun opmaak in de netwerkmarkt. 800GE tilt de snelheid van dataverbindingen naar een hoger niveau, met dubbel zoveel bandbreedte als 400GE zorgt dit voor efficiëntere gegevensstromen. Daarmee komt 800GE tegemoet aan de groeiende eisen van onder andere datacenters, AI-workloads en metro-aggregatienetwerken, terwijl het tegelijk mogelijkheden biedt om het netwerk te verduurzamen. 800GE geeft de doorvoercapaciteit een forse boost, zodat operators meer data met minder nodes kunnen verwerken.

Ook de doorvoercapaciteit en netwerkefficiëntie gaan door 800GE met sprongen vooruit. De technologie biedt daarmee een oplossing voor de explosieve groei van het bandbreedteverbruik rond clouddatacenters en WAN-routering. 400GE legde de basis voor razendsnelle netwerken, en met 800GE worden de snelheidsgrenzen nu verder verlegd.

Automatisering en prestatievermogen

Om optimaal te kunnen profiteren van 800GE zullen organisaties moeten afstappen van verouderde operationele modellen. 800GE-oplossingen verbeteren de beheer- en gebruikservaring met ‘experience first’ automatisering. Ze bieden ondersteuning voor automatiseringsoplossingen van externe leveranciers, in-house ontwikkelde tools en andere gestandaardiseerde automatiseringstechnologie. 800GE-oplossingen maken het daarnaast mogelijk om over te stappen op modelgebaseerde automatisering en vereenvoudigen de planning van netwerkwijzigingen, wat zorgt voor hogere uptime en lagere onderhoudskosten. Daarnaast voorziet 800GE in de vraag naar goede beveiliging van het netwerk. Het biedt geautomatiseerde beveiligingsfuncties zoals ‘attestation’ (bewijs van de authenticiteit) van hardware en software en biedt gegevensencryptie met de snelheid van het netwerk. Dankzij ondersteuning voor de integratie van geavanceerde security services kunnen operators een extra beveiligingsniveau inbouwen

Om de poortdichtheid en netwerkefficiëntie naar een hoger niveau te brengen en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar capaciteit en schaalbaarheid, maken 800GE-platforms gebruik van geavanceerde chiptechnologie. Dankzij de verbeterde efficiëntie en flexibiliteit kunnen organisaties hun 400GE- en 800GE-capaciteit op alle fronten uitbreiden, van core-netwerken en peering-locaties tot het WAN en datacenter. Hierdoor worden netwerkprestaties geoptimaliseerd in locaties waar efficiënte gegevensdoorvoer een eerste vereiste is.

Duurzame ondersteuning voor het groeiende dataverkeer

Wat 800GE-systemen duurzaam maakt is voor een groot deel te danken aan automatisering. Hierdoor stijgt netwerkefficiëntie en dalen de eigendomskosten. Organisaties die overstappen op 800GE-netwerken kunnen op die manier niet alleen tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar capaciteit, maar ook de toekomst van netwerken vormgeven. Om ervoor te zorgen dat deze oplossingen het milieu minimaal belasten, moeten 800GE-oplossingen gebruikmaken van minder en efficiëntere chips. Andere vereisten zijn een efficiënt chassisontwerp en energiebeheer dat ongebruikte hardware automatisch uitschakelt.

Ondersteuning voor AI-workloads

Met de opkomst van AI wordt 800GE ook belangrijker om te voldoen aan de netwerkeisen van omgevingen waarin AI-toepassingen worden getraind. Deze netwerkomgevingen vragen om onderlinge verbindingen tussen krachtige GPU-clusters die worden ingezet voor de verwerking van enorme training-workloads. Een typische uitdaging is het beheer van zogenaamde elephant flows (langdurige overdracht van reusachtige datavolumes) en het verminderen van de verwerkingstijd hiervan. Een efficiënte omgang met elephant flows vraagt om netwerkoplossingen met een hoge doorvoercapaciteit die enorme hoeveelheden data op effectieve en veilige wijze kunnen verplaatsen.

Netwerkplatforms die zijn ingericht voor de training van AI-toepassingen zijn niet alleen compatibel met 800GE, ook zijn ze voorzien van poorten die grote datavolumes aankunnen en zorgen met ‘high radix’ en ‘deep buffers’ voor een efficiënt beheer van het dataverkeer tussen GPU-clusters. De term ‘high radix’ heeft betrekking op het aantal netwerkpaden dat voor de overdracht van data kan worden gebruikt. High radix maakt het mogelijk om meer verbindingen te gebruiken om bottlenecks in het netwerkverkeer te voorkomen. ‘Deep buffers’ zou je kunnen vergelijken met een grote wachtkamer in een treinstation die een rij lockers biedt voor de opslag van data als het netwerk drukbezet is. Dit voorkomt dataverlies en trage gegevensoverdracht.

GPU-clusters hebben snelle en betrouwbare netwerken nodig voor de uitwisseling en overdracht van enorme datavolumes en complexe instructies. Deep buffers zorgen ervoor dat de clusters altijd soepel functioneren. Door het minimaliseren van netwerkvertraging (latency) en het maximaliseren van de overdrachtssnelheid neemt het trainen van AI-modellen minder tijd in beslag.

De volgende stap

De groeiende vraag naar netwerkcapaciteit van videoverkeer, AI-workloads en andere gegevensintensieve toepassingen zijn belangrijke aanjagers voor de belangstelling voor 800GE. De noodzaak om steeds grotere datavolumes met steeds hogere snelheden op een duurzame manier over te dragen trekt een enorme wissel op netwerken. En dan hebben we het alleen nog maar over de bestaande workloads. Operators, serviceproviders en grote ondernemingen zullen nu al voorbereidingen moeten treffen voor de workloads van morgen en 800GE zal hier zonder twijfel een belangrijke rol in spelen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Juniper Networks. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.