Hoe je het aantal ongelezen emails weghaald bij het Welkomst scherm van Windows XP:

Start Regedit (Start, Uitvoeren, Regedit)

Voor 1 bepaalde user: Ga naar
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/
CurrentVersion/UnreadMail

Voor alle users: Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/
CurrentVersion/UnreadMail

Maak een nieuwe DWORD waarde met de naam MessageExpiryDays

Verander de waarde in 0
(Daarna een reboot natuurlijk)