min

Tags in dit artikel

, , ,

Wanneer Windows XP wordt afgesloten moet het systeem eerst alle lopende processen beëindigen. Wanneer een proces zich niet onmiddellijk laat beëindigen geeft Windows het de gelegenheid dit uit zichzelf te doen en wacht enige tijd alvorens zelf het proces te beëindigen. Hoe lang Windows wacht is opgeslagen in het register.

Wanneer je de bewuste waarde in het register aanpast zal Windows eerder zelf het proces beëindigen waardoor de computer sneller afsluit.

1) start de register-editor ( Start-Uitvoeren en in het scherm REGEDIT typen en dan O.K. klikken )
2) navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control
3) klik op de map met de naam "control"
4) in het rechtervenster ziet u "WaitToKillServiceTimeout" , selecteer dit
5) klik er met de rechtermuisknop op en selecteer "wijzigen"
6) Wijzig de waarde in een lagere waarde dan 2000 ( bij mij staat hij op 200 )
7) Sla de wijziging op met O.K. en sluit de register-editor.