2min

Tags in dit artikel

Delen van bestanden

Bestanden delen is de bestanden toegankelijk maken voor de andere computer welke gekoppeld is aan het netwerk. Je kunt bestanden toegankelijk maken op twee manieren. Je kunt de hele schijf delen, of alleen een map.

Mappen delen
 • 1. Klik op ‘Deze Computer’
 • 2. Klik op de schijf waarop de map zich bevindt
 • 3. Zoek de map op welke je wilt delen maar open hem niet
 • 4. Klik met de rechter muisknop op de map en kies delen
 • 5. Kies gedeeld als en geef eventueel een andere naam op


Schijf delen
 • 1. Klik op ‘Deze Computer’
 • 2. Selecteer de schijf welke je wilt delen
 • 3. Klik met de de rechter muisknop op de schijfen kies delen
 • 4. Kies gedeelt als en geef eventueel een andere naam op


Beveiliging
Indien je de map of schijf wilt beveiligen d.m.v. een wachtwoord, volg dan de volgende stappen voorgaand van de bovenstaande stappen:

 • 6. Verander de optie die normaal op ‘alleen lezen’ staat naar ‘afhankelijk van wachtwoord’
 • 7. Kies een wachtwoord voor de volledige toegankelijkheid en een wachtwoord voor alleen lezen.
 • 8. De map of schijf is nu beveiligd d.m.v. een wachtwoord


Volledig delen of alleen lezen
Volledig delen betekend dat de map, schijf of het bestand compleet gedeeld is. Dit betekent dat de toegangsmogelijkheid optimaal is. De andere computer gekoppeld aan het netwerk heeft de mogelijkheid om de bestanden te downloaden, te uploaden, te wijzigen, of te verwijderen.

Alleen lezen houdt in dat de andere computer gekoppeld aan het netwerk alleen de bestanden kan bekijken of downloaden. Dit zorgt voor een betere beveiliging omdat de gebruiker op de andere pc, niets schadelijks kan doen waardoor jou computer kan crashen.

Indien je de computer gekoppeld aan het netwerk alleen rechten wilt geven om te lezen en te downloaden kies je dus ‘alleen lezen’. Dit is de standaard optie dus je hoeft niets anders te doen dan de stappen 1 t/m 5 te volgen.

Indien je de computer gekoppeld aan het netwerk de alle rechten wilt geven, volg dan stap 1 t/m 5. Verander hierna de optie onder ‘toegangstype’ naar ‘volledig’. Hij wordt dus van ‘alleen lezen’ afgehaald.