min

Tags in dit artikel

, ,

Gel tekst effect

Benodigdheden

  • Adobe Photoshop

Werkwijze

We beginnen met een normale zwarte tekst. Ik heb gekozen voor het woord Techzine.nl met het lettertype Myriad Pro en een grote van 72 pt.


Myriad Pro, 72 pt

Ga nu naar: Layer » Layer Style » Drop Shadow… Neem nu deze instellingen over:

Nu gaan we verder naar ‘Inner Glow’. Dit kun je vinden in het menu aan de linker kant. Vul daar deze instellingen in:


Ik heb deze kleurcode gebruikt: e57200

Laten we verder gaan naar ‘Bevel and Emboss’. Daar vullen we het volgende in:


Let op! De kleur van ‘Shadow Mode’ moet op wit staan.

Om daarna gelijk door te gaan met het toevoegen van de ‘Contour’:

Nu klikken we links op ‘Satin’. Hier gaan we de volgende informatie invullen:


Ook hier heb kleurcode e57200 gebruikt.

Laten we de tekst eens wat kleur geven. Dit gaan we doen door links in het menu op ‘Color Overlay’ te klikken. Hier heb ik kleurcode ef984a gebruikt.

Als dat allemaal gelukt is gaan we door naar de laatste stap, het aanbrengen van de stroke. Zet ‘Fill Type’ op ‘Gardient’. Neem daarna deze instellingen over.


Neem deze instellingen over.

Klik nu dubbel op het balkje dat van zwart naar wit loopt. Je krijgt nu een nieuw schermpje. Klik op het pijltje in het midden en vul bij ‘Location’ ’60’ in.

Klik nu op het gekantelde vierkantje. Vul nu bij ‘Location’ ’70’ in.

Klik nu op ‘Ok’ en sluit het ‘Layer Style’ scherm en aanschouw het resultaat:


Mijn resultaat.

Dit effect kun je ook heel makkelijk op andere dingen zoals vormen toepassen. Enkele voorbeelden:


Nog enkele voorbeelden.

Wellicht kun je dit effect gebruiken in je volgende ontwerp van een website of signature.