Abonneer je gratis op Techzine!

Spectrum

Een kanaal is een gedeelte van de totale bandbreedte die beschikbaar is binnen een bepaalde frequentie (2,4 of 5 GHz). Ieder afzonderlijk kanaal heeft een eigen zogeheten centre frequency, waar het kanaal aan beide zijden zo’n 10 MHz aan toevoegt. Zo komt de bandbreedte per kanaal uit op 20 MHz, zowel op 2,4 als 5 GHz. Voor Nederland loopt het 2,4GHz-spectrum van kanaal 1 (centre frequency 2,412 GHZ) tot kanaal 13 (centre frequency 2,472 GHz). Op 5 GHz van kanaal 36 (centre frequency 5,180 GHz) tot 140 (centre frequency 5,7 GHz).

De beschikbare kanalen op 2,4 GHz. Bron; Zyxel

Voor de 2,4GHz-frequentieband geldt dat er bij de meeste kanalen altijd sprake is van overlappende signalen die op andere kanalen communiceren. De uitzonderingen hierop zijn kanaal 1, 6 en 11. Als al je apparatuur op deze kanalen fungeert, dan kun je in theorie een relatief storingsvrij netwerk van access points opzetten. Zit er een access point op kanaal 5 en bevinden er zich twee access points in de buurt die bijvoorbeeld respectievelijk op kanaal 1 en kanaal 6 communiceren, dan zit dit ene access point ze allebei in de weg.

De beschikbare kanalen op 5 GHz bij de verschillende kanaalbandbreedtes. Bron; Zyxel

Op 5 GHz is er geen sprake van overlappende kanalen, dus kun je wat vrijer zijn in de kanaalkeuze. Als je goed kijkt naar onderstaande weergave, valt op dat er weliswaar 19 kanalen van 20 MHz zijn, maar dat er maar vier niet in de DFS-zone vallen. DFS staat voor Dynamic Frequency Selection en houdt in dat access points gebruik mogen maken van de kanalen die hieronder vallen, maar dat ze naar een niet-DFS-kanaal of een toegestaan DFS-kanaal moeten terugvallen op het moment dat er radarsystemen in de buurt zijn die gebruikmaken van dezelfde kanalen. Er zijn nog altijd access points op de markt die geen ondersteuning bieden voor DFS-kanalen. Die hebben dus maar vier (weliswaar niet-overlappende) 20MHz-kanalen beschikbaar op 5 GHz. Verder staat vrijwel geen enkel access point standaard zo ingesteld dat hij gebruikmaakt van 20MHz-kanalen op 5 GHZ. 40 MHz is gebruikelijk op 802.11n, terwijl het op 802.11ac zelfs al 80 MHz is. Je houdt dan nog minder niet-DFS-kanalen (die altijd bruikbaar zijn) over: twee bij 40 en een bij 80 MHz. De nieuwste technologie op het gebied van wifi maakt het zelfs ook al mogelijk om een kanaal van 160 MHz te gebruiken. Dat valt niet eens meer in zijn geheel binnen de niet-DFS-zone. Gelukkig kun je in de instellingen van een access point over het algemeen behoorlijk wat invloed uitoefenen op hoe het wifi-signaal er uiteindelijk uit gaat zien. In de rest van dit artikel lichten we de belangrijkste instellingsmogelijkheden toe.