Abonneer je gratis op Techzine!

Als u op zoek bent naar informatie over een lokaal netwerk, hoeft u niet langer de opdracht ipconfig op de opdrachtregel te typen, maar kunt u nu in Windows XP de volgende snelle methode gebruiken:

1. Klik op Start, wijs Verbinding maken aan en klik op Alle Verbindingen weergeven.
2. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding waarover u informatie wilt weergeven en klik op Status.
3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding op de tab Ondersteuning.
4. Klik op de tab Geavanceerd als u nog meer informatie wilt hebben.

Als u telkens wanneer de verbinding actief is in het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding de statuscontrole wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Pictogram op de taakbalk weergeven gedurende de verbinding in.